Bliższa współpraca PG z Polską Grupą Zbrojeniową | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-17

Bliższa współpraca PG z Polską Grupą Zbrojeniową

Sebastian Chwałek – prezes zarządu PGZ SA, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz Jacek Olszewski, przedstawiciel PGZ SW.
Na zdjęciu od lewej: Sebastian Chwałek – prezes zarządu PGZ SA, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz Jacek Olszewski, przedstawiciel PGZ SW. Fot. mat. PGZ
PGZ SA oraz PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o. o. zawarły z Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej umowy o zachowaniu poufności, które umożliwią rozpoczęcie rozmów dotyczących rozwoju technologii minimalizacji pól fizycznych okrętów i bezzałogowych pojazdów podwodnych na rzecz Marynarki Wojennej RP.

Podpisanie umów o zachowaniu poufności było niezbędne, by strony mogły rozpocząć rozmowy w zakresie kooperacji przy realizacji projektów na rzecz Marynarki Wojennej RP. Szczegóły pozostają tajemnicą stron.

– Politechnice Gdańskiej bardzo zależy na aktywnym wspieraniu rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. Od wielu lat współpracujemy w tym zakresie z Marynarką Wojenną RP i Polską Grupą Zbrojeniową – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Umowa, którą teraz podpisaliśmy, jest potwierdzeniem tego, że nasze partnerstwo jest bliskie i coraz bardziej efektywne. Jestem przekonany, że zawarcie tego porozumienia przysłuży się zarówno sprawnej realizacji programów MW, jak również dalszemu rozwojowi kompetencji naszych specjalistów z Centrum Morskich Technologii Militarnych PG.

– Polska Grupa Zbrojeniowa chce w jak najszerszym zakresie uczestniczyć w programach na rzecz Marynarki Wojennej RP. PGZ Stocznia Wojenna posiada wszelkie niezbędne kompetencje do udziału w programach na rzecz MW. Jestem przekonany, że współpraca krajowego przemysłu z Politechniką Gdańską, posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie demagnetyzacji okrętów oraz pomiarów ich pól fizycznych, jak również bezzałogowych technologii podwodnych przyniesie znakomity efekt w postaci światowej klasy sprzętu dla naszej Marynarki Wojennej – podkreślił Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

– PGZ Stocznia Wojenna rozpoczęła wdrażanie ambitnego programu przekształceń swojej infrastruktury i organizacji pracy.  Pozwolą one na realizacje nawet najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów. To kolejne po Mieczniku programy, które – choć są na bardzo wczesnym etapie - niosą ze sobą duży potencjał rozwojowy dla stoczni. Wierzę, że już w perspektywie kilku lat stacje demagnetyzacyjne oraz inne, innowacyjne technologie podwodne  staną się ważnymi elementami naszej oferty, i to nie tylko dla polskiej Marynarki Wojennej – powiedział Paweł Lulewicz, prezes PGZ SW sp. z o.o.

Aktualnie Grupa realizuje szereg projektów w zakresie budowy, remontów, serwisów i napraw okrętów. W lipcu 2021 r. podpisana została umowa na dostawę trzech okrętów nawodnych nowego typu dla MW RP w ramach programu „Miecznik”.

498 wyświetleń