Cele Zrównoważonego Rozwoju to teraźniejszość i przyszłość działań PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-02-22

Cele Zrównoważonego Rozwoju to teraźniejszość i przyszłość działań PG

Prof. Dariusz Mikielewicz
Politechnika Gdańska aktywnie uczestniczy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, określonych w rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2015 roku. O obecnych i planowanych działaniach uczelni w tym zakresie rozmawiamy z prof. Dariuszem Mikielewiczem, prorektorem ds. organizacji i rozwoju Politechniki Gdańskiej
Barbara Kuklińska: Czym dla uczelni jest zrównoważony rozwój?

Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju Politechniki Gdańskiej: Zrównoważony rozwój to jest swego rodzaj filozofia, która powinna obejmować cały świat – taka jest koncepcja jej twórców z  Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ma poprawiać komfort naszego życia i zatrzymać niszczenie planety. 17 wyznaczonych i opisanych celów głównych dotyka bardzo wielu aspektów funkcjonowania. To nie tylko czysta energia, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja czy inwestycje, ale także dobra jakość edukacji, równość płci, godna praca, jednym słowem wszystko co wpływa na naszą codzienność i jakość funkcjonowania. Do nadrzędnych wartości pielęgnowanych przez Politechnikę Gdańską należy troska o warunki i jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń, a to również podstawa założeń filozofii zrównoważonego rozwoju.

Został opracowany raport o działaniach uczelni w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pokazuje on, że już teraz wpisujemy się z naszymi działaniami we wszystkie cele.

Jak widać w tym dokumencie, nasze działania od dłuższego czasu pokrywają się z celami zrównoważonego rozwoju, mimo, że nie definiowaliśmy ich w ten sposób. Oczywiście w niektórych aspektach są to znaczące projekty, zwłaszcza w zakresie badań naukowych, a w niektórych to na razie małe inicjatywy, jednak bez trudu znaleźliśmy przykłady działań w każdym z siedemnastu obszarów. To pierwszy raport, który zebrał dotychczasowe działania. Chcemy co roku go aktualizować i poszerzać o kolejne badania i inicjatywy Politechniki. Firma Elesvier, prowadzi statystyki w zakresie publikacji, które dotyczą poszczególnych celów. W niektórych tematach udział publikacji naszych naukowców jest naprawdę wysoki. Na przykład artykuły naukowe związane tematycznie z celami nr 6 „Czysta woda i warunki sanitarne” i nr 11 „Zrównoważone miasta i społeczności” stanowią aż 6% publikacji w Polsce. W przypadku innych obszarów ten udział jest niewiele mniejszy.

Również nasze inwestycje wpisują się zrównoważony rozwój. Flagowym przykładem jest tutaj Centrum Ekoinnowacji, które będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych. 

Żeby uczelnia działała w duchu filozofii zrównoważonego rozwoju ważne są jednak nie tylko badania naukowe czy przedsięwzięcia budowlane, ale też zaangażowanie społeczności akademickiej, oddolne inicjatywy społeczne. Jak to wygląda na Politechnice?

Ważne jest budowanie świadomości i zachęcanie do działania. W styczniu tego roku zorganizowane zostały pierwsze dwa warsztaty, gdzie zaproszeni zostali przedstawiciele różnych jednostek uczelni. Odbyły się bardzo ciekawe dyskusje, padło wiele interesujących pomysłów. W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego PG pojawi się osobna kategoria projektów, których realizacja wpisuje się w zrównoważony rozwój i tutaj również liczymy na kreatywność społeczności akademickiej.

Które z pomysłów mają szansę na realizację w najbliższym czasie?

Na początek wybraliśmy trzy inicjatywy. Pierwszą z nich jest kwietna łąka, która powstanie na wyznaczonym obszarze między Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Łąka nie tylko będzie miała walor przyrodniczy, ale również wizualny. Kwiaty, które zostaną tam zasadzone, będą miały barwy politechniczne. Powstanie niezwykła, kwietna flaga uczelni.

Drugi pomysł, który pilotażowo wchodzi w życie w jednostkach administracji, to posługiwanie się ekokopertą. Wewnętrzną pocztą przekazywane są setki różnego rodzaju dokumentów. Koperty używane są jedynie po to, by napisać na nich nazwisko adresata i nie upubliczniać przekazywanych treści. Dlatego mogą one w obiegu przez dłuższy czas, zakładamy ich użycie minimum 10-krotnie. Potraktujmy koperty tak jak siatki, do których możemy zakupy wkładać wiele razy. Wystarczy przekreślić poprzednią adnotację, dodać nowego adresata, a koperta nadal będzie tak samo sprawować swoją funkcję. Mamy nadzieję, że stanie się to naturalną, dobrą praktyką na całej uczelni.

A na czym będzie polegała trzecia inicjatywa?

Chcemy przekonać społeczność akademicką do zamiany środka transportu przy dojeździe do pracy – z czterech kółek na dwa. Razem z dr Kajetanem Lewandowskim z Biura Projektu Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej, który jest zagorzałym rowerzystą, planujemy program zachęcający pracowników uczelni do dojazdów rowerem do pracy. Pracujemy nad regulaminem i sposobem premiowania. To projekt wymagający również udziału Centrum Usług Informatycznych, ponieważ potrzebna jest specjalna aplikacja, którą chętni będą mogli zainstalować i zbierać punkty.

W odwodzie czekają kolejne inicjatywy i nieustająco zachęcamy wszystkich, którzy mają pomysły i chcieliby się zaangażować, żeby zgłaszali je mailowo na adres: sdgs@pg.edu.pl

Czy władze uczelni planują jakieś działania systemowe by jeszcze konkretniej działać w zakresie poszczególnych celów?

Tak, chciałbym żeby został wdrożony plan klimatyczny dla naszej uczelni. Nad tym planem pracujemy już od dłuższego czasu wspólnie z Działem Zarządzania Jakością. Ma to być strategia, która wyznacza trendy i kształtuje proekologiczne działania – od redukcji emisji gazów, przez proekologiczne inwestycje, realizację zamówień publicznych, na programach nauczania kończąc. Mam nadzieję, że taki dokument uda nam się dopracować w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Więcej informacji o Zrównoważonym Rozwoju na PG 

439 wyświetleń