Punkty za kwalifikacje | Politechnika Gdańska

Treść strony

Punkty za kwalifikacje

Zawody nauczane na poziomie technika, których dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe* jest uwzględniany do wyliczenia punktów rekrutacyjnych na dany kierunek studiów pierwszego stopnia poprzez dodanie 30 punktów rekrutacyjnych.
 

 

 

*uwzględnia się tylko dyplomy wydane w polskim systemie edukacji; dotyczy również dyplomów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika