Wyświetlanym spisem konferencji zarządza Dział Spraw Naukowych.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji lub dodania konferencji do spisu należy kierować do wspomnianego działu.

Polish Conference on Crystal Growth 2022

Start date2022-06-19
End date2022-06-24
Organizer

Polish Society for Crystal Growth (PTWK) in collaboration with Gdańsk University of Technology and the ENSEMBLE 3 Centre of Excellence

https://ensemble3.eu/

Websitehttps://event.mostwiedzy.pl/event/2/

International Ship Stability Workshop 2022

Start date2022-06-13
End date2022-06-15
Organizer

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa / Instytut Oceanotechniki i Okrętownictwa

Websitehttps://wimio.pg.edu.pl/en/issw2022

Konferencja Popularyzatorska z Debatą Publiczną “Na Rynek! - REGENERACJA TARGOWISK MIEJSKICH”

Start date2022-05-06
End date2022-05-06
Organizer

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Konferencja w ramach projektu Gospostrateg

Websitehttps://arch.pg.edu.pl/na-rynek

XLV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk „Żywność w strategii Zielonego Ładu”

Start date2021-07-01
End date2021-07-02
Organizer

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Technologii i Biotechnologii Żywności, Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Websitehttps://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan/strona-glowna

HYDROMICRO 2021 Mikroorganizmy w środowisku wodnym – zagrożenia i nadzieje

Start date2021-06-09
End date2021-06-11
Organizer

Uniwersytet Gdański,

Politechnika Gdańska,

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie,

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni,

Komitet Badań Morza PAN

Websitehttps://hydromicro.pl/hydromicro-2021

ERPOS 2020 Electrical and Related Properties of Organic Solids

Start date2020-07-12
End date2020-07-16
Organizer

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych oraz Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej

Websitehttp://erpos.p.lodz.pl/

OPTO 2020

Start date2020-07-01
End date2020-07-04
Organizer

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Websitehttp://opto.edu.pl/contact/

The 7th Gdańsk Workshop on Graph Theory

Start date2019-07-01
End date2019-07-05
Organizer

Instytut Informatyki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Websitegwgt.mif.pg.gda.pl

XIX Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” – APE’19

Start date2019-06-12
End date2019-06-14
Organizer

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Katedra Elektroenergetyki

Websitehttps://eia.pg.edu.pl/ape

ORConf The open source digital design conference

Start date2018-09-21
End date2018-09-23
Organizer

FOSSi Foundation i Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

Websitehttps://orconf.org/

13th International Conference on Surface, Coatings, and Nanostructured Materials

Start date2018-09-11
End date2018-09-14
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Nanosmat Society

Websitehttp://www.nanosmat-conference.com/

OPTO2018

Start date2018-07-04
End date2018-07-06
Organizer

Katedra Metrologii i Optoelektroniki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Websitehttps://eti.pg.edu.pl/opto2018

The 6th Gdańsk Workshop on Graph Theory

Start date2018-07-01
End date2018-07-04
Organizer

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów, Politechnika

Website http://gwgt.eti.pg.gda.pl/

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji - KKRRiT 2018

Start date2018-06-20
End date2018-06-22
Websitehttp://kkrrit2018.pl/

II konferencja studentów i doktorantów BalCon2018 (The 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers)

Start date2018-04-20
End date2018-04-23
Organizer

Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://2018.balcon.com.pl/pl/main/

Konferencja „Konkurencyjna edukacja. Uczelnia-idea: cyfrowa transformacja” w ramachcyklu "Open Eyes Economy Summit" (OEES) On Tour

Start date2018-04-17
End date2018-04-18
Organizer

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Wydział Zarządzania i Ekonomii PG, Studia MBA na PG, Gdański Klub Biznesu i spółka ESO Audit

Websitehttp://fwd.edu.pl/konkurencyjnaedukacja/.

XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018 "ROZWÓJ INNOWACJI DROGOWYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA - perspektywa krajowa i regionalna”

Start date2018-04-12
End date2018-04-13
Organizer

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej oraz Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej

Websitehttps://pg.edu.pl/gambit

V Konferencja Naukowa PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY, zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki

Start date2017-10-18
End date2017-10-20
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk

Websitewww.ppp.zie.pg.gda.pl

XVIII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa

Start date2017-10-08
End date2017-10-13
Organizer

Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Websitehttp://www.kkn18.mif.pg.gda.pl/

VIII Krajowa Konferencja Naukowa INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi

Start date2017-09-11
End date2017-09-13
Organizer

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG Instytut Oceanologii PAN

Websitehttps://infobazy.gda.pl/

XII Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

Start date2017-09-04
End date2017-09-07
Organizer

Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://ksups17.mif.pg.gda.pl/

XII Szkoła Letnia dla Doktorantów oraz Młodych Pracowników Nauki pt. "Zjawiska Międzyfazowe w Teorii i Praktyce"

Start date2017-06-25
End date2017-06-30
Organizer

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Bałtycki Kongres Geodezyjny - 2017 BGC Geomatics

Start date2017-06-22
End date2017-06-25
Organizer

Politechnika Gdańska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Websitehttp://www.bgc.geomatyka.eu

Międzynarodowa Konferencja "Aktualne Problemy w Elektroenergetyce" - APE 2017

Start date2017-06-07
End date2017-06-09
Organizer

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://eia.pg.edu.pl/ape/strona-glowna

XXXIV Sympozjum z Hydroakustyki

Start date2017-05-23
End date2017-05-26
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

Websitehttp://www.sha2017.pl/

IV Krajowa Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" / "eTEE - e-Technologies in Engineering Education"

Start date2017-04-27
End date2017-04-28
Organizer

Politechnika Gdańska (CNMiKNO, WEiA, WETI, WFTiMS, CJO) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Websitehttp://pg.edu.pl/etee2017

VII Międzynarodowa Konferencja "Entrepreneurship in Modern Economy" (ENTIME) 2017 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Start date2017-03-16
End date2017-03-17
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://zie.pg.edu.pl/entime/

Kongres PCM-CMM 2015 3 Kongres Mechaniki Polskiej (PCM) 21 Międzynarodowa Konferencja Metod komputerowych w Mechanice (CMM)

Start date2015-09-08
End date2015-09-11
Organizer

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Komitet Mechaniki PAN-Sekcja Metod Obliczeniowych i Optymalizacji, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN - Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów, Politechnika Gdańska

Websitehttp://www.pcm-cmm-2015.pg.gda.pl/

The second European Symposium on Current Challenges in Supramolecular Artificial Photosynthesis.

Start date2015-09-02
End date2015-09-04
Organizer

Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Websitehttp://perspect-h2o.mif.pg.gda.pl/

International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-3)

Start date2015-09-01
End date2015-09-04
Organizer

Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny PG; Redox Technologies Inc.

Websitehttp://pg.gda.pl/paot-3

International Conference MECHATRONICS Ideas for Industrial Applications

Start date2015-05-11
End date2015-05-13
Organizer

Katedra Mechaniki i Mechatroniki Wydział Mechaniczny PG, PIAP Warszawa

Websitehttp://icm-iia.eu/

VI Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2015 "PRZEDSIĘBIORSTWO W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE"

Start date2015-04-23
End date2015-04-24
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.zie.pg.gda.pl/entime

The 1st Symposium of Theoretical Physics (STeP 1)

Start date2014-11-14
End date2014-11-16
Organizer

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej

Websitehttp://ftims.pg.edu.pl/katedra-fizyki-teoretycznej-i-informatyki-kwantowej/step-1

XIX Międzynarodowe Seminarium Metrologów MSM’2014, XLVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM’2014

Start date2014-09-13
End date2014-09-16
Organizer

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych, Politechnika Rzeszowska, Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych, Lviv Polytechnic National University, Department of Information Measuring Technology

Konferencja objęta jest patronatem JM Rektora Politechniki Gdańskiej i jest częścią obchodów 110-lecia Uczelni.

Websitehttp://msm14.prz.edu.pl/

The second XLIC General Meeting

Start date2014-09-10
End date2014-09-12
Organizer

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej

Websitehttp://xlic2014.mif.pg.gda.pl/

VII Konferencja Naukowa Infobazy 2014 – Inspiracja, Integracja, Implementacja

Start date2014-09-08
End date2014-09-10
Organizer

Centrum Informatyczne TASK, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Katedra Inżynierii Biomedycznej WETI Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.infobazy.gda.pl/

eTEE „e-Technologies in Engineering Education”

Start date2014-04-30
End date2014-04-30
Websitehttp://etee.pg.gda.pl

Konferencja podsumowująca projekt "e-Doświadczenia w fizyce"

Start date2014-04-24
End date2014-04-24
Organizer

Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej

Websitehttp://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/seminaria-pl

X Jubileuszowa Konferencja Shell Structures: Theory and Applications 2013

Start date2013-10-16
End date2013-10-18
Organizer

Katedra Mechaniki Budowli i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Websitehttp://www.ssta.pg.gda.pl/

15th Summer School on Crystal Growth – ISSCG-15

Start date2013-08-04
End date2013-08-10
Organizer

Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Websitehttp://science24.com/event/isscg15/

Zjawiska międzyfazowe w teorii i praktyce, VIII Szkoła letnia dla doktorantów

Start date2013-06-23
End date2013-06-28
Organizer

Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.pg.gda.pl/chem/sudomie/

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” – APE’13.

Start date2013-06-12
End date2013-06-14
Organizer

Katedra Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Websitehttp://www.eia.pg.gda.pl/ape

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki

Start date2013-05-27
End date2013-05-28
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.ppp.zie.pg.gda.pl

2nd Nano-IBCT Conference (Nano-scale Insights into Ion Beam Cancer Therapy)

Start date2013-05-20
End date2013-05-24
Organizer

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Websitehttp://nano-ibct2013.mif.pg.gda.pl/

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekonomia, kultura, wartości. U źródeł nauk o kulturze w 150 rocznicę urodzin Heinricha Rickerta”

Start date2013-05-15
End date2013-05-17
Organizer

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii PG

Websitehttp://www.zie.pg.gda.pl/konferencja-rickert

Zarządzanie operacyjne: teoria, praktyka i zastosowania

Start date2013-03-14
End date2013-03-15
Organizer

Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Websitehttp://zop.zie.pg.gda.pl

Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Jakość i jej zastosowania (Quality and Its Applications)

Start date2012-09-19
End date2012-09-21
Organizer

Politechnika Gdańska – Wydziały Zarządzania i Ekonomii oraz Mechaniczny i Uniwersytet Gdański – Wydział Zarządzania

Websitewww.qualitygdansk.eu

V Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2012. Przedsiębiorczość w nowoczesnej gospodarce – ryzyko i wyzwania

Start date2012-09-17
End date2012-09-18
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.zie.pg.gda.pl/entime

XIV Pomorskie Sympozjum Spawalnictwa oraz XVI Spotkanie Spawalników Wybrzeża

Start date2012-09-13
End date2012-09-13
Organizer

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Zakład Inżynierii Spajania, firma Linde Gaz Polska

Websitewww.mech.pg.gda.pl/ktmmis/

XVIII Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne 2012

Start date2012-09-10
End date2012-09-14
Organizer

Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Websitekm2012.mif.pg.gda.pl

Zjawiska Międzyfazowe w teorii i praktyce - VII Szkoła Letnia dla Doktorantów

Start date2012-06-23
End date2012-06-28
Organizer

Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej

Websitewww.pg.gda.pl/chem/sudomie/

Diagnostyka materiałów i urządzeń technicznych

Start date2012-05-31
End date2012-06-02
Organizer

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Wydział Mechaniczny

Websitewww.mif.pg.gda.pl/dmiut

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji

Start date2012-05-14
End date2012-05-16
Organizer

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych

Websitewww.kkrrit2012.konferencja.org

the 10th Annual BMDA Conference “Winning Strategies in Challenging Times”

Start date2012-05-10
End date2012-05-11
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii, BMDA i GFKM

Websitewww.bmda.net

Zarządzanie Inżynierskie w Politechnice Gdańskiej. 30 lat doświadczeń

Start date2012-05-09
End date2012-05-09
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Websitehttp://www.ppp.zie.pg.gda.pl/30lat.html

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza - wspólne wyzwania rozwojowe

Start date2012-05-08
End date2012-05-08
Organizer

Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Absolwentów PG

Websitewww.cwip.pg.gda.pl

Programy, Projekty, Procesy - Zarządzanie, Innowacje, Najlepsze Praktyki

Start date2012-05-07
End date2012-05-08
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Websitehttp://www.ppp.zie.pg.gda.pl/

Bioinnovation International Summit

Start date2011-10-21
End date2011-10-21
Organizer

Koło Naukowe BIO-MED, Pro-Science.eu, Fundacja Innovation Synergy we współpracy z Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym w Gdyni

Websitehttp://www.bioinnovation.pl/

35th International Microelectronics and Packaging IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference

Start date2011-09-21
End date2011-09-24
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Websitehttp://imaps2011.eti.pg.gda.pl/

XXV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn

Start date2011-09-12
End date2011-09-16
Organizer

Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny

Websitewww.xxvsympozjonpkm.pg.gda.pl

South Baltic Gas Forum

Start date2011-09-05
End date2011-09-09
Organizer

Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej (we współpracy z Pomorskim Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT i Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku)

Websitehttp://www.gasforum2011.com/

XII International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering (WMHE-2011)

Start date2011-09-05
End date2011-09-09
Organizer

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Websitehttp://www.wmhe2011.wilis.pg.gda.pl/

VI Konferencja Naukowa "INFOBAZY 2011 – Nauka, Projekty Europejskie, Społeczeństwo Informacyjne"

Start date2011-09-05
End date2011-09-07
Organizer

Centrum Informatyczne TASK, Instytut Oceanologii PAN, Katedra Inżynierii Biomedycznej PG

Websitehttp://www.infobazy.gda.pl/

Euro Food Chem XVI - Translating food chemistry into health benefits

Start date2011-07-06
End date2011-07-08
Organizer

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.eurofoodchemxvi.eu/

International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil Surfaces

Start date2011-07-04
End date2011-07-08
Organizer

Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej (we współpracy z Redox Technologies, Inc. w Ontario, Kanada)

Websitehttp://www.technologia.gda.pl/PAOT/

V Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO2011

Start date2011-07-03
End date2011-07-07
Organizer

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://nano2011.mif.pg.gda.pl/

20th IEEE International Symposium on Industrial Electronics IEEE-ISIE 2011

Start date2011-06-27
End date2011-06-30
Organizer

Wydział Elektrotechniki i Automatyki, IEEE Industrial Electronics Society

Websitehttp://www.isie2011.pl

Zjawiska międzyfazowe w teorii i praktyce, VI szkoła letnia dla doktorantów

Start date2011-06-26
End date2011-07-02
Organizer

Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej

Websitehttp://www.technologia.gda.pl/sudomie2011/

ICT Young 2011 - I Konferencja Doktorantów i Studentów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Inżynierii Biomedycznej, Automatyki i Robotyki

Start date2011-05-28
End date2011-05-29
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.ictyoung.pl

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza – wspólne wyzwania rozwojowe

Start date2011-05-24
End date2011-05-24
Organizer

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://dwzg.pg.gda.pl/index.php/kategoria/konferencje

Mieszkać w porcie – Ideały początków Modernizmu a miasto współczesne

Start date2011-04-01
End date2011-04-02
Organizer

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej we współpracy z HCU Hafencity University Hamburg, Miastem Gdynia, Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Pomorską Okręgową Izbą Architektów

32nd EORTC-PAMM 2011 Group Winter Meeting

Start date2011-02-02
End date2011-02-05
Organizer

Wydział Chemiczny

Websitehttp://www.pamm2011.pg.gda.pl/

Modelowanie przepływu wód podziemnych

Start date2010-12-15
End date2010-12-16
Organizer

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Budownictwa Wodnego PAN

Sesja sprawozdawcza doktorantów Wydziału Chemicznego PG

Start date2010-09-27
End date2010-09-28
Organizer

Wydział Chemiczny

15th International Conference on Heavy Metals in the Environment - ICHMET

Start date2010-09-19
End date2010-09-23
Organizer

Wydział Chemiczny

Websitehttp://www.chem.pg.gda.pl/ichmet/

XX Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Start date2010-09-06
End date2010-09-10
Organizer

Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN

Websitehttp://www.chem.pg.gda.pl/Katedry/Inzynieria/index.php

Nowatorskie metody kształcenia specjalistów w zakresie zastosowań technologii informacyjnych

Start date2010-07-01
End date2010-07-01
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inżynierii Wiedzy

Websitehttp://zusm.eti.pg.gda.pl/

Geomatyka 2010<br /> XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych

Start date2010-07-01
End date2010-07-02
Organizer

Zakład Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.2010.geomatyka.eu

2nd International Conference on Information Technology ICIT'2010 wraz z VIII Krajową Konferencją Technologie Informacyjne IT'2010

Start date2010-06-28
End date2010-06-30
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych

Websitehttp://www.it2010.gda.pl

V Scientific Workshop, at the Holiday Camp "Sudomie" , Interfacial phenomena in theory and practice

Start date2010-06-27
End date2010-07-03
Organizer

Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej

Websitehttp://www.technologia.gda.pl/sudomie/english/index.php?dzial=strona_glowna

ENTIME 2010, Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce – wyzwania i ryzyko

Start date2010-06-17
End date2010-06-18
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Websitehttp://www.zie.pg.gda.pl/entime/

Seminarium wyjazdowe KASK

Start date2010-06-15
End date2010-06-16
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Konferencja z CEN CHEMIA DLA ZDROWIA i URODY

Start date2010-06-08
End date2010-06-08
Organizer

CEN, PTCh, Wydział Chemiczny PG

Websitehttp://www.chem.pg.gda.pl/InneJednostki/PTChem/ptch.htm

VI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna

Start date2010-06-06
End date2010-06-10
Organizer

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni

Websitehttp://ocean.ug.edu.pl/~hydromikro2010/

Politechnika Gdańska - uniwersytet przedsiębiorczy XXI wieku

Start date2010-05-24
End date2010-05-26
Organizer

prof.dr hab. inż. Jan Hupka, Prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń

Websitehttp://www.pg.gda.pl/jubileusz/index.php/pl/program/glowne/

IX International Conference of Polish Society for Crystal Growth - ICPSCG-9: NEW TECHNIQUES, PROPERTIES AND APPLICATIONS

Start date2010-05-23
End date2010-05-27
Organizer

prof. W. Sadowski, Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Websitehttp://www.ptwk.org.pl

4th Internatonal Scientific Conference „Environmental Degradation of Engineering Materials EDEMM 2010“

Start date2010-05-09
End date2010-05-12
Organizer

Politechnika Gdańska

Websitehttp://www.edem2010.pl

XXVII Sympozjum z Hydroakustyki

Start date2010-05-04
End date2010-05-07
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Elektroniki Morskiej z Instytutem Hydroakustyki AMW

Websitehttp://www.amw.gdynia.pl/sha2010/

Międzynarodowe Seminarium GAMBIT 2010 "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Polsce u progu nowej polityki transportowej Unii Europejskiej"

Start date2010-04-22
End date2010-04-23
Organizer

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej

Websitehttp://www.gambit.org.pl

Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu - Konferencja kończąca projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN-7/2/2006 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Start date2010-04-21
End date2010-04-22
Organizer

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej

Websitehttp://www.e-zeus.eu