Ponad 14 mln zł na projekty realizowane na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-27

Ponad 14 mln zł na projekty realizowane na PG

logo NCN
Trzynaście projektów z Politechniki Gdańskiej zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach rozstrzygniętych właśnie konkursów OPUS i SONATA Narodowego Centrum Nauki.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie NCN w konkursie SONATA:

 • „Materiały kompozytowe na bazie hydrożelu przewodzącego jako elastyczne systemy do konwersji i magazynowania energii”, dr inż. Sylwia Pawłowska (WETI), 1 609 180 zł
 • „Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego”, dr inż. Karolina Cysewska (WETI), 1 509 506 zł
 • „Nowe metody izolacji, rozdzielania i charakteryzacji zewnątrzkomórkowych pęcherzyków w oparciu o techniki dwuwymiarowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej i spektrometrii mas”, dr inż. Weronika Hewelt-Belka (WChem), 1 431 000 zł
 • „Nowe biosorbenty z materiałów odpadowych modyfikowane zielonymi rozpuszczalnikami do oczyszczania strumieni paliw gazowych”, dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska (WChem), 1 124 400 zł
 •  „Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej”, dr inż. Beata Zima (WIMiO), 1 063 640 zł
 • „Optymalizacja kształtu i rozmieszczenia nanostruktur złota w komorze bakteriobójczej wykorzystującej proces fototermoablacji”, dr inż. Paweł Ziółkowski (WIMiO), projekt realizowany w konsorcjum z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, 911 645 zł (w tym dla PG 901 885 zł)
 • PG jako członek konsorcjum: „Badania wpływu warunków kształtowania kompozytów polimerowych na stabilizujące oddziaływanie funkcjonalnych napełniaczy pochodzenia roślinnego”, dr hab. inż. Mateusz Barczewski (Politechnika Poznańska), z PG dr inż. Aleksander Hejna, 1 116 700 zł (w tym dla PG 168 700 zł).

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie NCN w konkursie OPUS:

 • „Projektowanie i synteza multifunkcjonalnych materiałów do termo-fotokatalitycznej redukcji dwutlenku węgla oraz fotodegradacji trwałych zanieczyszczeń organicznych”, dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. PG (WChem), 1 456 300 zł
 • „Charakterystyka i wpływ na zdrowie frakcji zawieszonej obecnej w środowisku wewnętrznym ośrodków opieki nad osobami starszymi i placówek opieki nad dziećmi”, prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała (WChem), 1 424 132 zł
 • „Proces termochemicznego upłynniania jako proekologiczna metoda zagospodarowywania odpadów drewnopodobnych”, dr hab. inż. Łukasz Piszczyk (WChem), prof. PG, 1 311 960 zł
 • „Wydajna nienadzorowana synteza i rozszerzone prototypami modelowanie struktur mikrofalowych”, dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz, prof. PG (WETI), 1 117 276 zł
 • „Zastosowanie zintegrowanego podejścia 3M (Makrofity-Mikrobiom-Modelowanie) do wyjaśnienia mechanizmów produkcji bioenergii i transformacji mikrozanieczyszczeń w pływającym systemie hydrofitowym scalonym z mikrobiologicznym ogniwem paliwowym”, prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska (WILiŚ) projekt realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Politechniką Świętokrzyską, 1 578 356 zł (w tym dla PG  937 176 zł)
 •  „Model dojrzałości organizacyjnej do wspierania zatrudnialności osób neuroróżnorodnych”, dr Michał Tomczak (WZiE), 247 288 zł.

Listy rankingowe

W rozstrzygniętych właśnie konkursach NCN wpłynęło łącznie ponad 3 tys. wniosków. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów. Laureaci otrzymają prawie 740 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych. Więcej informacji o konkursach można znaleźć na stronie NCN.

547 wyświetleń