Naukowcy z PG przeprowadzą badania w Kanadzie i USA | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-15

Naukowcy z PG przeprowadzą badania w Kanadzie i USA

grafika programu Bekkera i logotyp NAWA
Dr inż. Marcin Wekwejt oraz dr inż. Paweł Wityk zostali laureatami programu im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Pierwszy z nich w Kanadzie zajmie się opracowaniem nowego implantu medycznego, a drugi w amerykańskim Illinois skupi się na badaniach procesu uszkadzania DNA pod wpływem promieniowania X i gamma.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru w tegorocznej edycji programu im. Mieczysława Bekkera. Laureatami dwuletnich stypendiów z Politechniki Gdańskiej zostali dr inż. Marcin Wekwejt i dr inż. Paweł Wityk.

Badania nad wielofunkcyjnym systemem implantologicznym

Dr inż. Marcin Wekwejt pracuje w Zakładzie Technologii Biomateriałów (Instytut Technologii Maszyn i Materiałów) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. W ramach stypendium Bekkera odbędzie swój staż podoktorski na Uniwersytecie Laval (Laboratoire de biomatériaux et de bioingénierie) w Québecu w KanadzieBadania dr. Wekwejta będą dotyczyć opracowania nowego wielofunkcyjnego systemu implantologicznego o przeznaczeniu przede wszystkim jako kotwica tkankowa. W otrzymanym projekcie zaproponował nowatorską strategię, która ma prowadzić do zwiększenie skuteczności klinicznej implantów mocujących tkanki miękkie. Opiekunem stażu naukowego zostanie prof. Diego Mantovani, kierownik jednostki i jeden z liderów międzynarodowych badań z zakresu implantów medycznych oraz inżynierii biomedycznej.

Zrozumienie procesu uszkadzania DNA pod wpływem promieniowania

Dr inż. Paweł Wityk jest pracownikiem Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii na Wydziale Chemicznym. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. na zrozumieniu procesów uszkadzania DNA pod wpływem promieniowania wysokoenergetycznego. W ramach stypendium Bekkera zrealizuje projekt, który zakłada analizę poziomu glikacji białek w nowotworach litych podczas napromieniania promieniowaniem wysokoenergetycznym (X, gamma) przy użyciu modeli in vivo. Wyniki tych badań mogą przynieść informacje potrzebne do tworzenia innowacyjnych strategii terapeutycznych dla chorób związanych z glikacją (głównie cukrzycy i chorób nowotworowych). Projekt będzie realizowany Uniwersytecie Illinois (Department of Bioengineering – Experimental Molecular Imaging Laboratory, Urbana-Champaign Beckman Institute for Advanced Science and Engineering and Department of Bioengineering) w Stanach Zjednoczonych.

O programie

Bekker NAWA to jeden z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, którego celem jest wspieranie mobilności międzynarodowej młodych naukowców i umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych i akademickich na całym świecie. Wyjazdy, podczas których stypendyści realizują projekty naukowe wspólnie z wybitnymi naukowcami, trwają od 3 do 24 miesięcy. Stypendia w tej edycji programu otrzyma łącznie 114 naukowców spośród 401 kandydatów. Laureaci zrealizują wyjazdy badawcze do prestiżowych ośrodków naukowych w ponad 20 krajach.

Więcej informacji

362 wyświetleń