Ponad 6,7 mln zł na projekty badawcze na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-12-28

Ponad 6,7 mln zł na projekty badawcze na PG

logo NCN
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS23 i PRELUDIUM21. Na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania na łączną kwotę ponad 6,7 mln zł znalazło się dziesięć projektów z Politechniki Gdańskiej.

Projekty z PG w programie PRELUDIUM:

  • „Spinele w układzie Cu-Mn-(Fe,Ni,Zn,Cr)-O: synteza, badania struktury, właściwości fizykochemicznych i aktywności elektrokatalitycznej operando”, mgr inż. Krystian Lankauf, opiekun: dr hab. inż. Sebastian Molin, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kwota dofinansowania: 139 650,00 zł
  • „Wydłużenie czasu życia porowatych ferrytycznych stopów o wysokiej zawartości chromu przez pokrywanie ultra cienką warstwą tlenku glinu”, mgr inż. Damian Koszelow, dr hab. inż. Sebastian Molin, WETI, 138 460,00 zł
  • „Potencjał przeciwwirusowy oraz działanie ochronne pierzgi pozyskiwanej z polskich pasiek na komórki ludzkie”, mgr inż. Karolina Pełka, opiekun: dr hab. inż. Piotr Szweda, Wydział Chemiczny, 139 931,00 zł
  • „Badania doświadczalne oraz analiza numeryczna (DEM) strefy kontaktu między materiałem granulowanym a powierzchnią fałdową podczas przepływów silosowych”, mgr inż. Aleksander Grabowski, opiekun: dr hab. inż. Michał Nitka, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 192 638,00 zł
  • „Wpływ nanocząstek wydzielonych na podwójnym perowskicie na efektywność ogniw paliwowych zasilanych biogazem”, mgr inż. Agata Ducka, opiekun: dr hab. inż. Beata Bochentyn, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 209 230,00 zł.

Celem konkursu PRELUDIUM jest wspieranie rozwoju młodych naukowców poprzez umożliwienie im zdobycia doświadczenia w kierowaniu projektem jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora.

Projekty z PG w programie OPUS

  • „Drożdżowa topoizomeraza DNA II jako modelowy cel molekularny dla nowych związków przeciwgrzybowych”, dr hab. inż. Iwona Gabriel, Wydział Chemiczny, 1 610 400,00 zł
  • „Grupy odwzorowań na rozmaitościach: aspekt dynamiczny i probabilistyczny”, prof. dr hab. Tomasz Szarek, WTiMS, 413 112,00 zł
  • „Synteza w fazie stałej w otrzymywaniu nowych materiałów międzymetalicznych”, prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, WFTiMS, 1 983 600,00 zł
  • „Zarządzanie wiedzą w organizacjach turystycznych w czasie kryzysu”, dr hab. Małgorzata Zięba, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 439 200,00 zł
  • „Przetwarzanie wtórnych materiałów odpadowych w zoptymalizowane topologicznie hierarchicznie porowate kompozyty w celu dostosowania ścieżki degradacji elektrochemicznej trwałych zanieczyszczeń organicznych”, dr Mattia Pierpaoli, WETI, 1 438 746,00 zł.

Konkurs OPUS kierowany jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Jedynym warunkiem, który musi spełnić na wstępie kierownik projektu jest co najmniej jedna praca opublikowana lub przyjęta do druku.

Więcej informacji

367 wyświetleń