Dostęp testowy do Reaxys Academic Edition | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-02

Dostęp testowy do Reaxys Academic Edition

Reaxys Academic Edition
| 02.11. - 31.12.2023

Zapraszamy do testowania chemicznej bazy Reaxys Academic Edition, składającej się z modułu Reaxys Base, zawierającego komplet danych z wcześniejszych baz Beilstein (struktury i reakcje, własności fizykochemiczne i ekofarmakologiczne oraz bibliografię dla związków organicznych) oraz modułów opartych na sztucznej inteligencji: Reaxys Target and Bioactivity i Reaxys Predictive Retrosynthesis.

Baza zawiera w sobie również dane patentowe ze wszystkich anglojęzycznych biur patentowych oraz głównych azjatyckich biur patentowych.

Wejście | sieć PG i zdalnie przez system HAN

173 wyświetleń