PG podpisała porozumienie o współpracy naukowej z National Taipei University of Technology. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-10

PG podpisała porozumienie o współpracy naukowej z National Taipei University of Technology.

Dwóch panów trzuymających podpisane umowy
Prof. Sea-Fue Wang, rektor Taipei Tech oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
Drugiego marca br. Politechnika Gdańska miała zaszczyt gościć w swych murach delegację z National Taipei University of Technology (Taipei Tech) – jednej z wiodących uczelni technicznych o światowej renomie.

Tajwańską uczelnię reprezentowali: rektor, prof. Sea-Fue Wang, prorektor - Distinguished Prof. Thomas Chung-Kuang Yang, dziekan Biura Badań i Rozwoju - Distinguished prof. Ho-Chiao Chuang, Ph.D. (ME) oraz dziekan Biura Spraw Międzynarodowych prof. - Tun-Wen Pai. 

Na spotkaniu z władzami Politechniki Gdańskiej – rektorem, prof. Krzysztofem Wilde, prorektorem ds. nauki, prof. Sławomirem Milewskim i prorektorem ds. umiędzynarodowienia i innowacji prof. Januszem Nieznańskim doszło do podpisania międzyuczelnianej umowy o współpracy  Joint Research Protocol of Academic Collaboration, która pozwoli na realizację wspólnych projektów z zakresu inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, elektrotechniki, mechatroniki, technologii informatycznych i medycznych oraz biotechnologii. W ramach podpisanego porozumienia pracownicy naukowi obu uczelni będą mogli składać wnioski o granty na realizację wspólnych badań naukowych. Porozumienia zostało podpisane na okres 5 lat z możliwością jego przedłużenia.

– Cieszymy się, że porozumienie z Taipei Tech to nie tylko ogólna deklaracja współpracy, ale zapowiedź realizacji ważnych projektów badawczych w kluczowych dla obu uczelni obszarach – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Podczas spotkania, w którym władzom PG towarzyszyli: pełnomocnik rektora ds. współpracy z instytucjami naukowo-dydaktycznymi państw azjatyckich, prof. Christian Jungnickel, reprezentanci Wydziałów Chemicznego, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, a także  Działu Współpracy Międzynarodowej, uczelnie omówiły możliwości współpracy w zakresie dydaktyki, w tym wymiany studentów i sposobów jej finansowania.   

Nasi goście spotkali się także z przedstawicielami Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, z którym naukowcy z Taipei Tech współpracują już od wielu lat. To właśnie badania prowadzone wraz z zespołem Prof. Piotra Jasińskiego z Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych WETI we współpracy z pracownikami WFTiMS, Prof. Beatą Bochentyn i Prof. Jakubem Karczewskim, zaowocowały wieloma wartościowymi publikacjami i przyczyniły się do zawarcia umowy międzyuczelnianej. Wizyta delegacji Taipei Tech zakończyła się spotkaniem z władzami i pracownikami WFTiMS oraz zwiedzaniem zaplecza badawczego Centrum Nanotechnologii A.  

National Taipei University of Technology to założona w 1912 roku jedna z czołowych publicznych uczelni na Tajwanie kształcąca 13 tys. studentów na 19 wydziałach. Uczelnia jest silnym ośrodkiem współpracy nauki z przemysłem i biznesem. 10% prezesów i członków zarządu firm działających na Tajwanie to absolwenci Taipei Tech, a uczelnia każdego roku wspiera 25 nowych start-upów.

270 wyświetleń