Dr inż. Damian Głowienka laureatem konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-12

Dr inż. Damian Głowienka laureatem konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021

Dr inż. Damian Głowienko
Fot. mat WFTiMS 
Dr inż. Damian Głowienka z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej został laureatem konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021, gdzie nagrodzono jego badania poruszające problematykę dostępu żywności.

„Półprzezroczyste ogniwa fotowoltaiczne do zastosowań szklarniowych” to tytuł projektu, którego kierownikiem jest dr Głowienka. W skład zespołu wchodzą: dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski, prof. PG, a także dyplomantki Katarzyna Cudo (na zdjęciu) i Katarzyna Wiśniewska.

Projekt dr inż. Damiana Głowienki porusza problematykę dostępu żywności dla wszystkich ludzi na świecie. Stanowi ona jedno z najważniejszych współczesnych wyzwań. Obecnie rolnictwo napotyka pewne negatywne czynniki, takie jak wylesianie, nadmierne zużycie wody oraz zanieczyszczenia wód i gleb przez stosowane pestycydy. Dlatego jednym z obiecujących trendów do wydajniejszego użytkowania gruntów oraz zmniejszenia zużycia wody i pestycydów jest produkcja żywności oparta na systemach szklarniowych. Jednakże intensywna eksploatacja szklarni ma jedno główne ograniczenie, którym jest wyższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnym rolnictwem. W związku z tym, głównym celem tego projektu jest opracowanie półprzezroczystych ogniw słonecznych, które integrując się z konstrukcjami szklarniowymi mogą służyć jako źródło energii elektrycznej. W ramach projektu zostanie opracowana koncepcja szklarni o zerowym zużyciu energii, zapewniająca realne rozwiązania dla zrównoważonego rolnictwa i zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych.

Cały projekt jest realizowany w konsorcjum międzynarodowym, w skład którego (oprócz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej) wchodzą również jednostki z Tajwanu, Czech oraz Danii:

  1. National Taiwan University – Assoc. Prof. Dr. Yulia Galagan,
  2. Institute of Experimental Botany of the Czech Academy of Sciences – Assoc. Prof. Dr. Radomira Vankova,
  3. InfinityPV – Dr. Frederik C. Krebs.

Sieć M-ERA.NET, do której należy m.in. Narodowe Centrum Nauki, cyklicznie ogłasza konkursy na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz niskoemisyjnych technologii energetycznych, a także badań nad materiałami na potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Celem programu M-ERA.NET 3 jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Międzynarodowe projekty finansowane w ramach M-ERA.NET 3 będą łączyć badania materiałowe z potrzebami przemysłowymi poprzez stymulowanie nowych produktów i procesów produkcyjnych oraz rozwijanie synergii, które mogą być bardzo skuteczne w osiąganiu symbiozy przemysłowej.

399 wyświetleń