Książka na walentynki | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-14

Książka na walentynki

książki ustawione na czerwonej kanapie

Drodzy czytelnicy!
Oto walentynka ♥ prosto z naszych bibliotekarskich serc: frymuśne zestawienie książek w różowych okładkach. Zapraszamy do Biblioteki PG, by zaczytać się w tej wspaniałej kolekcji.

Wypożyczalnia poleca:

100 lat mody (2012)

Cally Blackman

 

Książka ta dokumentuje za pomocą ilustracji najbardziej ekscytujący okres w historii mody, który cechuje największa różnorodność: od roku 1900 do dziś. Pokazuje i omawia ubrania elit, uniformy, stroje sportowe, style uliczne oraz haute couture. Zachwyci każdego, kto interesuje się modą; przyda się również studentom historii i początkującym projektantom odzieży. Ostatnie stulecie było okresem wielkich przemian w modzie damskiej. Sztywne gorsety z początku XX w. ustąpiły miejsca swobodniejszym stylom, takim jak te wprowadzone przez francuskiego projektanta Paula Poireta. Styl życia kobiet dramatycznie zmieniły dwie wojny światowe, podobnie radykalnym transformacjom uległ ich styl ubierania się. Od szycia w domu do haute couture, od racjonowania do "New Look", od pojawienia się strojów dla nastolatków do masowej produkcji odzieży, od wpływów "wyższych sfer" do kultury celebrytów – wszystkie te etapy historii rewolucji w modzie prześledzi czytelnik dzięki ponad 400 znakomitym fotografiom i ilustracjom – wiele z nich opublikowano po raz pierwszy.

Sekcja Historyczna poleca:

Ludzie dziewiętnastowiecznego Gdańska. Informator biograficzny (1994)

Mirosław Gliński

 

W książce zawarto po raz pierwszy biogramy postaci zasłużonych dla miasta Gdańska, mieszkających tu i pracujących w latach 1814-1918.
 
Zamieszczono 250 życiorysów osób, które były ważne dla miasta ze względu na pełnione stanowiska, wyróżniającą się pracę zawodową, naukową, kulturalną i społeczną. Są tu m.in. biogramy 19 honorowych obywateli miasta oraz rektorów pruskiej Politechniki Gdańskiej od jej powstania w 1904 do 1918 roku, a także sylwetki wszystkich nadprezydentów prowincji i prezydentów rejencji gdańskiej.
 
W aneksie znajdują się chronologiczne wykazy: królów Prus, cesarzy Niemiec, nadprezydentów prowincji Prusy Zachodnie i Prusy z lat 1815-1919, a z lat 1816-1919 prezydentów rejencji gdańskiej. W gronie tym są też nadburmistrzowie i burmistrzowie Gdańska, przewodniczący Rady Miejskiej, honorowi obywatele, prezesi Towarzystwa Przyrodniczego (niewielka część zbiorów biblioteki Towarzystwa zachowała się w zbiorach zabytkowych Biblioteki PG), dyrektorzy: Teatru Miejskiego, szkół średnich ("Conradinum", Gimnazjum Miejskiego, św. Jana oraz św. św. Piotra i Pawła, szkoły średniej wyższej dla dziewcząt), szkół wyższych: Akademii Handlowej, Politechniki Gdańskiej, szpitali.
 
W ostatniej, trzeciej części publikacji zawarto portrety i fotografie 153 osób – oprócz władz miasta i prowincji pruskiej – honorowych obywateli, lekarzy, nauczycieli, naukowców (wśród nich wielu profesorów Politechniki Gdańskiej), archiwistów, literatów, ludzi kultury, kolekcjonerów, artystów plastyków, kupców i armatorów, przemysłowców, jubilerów, złotników, duchownych protestanckich i księży katolickich, kilku działaczy Polonii Gdańskiej. Książkę zamyka różnorodne, skrócone kalendarium wydarzeń z lat 1814-1918.

Filia na Wydziale Architektury poleca:

Cities for a small planet (2011)

Richard Rogers

 

Nothing else damages the earths environment more than our cities. As the worlds population has grown, our cities have burgeoned, and their impact on the environment worsened. As our population grows larger, our planet grows smaller. Cities for a Small Planet is a passionate and eloquent blueprint for the cities we must create in response, cities that provide for the needs of both their residents and the earth on which they live.

Designing Public Toilets (2005)

Cristina del Valle Schuster

 

"Designing Public Toilets" presents a compilation of the most outstanding projects worldwide completed in the last two years. With 288 stimulating and inspiring pages, the book showcases more than 50 different public spaces with colour photos which illustrate the latest tendencies in urban design. Each project is accompanied by exact line drawings and detailed descriptions that show the transformation such spaces have undergone in the last years. Stadiums, airports, bars, restaurants, banks, malls, public administration offices, creating an extensive itinerary that will provide a wealth of practical information and advice on different styles available in contemporary design.

Filia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki poleca:

Zbiór zadań z sieci elektrycznych cz. 1 i cz. 2 (2000)

Jan Strojny, Jan Strzałka

 

Skrypt składa się z dwóch niezależnych części stanowiących zbiór instrukcji obliczeniowych i licznych przykładów z zakresu obliczeń sieci elektrycznych, obliczeń instalacji elektrycznych oraz podstawowych obliczeń stosowanych przy doborze urządzeń elektrycznych.
 
Część 1 skryptu obejmuje zagadnienia obliczania schematów zastępczych sieci i układów sieciowych, obliczanie spadków i strat napięć w sieciach przy obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym oraz obliczanie przekroju przewodów w liniach i instalacjach elektroenergetycznych.
 
Cześć 2 skryptu obejmuje obliczanie strat mocy i energii w sieciach, regulację napięcia, kompensacje mocy biernej, obliczanie prądów zwarciowych i obliczenia mechaniczne linii napowietrznych.
 
Każdy rozdział skryptu poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem, w którym podaje się podstawowe wzory i metody obliczeń, które następnie zostały zastosowane w licznych przykładach obliczeniowych. W przykładach przyjęto zasadę podawania całego przebiegu obliczeń, aby umożliwić korzystającym ze skryptu znajomość toku postępowania przyjętego w rozwiązaniu danego zagadnienia.

Komputerowe systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Cz. 1 Funkcje, elementy i układy (2020)

Paweł Wontorski, Andrzej Kochan

 

Monografia obejmuje przegląd funkcji i struktur współczesnych komputerowych systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Publikacja stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na pozycje kompleksowo prezentujące problematykę systemów ksrk z uwzględnieniem najnowszych trendów i rozwiązań. Może służyć jako pomoc naukowa dla studentów specjalności sterowania ruchem kolejowym lub podobnych oraz jako źródło podstawowej wiedzy o systemach srk dla pracowników kolei, projektantów, monterów i zarządców infrastruktury.
 
W publikacji szczególny nacisk został położony na systematykę, ujęcie systemowe i otwarty charakter przedstawianych rozwiązań funkcjonalnych, których implementacja na platformie sprzętowo-programowej dopiero następuje. Opisane zostały pojęcia, które ze względu na szybki rozwój techniki srk nie zostały do tej pory usystematyzowane.

Filia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki poleca:

Podstawy elektromagnetyzmu w zadaniach (2015)

Rafał Lech, Piotr Kowalczyk, Włodzimierz Zieniutycz

 

Święto Zakochanych już niedługo a Ty nadal szukasz swojej wielkiej miłości? Ta książka z pewnością pomoże Ci znaleźć drugą połówkę!
 
Wydawnictwo PG opisuje ten skrypt jako: "owoc wieloletnich doświadczeń nauczycieli akademickich, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, kształcących studentów w zakresie techniki mikrofalowej i antenowej oraz telekomunikacji światłowodowej i bezprzewodowej. Przedstawione w niej zagadnienia służą zdefiniowaniu oraz ilustracji podstawowych praw rządzących światem pól: elektrycznego i magnetycznego. Zaproponowany układ książki, czyli zestaw problemów z pełnymi rozwiązaniami, rysunkami oraz komentarzem, ma na celu wykształcenie w Czytelniku umiejętności tworzenia modeli matematycznych analizowanych zjawisk fizycznych". Autorzy publikacji zapewniają, że "taka właśnie forma pozwoli studiującym dogłębnie zrozumieć podstawowe zjawiska polowe, które leżą u podstaw funkcjonowania większości elementów i układów wysokiej częstotliwości, powszechnie stosowanych w telekomunikacji, elektronice i automatyce, a ostatnio również w informatyce".
 
Jeśli tylko opanujesz zagadnienia ze skryptu - zrozumiesz zagadnienia podstawowych praw rządzących światem, czyli pól: elektrycznego i magnetycznego, dowiesz się jak działa przyciąganie i będziesz potrafił/a wykorzystać tę wiedzę nie tylko podczas zajęć na uczelni. Liczba egzemplarzy ograniczona!

Regionalna Biblioteka Nanotechnologii (filia Biblioteki PG na WCh i WFTiMS) poleca:

Sensoryka i podstawy perfumerii (2008)

Agata Jabłońska-Trypuć, Ryszard Farbiszewski

 

Człowiek ma do dyspozycji miliony komórek nerwowych, zwanych receptorami, które umiejscowione są na powierzchni nabłonka, wykonujące miliardy operacji na sekundę, by informacja przekazana z zewnątrz dotarła do właściwego organu.
 
W książce szczególny nacisk położono na substancje zapachowe – ważne w kosmetyce – pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i syntetycznego, uwzględniając ich strukturę chemiczną oraz grupy funkcyjne, sprawiające, że dana substancja jest nośnikiem zapachu.

68 wyświetleń