Pierwsze „Święto Dydaktyki” na PG. Studenci wybrali najlepszych wykładowców | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-17

Pierwsze „Święto Dydaktyki” na PG. Studenci wybrali najlepszych wykładowców

Nauczyciele PG
Studenci w konkursie Edush#re wybrali tych nauczycieli akademickich, których cenią najbardziej 
To był wieczór pełen wzruszeń, radości i doceniania. Za nami pierwsza gala „Święto Dydaktyki”, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej 14 października, dokładnie w Dniu Edukacji Narodowej.

Obejrzyj krótką relację 

Galę otwierali wspólnie prof. Joanna Mytnik, dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji oraz prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, a prowadzili ją dr Małgorzata Kostrzewska oraz Marcin Zieliński z CNE.

– To pierwsza taka gala, ale mam nadzieję, że co roku będziemy się spotykać by rozmawiać i dzielić się doświadczeniami w nauczaniu – mówił Rektor. – Nie zawsze na Politechnice Gdańskiej nacisk był równomiernie rozłożony na dydaktykę i prace badawcze, ale to się z każdym rokiem, dzięki działalności Centrum Nowoczesnej Edukacji, zmienia. Nie ma dla uczelni lepszej reklamy niż marketing szeptany, gdzie uczniowie przekazują sobie opinie o studiach i zajęciach. Coraz więcej osób wybiera naszą uczelnię, ponieważ są pewni, że będą uczestniczyć w ciekawych i rozwojowych zajęciach. Niech żyje dydaktyka!

Innowacje w dydaktyce

W pierwszej części spotkania, wyróżnienia odbierali wykładowcy, którzy wzięli udział w Konkursie Innowacji Dydaktycznych (KID). Celem konkursu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, które wzbogacą dorobek dydaktyczny uczelni i przyczynią się do dalszego jej rozwoju, takich jak nowe elementy związane z efektywnością procesu dydaktycznego, elastyczne ścieżki kształcenia, zajęcia eksperymentalne, interdyscyplinarne, próbne wdrożenia i pilotażowe zastosowania nowych metod i form uczenia się w ramach oferty kształcenia Politechniki Gdańskiej.

Po raz trzeci przyznane zostały granty na realizację najbardziej innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowoczesnej dydaktyki akademickiej. Na konkurs wpłynęło 37 wniosków, nagrodzono 11.

Lista nagrodzonych projektów:

 1. Gamifikatorzy, czyli Centralna Agencja Grywalizacji. Dr inż. Mariusz Szwoch, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
 2. VR-DOJO AI EDUCATION ASSISTANT - asystent AI z funkcją rozpoznawania i syntezy mowy. Dr inż. Patryk Ziółkowski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.
 3. Gra symulacyjna ze struktury kosztów - Pizzeria. Dr Jarosław Ziętarski, Wydział Zarządzania i Ekonomii.
 4. Wirtualne laboratorium z Mechaniki Gruntów - kontynuacja. Dr inż. Witold Tisler, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.
 5. (POD) OKIEM FACHOWCA czyli pora na mentora. Zajęcia projektowe pod opieką praktyków. Dr hab. inż. Katarzyna Weinerowska-Bords, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.
 6. Akademia studium przypadku. Dr Katarzyna Kubiszewska, Wydział Zarządzania i Ekonomii.
 7. Statystyczny micro-learning. Dr inż. Karol Flisikowski, prof. uczelni, Wydział Zarządzania i Ekonomii.
 8. Wywiadownia gospodarcza... zostań "szpiegiem" XXI wieku. Dr inż. Anna Trzaskowska, Wydział Zarządzania i Ekonomii.
 9. W poszukiwaniu skarbu Metronusa, czyli grywalizacja w metrologii. Dr inż. Sylwia Babicz-Kiewlicz, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
 10. Szkolenie młodego biotechnologa. Dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. uczelni, Wydział Chemiczny.
 11. Discreet Caterpillars. Dr inż. Joanna Raczek, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Na gali wyróżniono również laureatów poprzednich edycji:

KiD edycja 1      KiD edycja 2

Szkolimy się coraz chętniej

Drugą grupą wyróżnionych wykładowców, byli ci, którzy najchętniej i najczęściej uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach oferowanych przez CNE.

– Bardzo cieszy nas fakt, że ponad jedna czwarta wszystkich wykładowców z Politechniki Gdańskiej wzięła udział w jednym lub kilku szkoleniach podnoszących ich kompetencje dydaktyczne – podsumowywała prof. Joanna Mytnik. – To dokładnie 357 nauczycieli. Ponad stu skorzystało z konsultacji metodycznych, a 120 wzięło udział w konferencjach dydaktycznych.

To akademicy z Wydziału Zarządzania i Ekonomii szkolili się najczęściej, wybierając zarówno szkolenia ogólne jak i te certyfikowane. Dr Anna Maria Trzaskowska z WZiE została liderką w liczbie zrelizowanych godzin szkoleniowych – w minionym roku akademickim poświęciła na rozwój aż 209 godzin.

Osoby uczestniczące w największej liczbie szkoleń
dr inż. Anna Trzaskowska (WZiE)
dr inż. Aleksandra Sokołowska (
WILiŚ)
mgr inż. Łukasz Żmuda-Trzebiatowski (
WILiŚ)
dr inż. Marzena Wójcik (
WILiŚ)
dr inż. Blanka Jakubowska (
WIMiO
dr inż. inż. Ewa Mazurek-
Krasodomska (WZiE)
dr hab. inż. Tomasz Muszyński (
WIMiO)

dr inż. Marcin Wekwejt (WIMiO)
dr hab. Katarzyna Jankowska (
WILiŚ)
dr Marta Kuc-Czarnecka (
WZiE)
dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska (WA)
dr Joanna
Cyman (WFTiMS)
dr inż. Aleksandra Wiśniewska (
WIMiO)
dr inż. Radosław Pomećko
(WCH)
mgr inż. Marta Rodziewicz (DKsz)
mgr Maria Zaborna (CSA)
dr inż. Katarzyna Szepietowska (
WILiŚ)
mgr Emilia Bączkowska (
WILiŚ)
dr inż. Adam Młyński (
WEiA)
mgr inż. Katarzyna
Tessmer (WFTiMS)

dr inż. Alina Wargin (WILiŚ)
dr Anna Baj-Rogowska (
WZiE)
dr Aniela Mikulska (
WZiE)
dr inż. Bartłomiej Cieślik (
WCh)
dr Anna
Niewulis (CM)
dr inż. Paulina
Strąkowska (WIMiO)

Dyplomy otrzymali także prowadzący szkolenia. Są to nie tylko pracownicy CNE, dydaktycy z wydziałów, ale także pracownicy Centrum Matematyki, Centrum Języków Obcych, Centrum Usług Informatycznych, Centrum Sportu Akademickiego czy Centrum Analiz Strategicznych.

Osoby prowadzące szkolenia
dr inż. Joanna Czerska
dr inż. Natalia Gietka
mgr Tatiana Ilczyszyn
mgr Grażyna Knitter
dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska
dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni
dr inż. Małgorzata Szopińska
inż. Paweł Traczyk
mgr Maciej Worwa

Piątek? Najlepszy na dydaktykę

Dydaktyczne Piątki to program cotygodniowych szkoleń metodyczno-narzędziowych dla nauczycieli akademickich, zaprojektowany jako przestrzeń wzajemnej inspiracji, która umożliwia wymianę doświadczeń i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Pomysłodawczynią i liderką programu jest prof. Joanna Mytnik.

W niemal każdy piątek w roku akademickim, o godz. 13-tej każda osoba zainteresowana tematyką danego szkolenia może dołączyć i wziąć czynny udział w spotkaniu prowadzonym online. Pierwsze dwie edycje były przeznaczone tylko dla kadry Politechniki Gdańskiej, od trzeciej edycji szkolenia są otwarte dla wszystkich nauczycieli akademickich z całej Polski. Dydaktyczne Piątki to także pierwsza przestrzeń szkoleniowa dla akademików w Polsce, gdzie została przybliżona tematyka AI w edukacji. W sumie zrealizowanych zostało 86 tematów w ciągu 172 godzin szkoleniowych.

Podczas gali zostały wyróżnione osoby najbardziej aktywne w programie oraz wręczone podziękowania dla prowadzących szkolenia.

Najbardziej aktywne osoby w programie ”Dydaktyczne Piątki” w roku akademickim 2022/2023

dr inż. Natalia Gietka (WILiŚ)
mgr inż. Katarzyna Tessmer (WFTiMS)
dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk (WEiA)
dr Joanna Cyman (WFTiMS)
dr inż. Joanna Czerska (WFTiMS)
dr hab. Inż. Joanna Krakowiak, prof. uczelni (WZiE)
dr inż. Paweł Filipkowski (WCh)
dr Agnieszka Bartłomiejczyk (WFTiMS)
dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska (WA)
dr inż. arch. Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska (WA)
dr inż. Filip Kutt (WEiA)
dr inż. Paweł Wysocki (WILiŚ)
dr inż. Izabela Sinkiewicz (WCh)
dr inż. Joanna Wachnicka (WILiŚ)
dr inż. Arkadiusz Ostojski (WILiŚ)
dr inż. Maciej Wierzbowski (WIMiO)

Osoby prowadzące szkolenia "Dydaktyczne Piątki":

dr inż. Klaudia Wrzask (WIMiO)
dr inż. Małgorzata Szopińska (WILiŚ)
dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska (WA)
dr inż. Joanna Czerska (WZiE)
dr inż. Natalia Gietka (WILiŚ)
mgr inż. Natalia Dynderz (SSPG)
inż. Dorota Nagórska (SSPG)
dr Karol Flisikowski, prof. uczelni (WZiE)

Zdalnie z pasją i pomysłem

Intensywny rozwój nauczania zdalnego rozpoczął się w pandemii, ale niektóre formy edukacji online zostały wdrożone na uczelni na stałe. Ta formuła nauczania jest dla nauczycieli bardzo wymagająca, by przyciągnąć i zainteresować ucznia. Podczas politechnicznego święta nauki wyróżnionych zostało 16 koordynatorów nauczania zdalnego.

Koordynatorzy ds.kształcenia zdalnego
dr inż. arch. Joanna Kabrońska (WA)
dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. uczelni (WCh)
dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. uczelni (WCh)
dr inż. Ariel Dzwonkowski (WEiA)
dr hab. inż. Jan Daciuk, prof. uczelni (WETI)
dr inż. Sylwia Babicz-Kiewlicz (WETI)
dr Brygida Mielewska, prof. uczelni (WFTiMS)
dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. uczelni (WFTiMS)
dr hab. Inż. Katarzyna Weinerowska-Bords,
prof. uczelni (WILiŚ)
dr inż. Bogdan Ścibiorski (WIMiO)
dr inż. Klaudia Wrzask (WIMiO)
dr inż. Tacjana Niksa-Rynkiewicz (WIMiO)
dr inż. Karol Flisikowski, prof. uczelni (WZiE)
dr Iwona Mokwa-Tarnowska (CJO)
dr inż. Magdalena Łapińska (CM)
mgr Kazimierz Rozwadowski (CSA)

Łatfizna – prosty pomysł na fizykę

Łatfizna to projekt wsparcia studentów pierwszych lat w uczeniu się fizyki. Na konsultacjach, zdalnych i stacjonarnych, które są prowadzone przez doktorantów, studenci otrzymują zawsze aktualną pomoc, zarówno jako przygotowanie do zbliżających się kolokwiów, jak i bieżące ułatwienie w unikaniu zaległości. Doktoranci przygotowują też krótkie filmiki, na których tłumaczą różne procesy i zjawiska fizyczne. Materiały te są zawsze dostępne dla uczestników programu.

Koordynatorem projektu jest Marcin Zieliński z Centrum Nowoczesnej Edukacji. Podziękowania za aktywną pomoc studentom i przygotowywanie materiałów dydaktycznych otrzymali asystenci studentów, konsultanci oraz pracownicy CNE.

Aktywny udział w projekcie wzięli

Asystenci studenta:
mgr inż. Natalia Tańska (WFTiMS)
mgr inż. Bogna Śniatała (WILiŚ)
mgr inż. Katarzyna Wiciak-Pawłowska (WFTiMS)
mgr inż. Michał Piłat (WFTiMS)
mgr inż. Krzysztof Laddach (WEiA)
mgr inż. Mariusz Wtulich (WCh)
Konsultanci 
dr inż. Klaudia Wrzask (WIMiO)
dr Brygida Mielewska, prof. uczelni (WFTiMS)

Koordynator projektu:
mgr Marcin Zieliński (CNE)
Art directing:
mgr Radosław Wesołowski (CNE)
Nagrania i montaż:
Kacper Drąg (CNE)
Doradca ds. multimediów:
mgr Maciej Worwa (CNE)

Studenci wybrali najlepszych

To ostatnia część gali była najbardziej wzruszająca i przepełniona pozytywnymi emocjami, ponieważ właśnie wtedy nastąpiło rozwiązanie konkursu Edush#re.

Jest to nowa inicjatywa na Politechnice Gdańskiej, stworzona by docenić i wyróżnić najlepsze wykładowczynie i najlepszych wykładowców Politechniki Gdańskiej oraz aby promować najbardziej inspirujące praktyki w dydaktyce akademickiej.

– Chcemy społeczności Politechniki Gdańskiej pokazać tych wykładowców, których studenci cenią najbardziej, na których zajęcia przychodzą najchętniej – mówiła dr Małgorzata Kostrzewska, koordynatorka programu – Już wiemy jak bardzo ten program jest potrzebny, bo to swoiste lustro, w którym studenci pokazują nam czego od nas, wykładowców potrzebują i oczekują, kim my jako nauczyciele możemy być dla nich w tym świecie, gdzie wiedza jest dostępna na wyciągniecie ręki. Chciałabym, żeby słowa studentów, które dzisiaj będą tu odczytywane był dla nas refleksją nad tym, co jest najważniejsze w byciu nauczycielem.

Głosami studentów zgłoszono do programu 60 wykładowczyń i wykładowców ze wszystkich wydziałów i centrów. Zgłoszenie polegało nie tylko na wskazaniu konkretnej osoby, ale również pisemnym umotywowaniu kandydatury, a także przypisaniu hasztagów, które charakteryzują wybranego nauczyciela. 

Najczęściej zgłaszaną wykładowczynią była dr Katarzyna Pączkowska z Centrum Matematyki – #empatyczna, #motywująca, #zaangażowana, #dbająca, #otwarta i #przyjazna. Opinia studentów:

„Niezwykle przyjazna, motywująca, zaangażowana. Zawsze pomaga studentom, dba o ich dobre samopoczucie. Zna każdego studenta, jest zainteresowana edukacją każdej osoby. Na jej zajęciach można czuć się jak u siebie w domu. Z nią matematyka jest najprzyjemniejszym przedmiotem. Bije od niej ciepło i życzliwość. Zaangażowana w życie uczelni, zachęca do udziału w różnych wydarzeniach. Każdy czuje się przy niej dobrze. Oby więcej takich wykładowców!”

Bardzo wiele zgłoszeń otrzymał też prof. Piotr Szczuko z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – #mentor, #autorytet, #inspirujący, #entuzjasta, #włączający, #motywujący.

Oto co m.in. napisali studenci motywując kandydaturę profesora:

„Ogromne serce, poświęcenie dla studentów, otaczanie opieką, cierpliwe tłumaczenie zagadnień. Przekazuje wiedzę w sposób różnorodny, ciekawy i praktyczny. Zawsze zachęca do bycia dociekliwymi do zadawania pytań. Stosuje bardzo skuteczną technikę „zaciekaw się i naucz się sam”. Dzięki temu nauka to nie przymus, a własna chęć studenta. Jest zawsze na bieżąco z aktualną wiedzą. Otwarty i przyjazny.”

Wszyscy wyróżnieni wykładowcy mogli przeczytać piękne słowa o swojej pracy, którą widzą i doceniają studenci. Otrzymali oni także statuetki złotych hasztagów oraz pozłacane przypinki. Większość z nich podkreślała, że nominacja była zaskoczeniem i dała ogromną satysfakcję do dalszej pracy, a receptą na zaufanie i docenienie przez studentów jest traktowanie ich w taki sposób, w jaki każdy z wykładowców sam chciałby być traktowany.   

Ostatnim punktem programu było wręczenie tytułu „Przyjaciel CNE”. Co roku otrzymują go osoby, które wspierają działalność Centrum, angażują się w projekty czy dzielą pomysłami. Tegoroczny tytuł otrzymał prof. Krzysztof Leja z Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Oficjalną część gali zamykali prof. Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich oraz prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia.

– Z radością, ale też trochę z pozytywną zazdrością czytałem te wszystkie opinie studentów o naszych laureatach – mówił rektor Kaczmarek – będzie to dla mnie ogromną motywacja do ciągłego rozwoju dydaktycznego, by w kolejnej albo w jeszcze następnej edycji konkursu Edushare również znaleźć się w gronie nagrodzonych. Chciałbym, żeby nasi laureaci byli inspiracją dla innych, byli swoistą forpocztą na swoich wydziałach i w centrach, by pokazywali innym, że warto być dobrym nauczycielem akademickim.

– Przepełnia mnie dzisiejszego wieczoru wiele pozytywnych emocji – wśród bliskich mi osób, myślących w tych samych kategoriach, mających ten sam system wartości, ludzi, którzy kochają studentów i uczenie. Z tej sceny wielokrotnie dzisiaj padło stwierdzenie „kocham to co robię”. Pozostańmy z tą miłością jak najdłużej – dodała prof. Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich.

5931 wyświetleń