Dostępy testowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dostępy testowe

2023
 

Kategoria: multidyscyplinarna
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN
Status: aktywny
Termin: 05.05.-30.06.2023

Platforma z zakresu metod badawczych, zawierająca ponad 1000 książek, materiałów źródłowych, artykułów z czasopism i filmów instruktażowych autorstwa wiodących naukowców z całego obszaru nauk społecznych, w tym największą kolekcję książek o metodach jakościowych. Platforma pomaga zrozumieć podstawowe metody badawcze, znaleźć aktualne i trafne definicje metod, pełne teksty artykułów i książek. Dostępne są wybrane moduły:

 

Typ: baza pełnotekstowa
Kategoria: multidyscyplinarna
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN
Status: aktywny
Termin: 05.05.-30.06.2023

Baza pełnych tekstów artykułów czasopism elektronicznych wydawnictwa SAGE. Dostępna jest kolekcja Premier (lista tytułów). Czasopisma obejmują takie dyscypliny jak: nauki o zdrowiu, materiałoznawstwo i inżynieria, nauki o życiu i nauki biomedyczne oraz nauki humanistyczne i społeczne.

Więcej informacji

 

2022
 

Typ: podręczniki elektroniczne
Kategoria: multidyscyplinarna
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN
Status: zakończony
Termin: 14.06.-31.07.2022

e-Podręczniki wydawnictwa Cambridge University Press z zakresu inżynierii, fizyki i astronomii, informatyki, matematyki, nauk o ziemi i środowisku.

Więcej informacji

 

Typ: baza pełnotekstowa
Kategoria: multidyscyplinarna
Dostęp: sieć PG, zdalnie przez system HAN i logowanie na podstawie adresów e-mail w domenie PG (@pg.edu.pl)
Status: zakończony
Termin: 09.05.-08.06.2022

Baza pełnych tekstów naukowych i cytowań oraz narzędzie do analizy wyników badań naukowych: 1 mld cytowań wyodrębnionych i przeanalizowanych z ponad 29 mln pełnych artykułów. Co wyróżnia scite_ to Smart Citiations, które wyświetlają te same informacje bibliograficzne, które są widoczne w tradycyjnych indeksach cytowań (w tym wskaźnik cytowania), jednocześnie dostarczając kompleksowe informacje kontekstowe takie jak fragment tekstu z cytowanym elementem (zdanie zawierające cytat z przytoczonej publikacji), kontekst cytowania (zdania przed i po cytowaniu), lokalizację cytowania w przytoczonym artykule (wg struktury IMRAD: czy to Wprowadzenie, Materiały i metody, Wyniki, Dyskusja itp.), typ cytowania wskazujący na stanowisko cytującego (popierające tezę, przeciwstawne lub neutralne) oraz informacje redakcyjne z Crossref i PubMed. Platforma scite_ zawiera pełne teksty oraz daje możliwość obserwacji własnych badań i częstotliwości ich cytowania.

Rejestracja na szkolenia online 17.05.2022

 

Typ: narzędzie do edycji i formatowania tekstu
Dostęp: logowanie na podstawie adresów e-mail w domenie PG (@pg.edu.pl)
Status: zakończony
Termin: 09.05.-08.06.2022

Narzędzie do edycji i automatycznego formatowania tekstu pisanego w dowolnym języku. Upraszcza przepływy pracy związane z pisaniem prac naukowych i publikowaniem artykułów. Narzędzie ma na celu skrócenie czasu komunikacji i wyeliminowanie frustracji związanych z ponownym formatowaniem wielu wersji rękopisów i plików tekstowych. SciFlow oferuje 300 szablonów czasopism, szybkie formatowanie pracy dyplomowej lub innego tekstu naukowego oraz możliwość dodania własnego szablonu obowiązującego na uczelni. Platforma m.in. obsługuje ponad 8000 stylów cytowania oraz umożliwia współpracę autorów nad jednym tekstem.

Rejestracja na szkolenia online

 

Typ: baza bibliograficzno-abstraktowa
Kategoria: fizyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN
Status: zakończony
Termin: 23.02.-24.04.2022

Baza wydawana jest przez Institution of Electrical Engineers. Zawiera streszczenia i indeksy do światowych opracowań naukowych i technicznych, m.in. z dziedziny fizyki, elektrotechniki, elektroniki, komunikacji, inżynierii kontrolnej, informatyki, produkcji i inżynierii mechanicznej. Oprócz głównych obszarów tematycznych Inspec zajmuje się również w znacznym stopniu powiązanymi dziedzinami, takimi jak materiałoznawstwo, oceanografia, inżynieria jądrowa, geofizyka, inżynieria biomedyczna i wiele innych. Główną część zawartości stanowią artykuły czasopism oraz referaty z konferencji. Indeksowane są również znaczące książki, raporty techniczne oraz dysertacje.

Więcej informacji

 

2021
 

Typ: aplikacja badawcza
Kategoria: finanse, biznes i ekonomia
Dostęp: logowanie na podstawie adresów e-mail w domenie PG (@pg.edu.pl)
Status: zakończony
Termin: 07.12.2021-17.01.2022

Zestaw trzech zaawansowanych kalkulatorów analizy zdarzenia (ang. event study). Kalkulatory są samoobsługowe i można je wykorzystać do przeprowadzenia badania reakcji rynku:

 • Abnormal Return Calculator (ARC)
 • Abnormal Volume Calculator (AVC)
 • Abnormal Volatility Calculator (AVyC)
Więcej informacji
 

Typ: baza pełnotekstowa
Kategoria: biznes, polityka, motoryzacja, IT & technologia, sztuka, design, sport, fotografia, podróże i kultura
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN
Status: zakończony
Termin: 25.10.-30.11.2021

PressReader to prasa i magazyny tematyczne z całego świata w jednym miejscu:

 • 7000+ ogólnoświatowych tytułów w wydaniu elektronicznym ze 120+ krajów
 • nielimitowana e-prasa i e-magazyny tematyczne (bez ograniczenia ilości użytkowników)
 • tytuły w ponad 60 językach obcych
 • dostęp 24h/7: online & offline
Film szkoleniowy
 

Typ: czasopismo elektroniczne
Kategoria: medycyna, nauki o zdrowiu
Dostęp: sieć PG
Status: zakończony
Termin: 13.09.-12.10.2021

Niezależna grupa czasopism The Lancet publikujących artykuły z różnych dyscyplin medycyny – w dostępie testowym otwarte są wybrane tytuły:

 1. Child & Adolescent Health
 2. Diabetes & Endocrinology
 3. Gastroenterology & Hepatology
 4. Haematology
 5. HIV
 6. Psychiatry
 7. Respiratory Medicine
 8. Rheumatology
Więcej informacji
 

Typ: archiwum cyfrowe
Kategoria: astronomia, biologia, chemia, historia nauki, matematyka, meteorologia, fizyka, nauka o klimacie, ekologia, badania środowiskowe, nauki o ziemi, badania medyczne, historia naturalna, nauki przyrodnicze
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN
Status: zakończony
Termin: 16.08.-15.09.2021

Dostęp do dwóch archiwalnych kolekcji:

 1. British Association for the Advancement of Science
  to interdyscyplinarne i międzyinstytucjonalne archiwum łączące prace najbardziej wpływowych naukowców w latach 1830-1970, od Darwina po Ramsaya, i dokumentujące historię brytyjskiej nauki od lat 30. do 70. XX wieku w różnych dyscyplinach i uniwersytetach.
 2. The New York Academy of Sciences Collection
  zawiera historię i rozwój nauk przyrodniczych, technologii i nowoczesnych nauk biomedycznych oraz dokumentuje kroniki wysiłków rządów i korporacji mających na celu wpłynięcie na badania nad eksploatacją zasobów naturalnych, warunkami pracy oraz środowiskowymi i ekonomicznymi skutkami górnictwa, wiertnictwa, odpadów przemysłowych i zanieczyszczeń.
Więcej informacji
 

Typ: baza pełnotekstowa
Kategoria: biznes, zarządzanie i rachunkowość, ekonomia i finanse
Dostęp: wymaga nadania dostępu - Kontakt: bazy.bpg@pg.edu.pl
Status: zakończony
Termin: 12.04.-07.06.2021

Dane ekonomiczne spółek, wiadomości z gazet, raporty sektorowe, statystyki i prognozy.

Więcej informacji

 

Typ: baza pełnotekstowa
Kategoria: informatyka, IT, inżynieria komputerowa
Dostęp: sieć PG i zdalnie przez system HAN
Status: zakończony
Termin: 19.04.-21.05.2021

Kolekcja Computing and Artificial Intelligence, która zawiera artykuły w czasopismach i raporty dotyczące informatyki i inteligencji maszynowej 1957-1995.

Więcej informacji