„Młode Miasto – teraźniejszość i przyszłość”. Konwent gospodarczy na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-16

„Młode Miasto – teraźniejszość i przyszłość”. Konwent gospodarczy na PG

Konwent gospodarczy na PG
fot. Jakub Steinborn / Dziennik Bałtycki
W czwartek 12 maja 2022 r. w Auli Politechniki Gdańskiej odbyło się posiedzenie Konwentu Gospodarczego przy Rektorze PG pt. „Młode Miasto – teraźniejszość i przyszłość”. Uczestnikami wydarzenia były m.in. władze samorządowe, konserwator zabytków, eksperci oraz deweloperzy.

Sprawa zagospodarowania obszarów postoczniowych w Gdańsku od wielu lat budzi zainteresowanie zarówno wśród miejskich planistów i architektów, władz miasta, konserwatora zabytków, deweloperów, jak również mieszkańców Gdańska. Jak dotychczas, pomimo wieloletnich działań i opracowywania kolejnych pomysłów i wizji zagospodarowania Młodego Miasta, udało się zrewitalizować tylko niewielką jego część.  

Podczas konwentu na PG dyskutowano m.in. nad znaczeniem omawianego obszaru dla przyszłego rozwoju Gdańska, rolą środowiska naukowego w jego kształtowaniu, a także największymi wyzwaniami, które wiążą się z zagospodarowaniem terenów postoczniowych (oraz tzw. Polskiego Haka) w przyszłości.

Udział w konwencie wzięli m.in.: wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak, wojewódzki konserwator zabytków Igor Strzok, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa O/Gdańsk Tomasz Błyskosz, główny architekt Gdańska prof. Piotr Lorens (kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego PG), a także przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz interesariusze Młodego Miasta i Polskiego Haka.

„Te tereny to tak naprawdę centrum miasta”

Po otwarciu konwentu przez jego przewodniczącego, Zbigniewa Canowieckiego, prezydenta Pracodawców Pomorza, głos zabrał prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju. Podczas swojego wystąpienia mówił m.in. o strategii rozwoju PG na lata 2020-2030, podkreślając, że w najbliższych latach uczelnia pragnie nadal jak najlepiej służyć społeczeństwu i środowisku – w szczególności działając na rzecz osiągania celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Mówił również o wpływie środowiska naukowego PG na kształtowanie terenów postoczniowych na przestrzeni ostatnich lat, a także przedstawił ideę utworzenia Uczelni Fahrenheita, która ma umożliwić w przyszłości federalizację najsilniejszych uczelni regionu: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej.

Następnie głos zabrał wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak, który swoją prezentację poświęcił głównie omówieniu roli terenów postoczniowych w rozwoju miasta. – Te tereny to tak naprawdę centrum miasta. Są jednym z najważniejszych elementów rozwoju Śródmieścia – mówił wiceprezydent Piotr Grzelak. – Chcemy, żeby była to przestrzeń wielofunkcyjna. Zależy nam na stałym dialogu pomiędzy wszystkimi stronami zainteresowanymi rozwojem Młodego Miasta i Polskiego Haka. Zamierzamy dalej aktywnie działać na rzecz kreowania jakości architektonicznej na tym obszarze, bo traktujemy go jako dobro wspólne całego naszego miasta.

Po wiceprezydencie mównicę przejął prof. Piotr Lorens, główny architekt Gdańska. – Koncepcje zagospodarowania tego miejsca zmieniały się na przestrzeni lat, ale zmieniały się też równolegle potrzeby miasta i jego mieszkańców – podkreślał. – Potrzebne jest porozumienie ponad podziałami i współtworzenie nowych przestrzeni w Gdańsku w oparciu o konsensus.

W dalszej części konwentu głos zabrali również Wiesław Bielawski, były wiceprezydent Gdańska ds. gospodarczych, Igor Strzok, wojewódzki konserwator zabytków oraz Krzysztof Sobolewski, inwestor jednej z działek na terenie Młodego Miasta oczekujących na zagospodarowanie.

322 wyświetleń