Prof. Grzegorz Boczkaj w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-22

Prof. Grzegorz Boczkaj w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Na zdj. prof. Grzegorz Boczkaj
Prof. Grzegorz Boczkaj. Fot. Dawid Linkowski / Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska znalazł się na tegorocznej liście najczęściej cytowanych naukowców na świecie – Highly Cited Researchers Top 1 % (Clarivate). Jest jednym z zaledwie sześciu naukowców reprezentujących polskie instytucje naukowe, którzy zostali uwzględnieni w tym zestawieniu światowej czołówki badaczy.

Aktualizowana co roku lista Highly Cited Researchers uwzględnia naukowców, których znaczący wpływ na swoją dziedzinę badań został odzwierciedlony poprzez szczególne dużą liczbę cytowań przez innych autorów publikacji naukowych. Osoby, które znalazły się na liście są autorami wielu artykułów naukowych plasujących się w TOP 1 % publikacji najczęściej cytowanych w danej dziedzinie i roku publikacji wg Web of Science. W klasyfikacji tej brane są pod uwagę cytowania i publikacje z ostatnich 11 lat (w tym przypadku dla okresu 2012-2022).

W najnowszym zestawieniu oprócz prof. Grzegorza Boczkaja z Katedry Inżynierii Sanitarnej na WILiŚ, który po raz pierwszy został sklasyfikowany w kategorii badań interdyscyplinarnych (cross-field), znaleźli się także: dr hab. Atanas G. Atanasov (Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN), prof. Andrzej Cichocki (Instytut Badań Systemowych PAN), śp. prof. Jacek Namieśnik (Politechnika Gdańska), prof. Piotr Ponikowski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) oraz prof. Piotr Rutkowski (Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie).

Więcej informacji o rankingu Clarivate


Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (2008). Doktorat obronił z wyróżnieniem w 2012 r., a stopień doktora habilitowanego został mu nadany w 2017 r.

Prof. Boczkaj kieruje międzynarodowym zespołem badawczym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, realizującym innowacyjne badania w obszarze inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej, technik rozdzielania i analityki chemicznej. Kierował projektami badawczymi o łącznej wartości ok. 5 mln zł (2xOPUS, SONATA Bis, LIDER, SONATA, IUVENTUS PLUS, PRELUDIUM). Obecnie realizowane przez niego projekty dotyczą badań nad zaawansowanymi procesami chemicznego oczyszczania wody i ścieków (badania są finansowane z programu OPUS, NCN) oraz nowych rodzajów cieczy głęboko eutektycznych (ang. Deep Eutectic Solvents) i ich zastosowań (SONATA Bis). Współpraca międzynarodowa opiera się na wspólnych projektach badawczych realizowanych z naukowcami z Arabii Saudyjskiej, Chin, Grecji, Indii, Iranu, Meksyku, Pakistanu, USA, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Prof. Boczkaj był powoływany jako ekspert/recenzent przez międzynarodowe (ERC, COST, instytucje grantowe z Indii, Łotwy, Kazachstanu, Słowenii) oraz krajowe instytucje (NCN, NCBiR oraz NAWA). Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Water Resources and Industry (Elsevier) oraz edytorem specjalnych wydań kolekcji artykułów w kilku czasopismach z listy JCR.

Na dorobek publikacyjny prof. Boczkaja składa się ponad 180 pozycji (w tym 16 posiadających obecnie status Highly Cited Paper wg Clarivate), kilkadziesiąt rozdziałów w książkach i raportów z prac dla otoczenia gospodarczego. Wartość H-index dorobku prof. Boczkaja wynosi 38/40 (WoS/Scopus).

3251 wyświetleń