Arktyczna przygoda studentów PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-08-11

Arktyczna przygoda studentów PG

Svalbard, Longyearbyen
Arktyczną przygodę studenci Politechniki Gdańskiej rozpoczęli od podróży do miejscowości Longyearbyen na Svalbardzie. Fot. mat. KN SPG „MIŚ”
Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej „MIŚ” właśnie rozpoczęło kolejny etap ekspedycji za koło podbiegunowe. W ramach projektu PLUTIONIUM „Spitsbergen challenge – wyprawa naukowa do Arktyki”. Celem studentów jest laguna Eidembukta, do której udadzą się na pokładzie statku badawczego Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk „Oceania”.

W projekcie PLUTIONIUM „Spitsbergen challenge – wyprawa naukowa do Arktyki” udział bierze sześcioro studentów z trzech wydziałów Politechniki Gdańskiej: Inżynierii Lądowej i Środowiska, Chemicznego oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Opiekunką projektu jest prof. Katarzyna Jankowska.

Na początku sierpnia grupa wyruszyła samolotem do miejscowości Longyearbyen, stolicy archipelagu Svalbard, miejscowości. Stamtąd udadzą się w dalszą podróż, tym razem drogą morską. Na pokładzie statku badawczego Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk „Oceania” popłyną do laguny Eidembukta, która jest celem ich wyprawy.

Dzięki współpracy z naukowcami z litewskiego Uniwersytetu w Kłajpedzie będą tam uczestniczyć w szeroko zakrojonych badaniach. Laguna jest interesującym i mało poznanym terenem badawczym, ponieważ to bardzo młody ekosystem – powstał dopiero 80 lat temu w wyniku topnienia i wycofywania się lodowca Eidembreen.

Badania dotyczyć będą oceny składu gatunkowego, liczebności i biomasy makrofauny, nektobentosu i makroflory w strefie litoralu laguny. Studenci analizować będą również profil wody pod względem temperatury, zasolenia, pH, stężenia tlenu i potencjału redoks w głębszych częściach laguny i na otwartym morzu. Próbki pobierane będą też do zbadania składu planktonu (zooplanktonu i fitoplanktonu) i eDNA. Zaplanowano również terenowe eksperymenty laboratoryjne dotyczące obecności gazów cieplarnianych w słupie wody oraz szybkości sedymentacji osadów i stosunku C/N.

Oprócz pracy naukowej poważnym wyzwaniem będzie codzienne funkcjonowanie w obozie terenowym, który zostanie założony bezpośrednio w pobliżu rejonu badań. Studenci będą pozyskiwali wodę pitną z pobliskiego strumienia, żywili się profesjonalnym jedzeniem w postaci liofilizatów oraz pełnili całodobowe warty w celu ochrony przed niedźwiedziami polarnymi.

558 wyświetleń