Siedmioro naukowców z dofinansowaniem w ramach konkursu OPUS 24 i SONATA 18 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-24

Siedmioro naukowców z dofinansowaniem w ramach konkursu OPUS 24 i SONATA 18

logo NCN
Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki konkursów OPUS 24 i SONATA 18. Siedmioro naukowców z Politechniki Gdańskiej otrzymało dofinansowanie na swoje projekty naukowe.

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach programu OPUS 24:

  • W słabości siła: nitrylowe oraz tiazolotiazolowe kompleksy srebra i miedzi jako nowe materiały dla memrystorów filamentowych, prof. dr hab. inż. Anna Dołęga, Wydział Chemiczny (projekt w konsorcjum z AGH - lider). Kwota dofinansowania całkowita: 2 061 560 zł, kwota dla PG: 1 020 540 zł. 
  • Wpływ kultury zwinnego uczenia się na dynamiczne zdolności organizacji opartych na wiedzy: polsko-fińska analiza porównawcza, kierownik projektu: dr hab. inż. Wioleta Kucharska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Kwota dofinansowania: 474 092 zł.
  • Automatyczne projektowanie układów antenowych za pomocą metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, kierownik projektu: prof. dr inż. Sławomir Kozieł, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Kwota dofinansowania: 1 251 440 zł.
  • Badania teoretyczne i eksperymentalne rurek ciepła z pętlą obiegową z płaskim parownikiem pracujących w zakresie podwyższonych temperatur zredukowanych, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Kwota dofinansowania: 1 183 400 zł.

Projekty zakwalifikowane do finansowania w ramach programy SONATA 18:

  • Zmienność kształtu w modelowaniu matematycznym ściany brzucha człowieka, kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Szepietowska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (projekt w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym). Kwota dofinansowania całkowita: 782 212 zł, kwota dla PG: 694 732 zł. 
  • W kierunku neuro-inkluzywnej teorii przywództwa, kierownik projektu: dr Joanna Maria Szulc, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Kwota dofinansowania: 184 440 zł. 
  • Mechanika zespoleń złamań przezkrętarzowych kości udowej: połączona analiza in vivo, in vitro oraz in silico, kierownik projektu dr inż. Krzysztof Żerdzicki, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (projekt w partnerstwie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym). Kwota dofinansowania całkowita: 998 570 zł, kwota dla PG: 827 770 zł. 

 


W rozstrzygniętych konkursach OPUS 24 i SONATA 18 złożono w sumie 3015 wniosków, spośród których 363 zostały zakwalifikowane do finansowania.

OPUS to najpopularniejszy konkurs w ofercie Narodowego Centrum Nauki skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery kierownika projektu, posiadanego stopnia czy tytułu naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań.

W konkursie OPUS 24 do NCN wpłynęło 1921 wniosków na łączną kwotę niemal 2,7 mld zł. Finansowanie otrzymały 224 wnioski o wartości ponad 364,4 mln zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 11,66 proc. 176 spośród wniosków złożonych oraz 48 z wniosków zakwalifikowanych do finansowania dotyczyło projektów międzynarodowych w ramach ścieżki LAP, które czekają jeszcze na zatwierdzenie przez agencje partnerskie.

Konkurs SONATA 18 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono 1094 wnioski, których łączna wartość przekroczyła 1,2 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 139 projektów o wartości ponad 155,5 mln zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 12,79 proc.

Z listą wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania w konkursach OPUS 24 i SONATA 18 oraz ich opisami popularnonaukowymi można się zapoznać tutaj.

482 wyświetleń