Wyświetlanym spisem konferencji zarządza Dział Spraw Naukowych.
Sprawy dotyczące aktualizacji informacji lub dodania konferencji do spisu należy kierować do wspomnianego działu.

ERPOS 2020 Electrical and Related Properties of Organic Solids

Start date2020-07-12
End date2020-07-16
Organizer

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych oraz Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej

Websitehttp://erpos.p.lodz.pl/

OPTO 2020

Start date2020-07-01
End date2020-07-04
Organizer

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Websitehttp://opto.edu.pl/contact/

The 7th Gdańsk Workshop on Graph Theory

Start date2019-07-01
End date2019-07-05
Organizer

Instytut Informatyki Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Websitegwgt.mif.pg.gda.pl

XIX Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” – APE’19

Start date2019-06-12
End date2019-06-14
Organizer

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Katedra Elektroenergetyki

Websitehttps://eia.pg.edu.pl/ape

ORConf The open source digital design conference

Start date2018-09-21
End date2018-09-23
Organizer

FOSSi Foundation i Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

Websitehttps://orconf.org/

13th International Conference on Surface, Coatings, and Nanostructured Materials

Start date2018-09-11
End date2018-09-14
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Nanosmat Society

Websitehttp://www.nanosmat-conference.com/

OPTO2018

Start date2018-07-04
End date2018-07-06
Organizer

Katedra Metrologii i Optoelektroniki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Websitehttps://eti.pg.edu.pl/opto2018

The 6th Gdańsk Workshop on Graph Theory

Start date2018-07-01
End date2018-07-04
Organizer

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów, Politechnika

Website http://gwgt.eti.pg.gda.pl/

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji - KKRRiT 2018

Start date2018-06-20
End date2018-06-22
Websitehttp://kkrrit2018.pl/

II konferencja studentów i doktorantów BalCon2018 (The 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers)

Start date2018-04-20
End date2018-04-23
Organizer

Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://2018.balcon.com.pl/pl/main/

Konferencja „Konkurencyjna edukacja. Uczelnia-idea: cyfrowa transformacja” w ramachcyklu "Open Eyes Economy Summit" (OEES) On Tour

Start date2018-04-17
End date2018-04-18
Organizer

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Wydział Zarządzania i Ekonomii PG, Studia MBA na PG, Gdański Klub Biznesu i spółka ESO Audit

Websitehttp://fwd.edu.pl/konkurencyjnaedukacja/.

XII Międzynarodowa Konferencja GAMBIT 2018 "ROZWÓJ INNOWACJI DROGOWYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA - perspektywa krajowa i regionalna”

Start date2018-04-12
End date2018-04-13
Organizer

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej oraz Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej

Websitehttps://pg.edu.pl/gambit

V Konferencja Naukowa PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY, zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki

Start date2017-10-18
End date2017-10-20
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk

Websitewww.ppp.zie.pg.gda.pl

XVIII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa

Start date2017-10-08
End date2017-10-13
Organizer

Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Websitehttp://www.kkn18.mif.pg.gda.pl/

VIII Krajowa Konferencja Naukowa INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi

Start date2017-09-11
End date2017-09-13
Organizer

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG Instytut Oceanologii PAN

Websitehttps://infobazy.gda.pl/

XII Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

Start date2017-09-04
End date2017-09-07
Organizer

Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://ksups17.mif.pg.gda.pl/

XII Szkoła Letnia dla Doktorantów oraz Młodych Pracowników Nauki pt. "Zjawiska Międzyfazowe w Teorii i Praktyce"

Start date2017-06-25
End date2017-06-30
Organizer

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Bałtycki Kongres Geodezyjny - 2017 BGC Geomatics

Start date2017-06-22
End date2017-06-25
Organizer

Politechnika Gdańska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Websitehttp://www.bgc.geomatyka.eu

Międzynarodowa Konferencja "Aktualne Problemy w Elektroenergetyce" - APE 2017

Start date2017-06-07
End date2017-06-09
Organizer

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://eia.pg.edu.pl/ape/strona-glowna

XXXIV Sympozjum z Hydroakustyki

Start date2017-05-23
End date2017-05-26
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG

Websitehttp://www.sha2017.pl/

IV Krajowa Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów" / "eTEE - e-Technologies in Engineering Education"

Start date2017-04-27
End date2017-04-28
Organizer

Politechnika Gdańska (CNMiKNO, WEiA, WETI, WFTiMS, CJO) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Websitehttp://pg.edu.pl/etee2017

VII Międzynarodowa Konferencja "Entrepreneurship in Modern Economy" (ENTIME) 2017 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE

Start date2017-03-16
End date2017-03-17
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://zie.pg.edu.pl/entime/

Kongres PCM-CMM 2015 3 Kongres Mechaniki Polskiej (PCM) 21 Międzynarodowa Konferencja Metod komputerowych w Mechanice (CMM)

Start date2015-09-08
End date2015-09-11
Organizer

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Komitet Mechaniki PAN-Sekcja Metod Obliczeniowych i Optymalizacji, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN - Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów, Politechnika Gdańska

Websitehttp://www.pcm-cmm-2015.pg.gda.pl/

The second European Symposium on Current Challenges in Supramolecular Artificial Photosynthesis.

Start date2015-09-02
End date2015-09-04
Organizer

Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Websitehttp://perspect-h2o.mif.pg.gda.pl/

International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for the Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-3)

Start date2015-09-01
End date2015-09-04
Organizer

Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny PG; Redox Technologies Inc.

Websitehttp://pg.gda.pl/paot-3

International Conference MECHATRONICS Ideas for Industrial Applications

Start date2015-05-11
End date2015-05-13
Organizer

Katedra Mechaniki i Mechatroniki Wydział Mechaniczny PG, PIAP Warszawa

Websitehttp://icm-iia.eu/

VI Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2015 "PRZEDSIĘBIORSTWO W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE"

Start date2015-04-23
End date2015-04-24
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.zie.pg.gda.pl/entime

The 1st Symposium of Theoretical Physics (STeP 1)

Start date2014-11-14
End date2014-11-16
Organizer

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej

Websitehttp://ftims.pg.edu.pl/katedra-fizyki-teoretycznej-i-informatyki-kwantowej/step-1

XIX Międzynarodowe Seminarium Metrologów MSM’2014, XLVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM’2014

Start date2014-09-13
End date2014-09-16
Organizer

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych, Politechnika Rzeszowska, Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych, Lviv Polytechnic National University, Department of Information Measuring Technology

Konferencja objęta jest patronatem JM Rektora Politechniki Gdańskiej i jest częścią obchodów 110-lecia Uczelni.

Websitehttp://msm14.prz.edu.pl/

The second XLIC General Meeting

Start date2014-09-10
End date2014-09-12
Organizer

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej

Websitehttp://xlic2014.mif.pg.gda.pl/

VII Konferencja Naukowa Infobazy 2014 – Inspiracja, Integracja, Implementacja

Start date2014-09-08
End date2014-09-10
Organizer

Centrum Informatyczne TASK, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Katedra Inżynierii Biomedycznej WETI Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.infobazy.gda.pl/

eTEE „e-Technologies in Engineering Education”

Start date2014-04-30
End date2014-04-30
Websitehttp://etee.pg.gda.pl

Konferencja podsumowująca projekt "e-Doświadczenia w fizyce"

Start date2014-04-24
End date2014-04-24
Organizer

Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej

Websitehttp://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/seminaria-pl

X Jubileuszowa Konferencja Shell Structures: Theory and Applications 2013

Start date2013-10-16
End date2013-10-18
Organizer

Katedra Mechaniki Budowli i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Websitehttp://www.ssta.pg.gda.pl/

15th Summer School on Crystal Growth – ISSCG-15

Start date2013-08-04
End date2013-08-10
Organizer

Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Websitehttp://science24.com/event/isscg15/

Zjawiska międzyfazowe w teorii i praktyce, VIII Szkoła letnia dla doktorantów

Start date2013-06-23
End date2013-06-28
Organizer

Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.pg.gda.pl/chem/sudomie/

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce” – APE’13.

Start date2013-06-12
End date2013-06-14
Organizer

Katedra Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Websitehttp://www.eia.pg.gda.pl/ape

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki

Start date2013-05-27
End date2013-05-28
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.ppp.zie.pg.gda.pl

2nd Nano-IBCT Conference (Nano-scale Insights into Ion Beam Cancer Therapy)

Start date2013-05-20
End date2013-05-24
Organizer

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Websitehttp://nano-ibct2013.mif.pg.gda.pl/

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekonomia, kultura, wartości. U źródeł nauk o kulturze w 150 rocznicę urodzin Heinricha Rickerta”

Start date2013-05-15
End date2013-05-17
Organizer

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii PG

Websitehttp://www.zie.pg.gda.pl/konferencja-rickert

Zarządzanie operacyjne: teoria, praktyka i zastosowania

Start date2013-03-14
End date2013-03-15
Organizer

Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Websitehttp://zop.zie.pg.gda.pl

Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Jakość i jej zastosowania (Quality and Its Applications)

Start date2012-09-19
End date2012-09-21
Organizer

Politechnika Gdańska – Wydziały Zarządzania i Ekonomii oraz Mechaniczny i Uniwersytet Gdański – Wydział Zarządzania

Websitewww.qualitygdansk.eu

V Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2012. Przedsiębiorczość w nowoczesnej gospodarce – ryzyko i wyzwania

Start date2012-09-17
End date2012-09-18
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.zie.pg.gda.pl/entime

XIV Pomorskie Sympozjum Spawalnictwa oraz XVI Spotkanie Spawalników Wybrzeża

Start date2012-09-13
End date2012-09-13
Organizer

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Zakład Inżynierii Spajania, firma Linde Gaz Polska

Websitewww.mech.pg.gda.pl/ktmmis/

XVIII Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne 2012

Start date2012-09-10
End date2012-09-14
Organizer

Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG

Websitekm2012.mif.pg.gda.pl

Zjawiska Międzyfazowe w teorii i praktyce - VII Szkoła Letnia dla Doktorantów

Start date2012-06-23
End date2012-06-28
Organizer

Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej

Websitewww.pg.gda.pl/chem/sudomie/

Diagnostyka materiałów i urządzeń technicznych

Start date2012-05-31
End date2012-06-02
Organizer

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Wydział Mechaniczny

Websitewww.mif.pg.gda.pl/dmiut

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji

Start date2012-05-14
End date2012-05-16
Organizer

Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych

Websitewww.kkrrit2012.konferencja.org

the 10th Annual BMDA Conference “Winning Strategies in Challenging Times”

Start date2012-05-10
End date2012-05-11
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii, BMDA i GFKM

Websitewww.bmda.net

Zarządzanie Inżynierskie w Politechnice Gdańskiej. 30 lat doświadczeń

Start date2012-05-09
End date2012-05-09
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Websitehttp://www.ppp.zie.pg.gda.pl/30lat.html

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza - wspólne wyzwania rozwojowe

Start date2012-05-08
End date2012-05-08
Organizer

Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Absolwentów PG

Websitewww.cwip.pg.gda.pl

Programy, Projekty, Procesy - Zarządzanie, Innowacje, Najlepsze Praktyki

Start date2012-05-07
End date2012-05-08
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Websitehttp://www.ppp.zie.pg.gda.pl/

Bioinnovation International Summit

Start date2011-10-21
End date2011-10-21
Organizer

Koło Naukowe BIO-MED, Pro-Science.eu, Fundacja Innovation Synergy we współpracy z Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym w Gdyni

Websitehttp://www.bioinnovation.pl/

35th International Microelectronics and Packaging IMAPS-IEEE CPMT Poland Conference

Start date2011-09-21
End date2011-09-24
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Websitehttp://imaps2011.eti.pg.gda.pl/

XXV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn

Start date2011-09-12
End date2011-09-16
Organizer

Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów, Wydział Mechaniczny

Websitewww.xxvsympozjonpkm.pg.gda.pl

VI Konferencja Naukowa "INFOBAZY 2011 – Nauka, Projekty Europejskie, Społeczeństwo Informacyjne"

Start date2011-09-05
End date2011-09-07
Organizer

Centrum Informatyczne TASK, Instytut Oceanologii PAN, Katedra Inżynierii Biomedycznej PG

Websitehttp://www.infobazy.gda.pl/

South Baltic Gas Forum

Start date2011-09-05
End date2011-09-09
Organizer

Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej (we współpracy z Pomorskim Centrum Badań i Technologii Środowiska POMCERT i Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku)

Websitehttp://www.gasforum2011.com/

XII International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering (WMHE-2011)

Start date2011-09-05
End date2011-09-09
Organizer

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Websitehttp://www.wmhe2011.wilis.pg.gda.pl/

Euro Food Chem XVI - Translating food chemistry into health benefits

Start date2011-07-06
End date2011-07-08
Organizer

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.eurofoodchemxvi.eu/

International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil Surfaces

Start date2011-07-04
End date2011-07-08
Organizer

Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej (we współpracy z Redox Technologies, Inc. w Ontario, Kanada)

Websitehttp://www.technologia.gda.pl/PAOT/

V Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO2011

Start date2011-07-03
End date2011-07-07
Organizer

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://nano2011.mif.pg.gda.pl/

20th IEEE International Symposium on Industrial Electronics IEEE-ISIE 2011

Start date2011-06-27
End date2011-06-30
Organizer

Wydział Elektrotechniki i Automatyki, IEEE Industrial Electronics Society

Websitehttp://www.isie2011.pl

Zjawiska międzyfazowe w teorii i praktyce, VI szkoła letnia dla doktorantów

Start date2011-06-26
End date2011-07-02
Organizer

Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej

Websitehttp://www.technologia.gda.pl/sudomie2011/

ICT Young 2011 - I Konferencja Doktorantów i Studentów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Inżynierii Biomedycznej, Automatyki i Robotyki

Start date2011-05-28
End date2011-05-29
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.ictyoung.pl

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza – wspólne wyzwania rozwojowe

Start date2011-05-24
End date2011-05-24
Organizer

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://dwzg.pg.gda.pl/index.php/kategoria/konferencje

Mieszkać w porcie – Ideały początków Modernizmu a miasto współczesne

Start date2011-04-01
End date2011-04-02
Organizer

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej we współpracy z HCU Hafencity University Hamburg, Miastem Gdynia, Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Pomorską Okręgową Izbą Architektów

32nd EORTC-PAMM 2011 Group Winter Meeting

Start date2011-02-02
End date2011-02-05
Organizer

Wydział Chemiczny

Websitehttp://www.pamm2011.pg.gda.pl/

Modelowanie przepływu wód podziemnych

Start date2010-12-15
End date2010-12-16
Organizer

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Budownictwa Wodnego PAN

Sesja sprawozdawcza doktorantów Wydziału Chemicznego PG

Start date2010-09-27
End date2010-09-28
Organizer

Wydział Chemiczny

15th International Conference on Heavy Metals in the Environment - ICHMET

Start date2010-09-19
End date2010-09-23
Organizer

Wydział Chemiczny

Websitehttp://www.chem.pg.gda.pl/ichmet/

XX Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Start date2010-09-06
End date2010-09-10
Organizer

Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN

Websitehttp://www.chem.pg.gda.pl/Katedry/Inzynieria/index.php

Geomatyka 2010<br /> XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych

Start date2010-07-01
End date2010-07-02
Organizer

Zakład Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Websitehttp://www.2010.geomatyka.eu

Nowatorskie metody kształcenia specjalistów w zakresie zastosowań technologii informacyjnych

Start date2010-07-01
End date2010-07-01
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inżynierii Wiedzy

Websitehttp://zusm.eti.pg.gda.pl/

2nd International Conference on Information Technology ICIT'2010 wraz z VIII Krajową Konferencją Technologie Informacyjne IT'2010

Start date2010-06-28
End date2010-06-30
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych

Websitehttp://www.it2010.gda.pl

V Scientific Workshop, at the Holiday Camp "Sudomie" , Interfacial phenomena in theory and practice

Start date2010-06-27
End date2010-07-03
Organizer

Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej

Websitehttp://www.technologia.gda.pl/sudomie/english/index.php?dzial=strona_glowna

ENTIME 2010, Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce – wyzwania i ryzyko

Start date2010-06-17
End date2010-06-18
Organizer

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Websitehttp://www.zie.pg.gda.pl/entime/

Seminarium wyjazdowe KASK

Start date2010-06-15
End date2010-06-16
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Konferencja z CEN CHEMIA DLA ZDROWIA i URODY

Start date2010-06-08
End date2010-06-08
Organizer

CEN, PTCh, Wydział Chemiczny PG

Websitehttp://www.chem.pg.gda.pl/InneJednostki/PTChem/ptch.htm

VI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna

Start date2010-06-06
End date2010-06-10
Organizer

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni

Websitehttp://ocean.ug.edu.pl/~hydromikro2010/

Politechnika Gdańska - uniwersytet przedsiębiorczy XXI wieku

Start date2010-05-24
End date2010-05-26
Organizer

prof.dr hab. inż. Jan Hupka, Prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń

Websitehttp://www.pg.gda.pl/jubileusz/index.php/pl/program/glowne/

IX International Conference of Polish Society for Crystal Growth - ICPSCG-9: NEW TECHNIQUES, PROPERTIES AND APPLICATIONS

Start date2010-05-23
End date2010-05-27
Organizer

prof. W. Sadowski, Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Websitehttp://www.ptwk.org.pl

4th Internatonal Scientific Conference „Environmental Degradation of Engineering Materials EDEMM 2010“

Start date2010-05-09
End date2010-05-12
Organizer

Politechnika Gdańska

Websitehttp://www.edem2010.pl

XXVII Sympozjum z Hydroakustyki

Start date2010-05-04
End date2010-05-07
Organizer

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Elektroniki Morskiej z Instytutem Hydroakustyki AMW

Websitehttp://www.amw.gdynia.pl/sha2010/

Międzynarodowe Seminarium GAMBIT 2010 "Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Polsce u progu nowej polityki transportowej Unii Europejskiej"

Start date2010-04-22
End date2010-04-23
Organizer

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej

Websitehttp://www.gambit.org.pl

Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu - Konferencja kończąca projekt badawczy zamawiany nr PBZ-MEiN-7/2/2006 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Start date2010-04-21
End date2010-04-22
Organizer

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej

Websitehttp://www.e-zeus.eu