Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla młodych naukowców z PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-07

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla młodych naukowców z PG

Logo MEiN
Czterech młodych naukowców z Politechniki Gdańskiej otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki, które są przyznawane za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej.

Dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski, dr inż. Aleksander Hejna, dr hab. inż. Wioleta Kucharska z oraz dr inż. Monika Zielińska to tegoroczni stypendyści MEiN z ramienia Politechniki Gdańskiej.

W sumie ministerialne stypendia otrzymało 215 młodych naukowców, w tym 37 doktorantów, którzy reprezentują wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych Stypendia w wysokości 5 390 zł  zostały przyznane na okres 3 lat.

Dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w swoich badaniach skupia się przede wszystkim na radiofonii cyfrowej DAB+, technologiach mobilnych, badaniach jakości sieci i usług, a także transmisji sygnałów audio-wideo w technologii BPL-PLC.

Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi m.in. w Indiach i w Portugalii oraz z krajowymi, w tym: Akademią Morską w Szczecinie, Politechniką Wrocławską, Akademią Wojsk Lądowych, firmą KGHM Polska Miedź S.A. oraz Instytutem Techniki Górniczej KOMAG. W najbliższym czasie naukowiec planuje staż w kilku instytucjach, w celu zwiększenia potencjału dydaktycznego i naukowo-badawczego Katedry Systemów Geoinformatycznych WETI. Pełny wykaz publikacji dostępny jest na profilu naukowym dr Przemysława Falkowskiego-Gilskiego w serwisie Most Wiedzy:

Dr inż. Aleksander Hejna zatrudniony jest jako adiunkt w Katedrze Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym. Jego praca badawcza dotyczy przede wszystkim zagospodarowania różnego rodzaju odpadów i produktów ubocznych oraz ich dalszym zastosowaniem w charakterze napełniaczy kompozytów polimerowych.

Naukowiec obecnie realizuje dwa projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Pierwszy z nich -ma na celu efektywne wykorzystanie miału gumowego powstającego na drodze recyklingu materiałowego poużytkowych opon samochodowych jako napełniacza pianek poliuretanowych. Drugi projekt  związany jest z modyfikacją i wykorzystaniem do wytwarzania biodegradowalnych kompozytów polimerowych głównego produktu ubocznego przemysłu piwowarskiego - młóta browarnianego. Dalsze plany badawcze obejmują również wykorzystanie innych odpadowych materiałów lignocelulozowych i badanie wpływu zawartych w nich fitozwiązków na strukturę, właściwości oraz mechanizm degradacji materiałów polimerowych. Dr inż. Aleksander Hejna współpracował z licznymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, jest współautorem 87 publikacji naukowych, w tym 69 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, a także 2 patentów oraz 2 zgłoszeń patentowych.

Dr hab. inż. Wioleta Kucharska, prof. PG na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w swojej pracy badawczej koncentruje się na organizacjach uczących się, ze szczególnym uwzględnieniem ich zdolności do absorbcji wiedzy niejawnej, innowacyjności, zdolności do kreowania kapitału intelektualnego i zwinnej adaptacji  w hiperdynamicznych warunkach otoczenia biznesowego, jakie aktualnie obserwujemy. Najnowsze badania naukowczyni prowadzone we współpracy z prof. J.Treur University of Amsterdam i prof. Anną Wiewióra z Queensland University of Technology mają na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej wpływu stylu kierowania oraz kultury organizacyjnej na zdolności dynamiczne organizacji ze szczególnym uwzględnieniem organizacyjnej nauki na błędach na poziomie tzw. drugiej i trzeciej pętli. 

W sierpniu tego roku ukaże się książka autorstwa prof. Kucharskiej Personal Branding in the Knowledge Economy: The Inter-relationship between Corporate and Employee Brands w prestiżowym wydawnictwie Routledge, a także współedytowana z prof. Ewa Lechman pozycja Technology Brands, w tym samym wydawnictwie. Z prof. Denise Bedford aktualnie pracujemy nad pozycją The Cultures of Knowledge Organizations ( wydawnictwo Emerald), która jest pogłebieniem naszego poprzedniego projektu Relating Information Culture to Information Policies and Management Strategies

Dr inż. Monika Zielińska pracuje w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Główne tematy badań naukowych to diagnostyka i monitoring konstrukcji inżynierskich z ukierunkowaniem na obiekty zabytkowe. Dotyczą one teorii, badań doświadczalnych oraz tworzenia i zastosowań systemów obliczeniowych. Badania koncentrują się głównie na opracowaniu skutecznych i niezawodnych systemów diagnostycznych konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu technik nieniszczących (ang. NDT – non-destructive testing). Podjęta tematyka podąża za aktualnymi trendami badawczymi i daje szerokie możliwości poznawania konstrukcji budowlanych. Techniki NDT odgrywają ważną rolę w monitorowaniu stanu technicznego badanych elementów umożliwiając zapewnienie niezawodności konstrukcji. Jest to szczególnie istotne w przypadku obiektów dziedzictwa kulturowego, w których tak ważny jest brak ingerencji mogącej wpłynąć na substancję zabytkową. Obiekty takie są objęte szczególną ochroną, a wykonywanie badań nieinwazyjnych umożliwia pozostawienie konstrukcji w nienaruszonym stanie przyszłym pokoleniom. Prowadzone badania naukowe skupiają się na wykrywaniu defektów wewnętrznych badanych struktur, lokalizacji pustek powietrznych i kawern, identyfikacji właściwości materiałowych oraz geometrii badanego przekroju. Wśród metod nieniszczących, jakimi podczas badań posługuje się dr inż. Monika Zielińska wyróżnić można między innymi metodę ultradźwiękową oraz metodę georadarową. Celem prowadzonych badań jest dogłębne poznanie metod, ocena zasadności ich stosowania w dziedzinie inżynierii lądowej oraz opracowanie algorytmów umożliwiających ich zintegrowane działanie.

Od 2016 r. dr inż. Monika Zielińska jest opiekunem Koła Naukowego The Beauty of Structures (BOSS), działającego na Politechnice Gdańskiej, mającego na celu popularyzację wiedzy z zakresu mechaniki budowli i konstrukcji budowlanych.

486 wyświetleń