Nowe edycje Journal Citation Reports oraz CiteScore | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-28

Nowe edycje Journal Citation Reports oraz CiteScore

Journal Citation Reports i CiteScore

Baza Journal Citation Reports została zaktualizowana i zawiera teraz wartości wskaźnika Impact Factor (IF) obliczonego na podstawie cytowań z roku 2021.

Obecnie w bazie indeksowanych jest 21 430 czasopism z 114 krajów, w tym roku 192 tytuły otrzymały po raz pierwszy wskaźnik IF. Wśród indeksowanych czasopism znalazło się 5 300 czasopism publikowanych w modelu Gold Open Access. Polskie czasopisma z IF znajdujące się w WoS stanowią 1,2% wszystkich czasopism zindeksowanych w bazie. Średnia wartość IF dla polskich czasopism wynosi 1,652 – w porównaniu z poprzednim rokiem jest to wzrost o 0,163. Wartość IF w tym roku wzrosła dla 88 polskich tytułów, zaś dla 56 zmniejszyła się. Najwięcej polskich czasopism posiada wskaźnik IF w dyscyplinie nauk biologicznych. Zapraszamy do zapoznania się z pełną analizą bibliometryczną, która przedstawia porównanie wartości wskaźników IF dla polskich czasopism pod kątem różnych dziedzin i dyscyplin naukowych OECD oraz kategorii JCR a także indeksów (SCIE, SSCI, AHCI, ESCI) i kwartyli (Q1, Q2, Q3, Q4).
Więcej informacji    Infografika JCR 2022

Na początku czerwca udostępniono również najnowszą edycję wskaźnika CiteScore od firmy Elsevier (dostępny w bazie Scopus). W CiteScore 2021 znalazło się 27 200 aktywnych tytułów, obejmujących 332 dyscypliny naukowe. W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił wzrost liczby tytułów o 4,65%.
Więcej informacji

388 wyświetleń