Studenci i enauczanie

Na platformie eNauczanie znajdują się testy diagnostyczne z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego i szwedzkiego. Wynik testu wskazuje poziom znajomości języka określony przez CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

Dodatkowo przygotowane ćwiczenia sprawdzają znajomość słownictwa z różnych dziedzin technicznych w języku angielskim.

Przejdź do testu językowego