Aktualności | Politechnika Gdańska

Treść strony

MIT, Oxford, Cambridge … czy Politechnika Gdańska dogania światową czołówkę?

kostki
Pracownicy Centrum Analiz Strategicznych postawili sobie pytanie: „Czy Politechnika Gdańska dogania światową czołówkę uczelni?” Aby to zweryfikować, została przygotowana analiza porównawcza, w której wzięto pod uwagę TOP5 uczelni na świecie z ostatniej edycji rankingu QS World University Rankings 2024.

Do analizy wykorzystano wskaźniki bibliometryczne dostępne w systemie SciVal, bazującym na danych znajdujących się w bazie Scopus (QS World University Rankings wykorzystuje to samo źródło danych). Pod uwagę wzięto :

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska kształtuje politykę senioralną w województwie i w Polsce

Naukowczyni
Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii została powołana przez Beatę Rutkiewicz, wojewodę pomorską na stanowisko pełnomocnika ds. rodziny i polityki społecznej.

Pełniąc tę funkcję będzie ona inicjowała i koordynowała współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w zakresie spraw społecznych. Ponadto do kompetencji nowej pełnomocnik będą należeć inicjatywy na rzecz integracji międzypokoleniowej i aktywizacji seniorów, walki z dyskryminacją i wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie organizacji pozarządowych i rozwoju usług społecznych.

Rektor PG prof. Krzysztof Wilde gościem „Forum Panoramy”

Forum Panoramy
Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztof Wilde, który we wtorek 12 marca 2024 r. został wybrany przez społeczność akademicką PG na drugą kadencję rektorską na lata 2024–2028, był w środę gościem programu „Forum Panoramy” w TVP Gdańsk.

W programie red. Tomasza Sieliwończyka, wieloletniego reportera i prezentera TVP Gdańsk, rektor Politechniki Gdańskiej opowiedział m.in. o ordynacji wyborczej obowiązującej na uczelni i kampanii wyborczej, a także podsumował swoją pierwszą kadencję. Wśród największych sukcesów uczelni wymienił m.in. uzyskanie przez PG statusu uczelni badawczej, który przełożył się na zwiększenie subwencji budżetowej uczelni i wyższą efektywność badań naukowych oraz publikacji.

Odszedł prof. Andrzej Stepnowski, prorektor Politechniki Gdańskiej w latach 2002–2005

Prof. Andrzej Stepnowski, prorektor ds. nauki PG w latach 2002-2005
W wieku 84 lat odszedł od nas prof. Andrzej Stepnowski, prorektor Politechniki Gdańskiej w latach 2002–2005, Profesor Emeritus uczelni, wybitny naukowiec, specjalista z zakresu geoinformatyki, hydroakustyki i technologii satelitarnych, autor licznych patentów, wdrożeń i publikacji. Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i ministerialnymi, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Andrzej Stepnowski urodził się 4 stycznia 1940 roku w Białej Podlaskiej. Z Politechniką Gdańską związany już od czasów studenckich. W 1964 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika na Wydziale Elektroniki PG. Po studiach podjął pracę na uczelni. W 1974 roku z wyróżnieniem obronił doktorat, a w 1992 roku habilitację. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w 1994 r., a na stanowisko profesora zwyczajnego w 2004 r.

MIT, Oxford, Cambridge … czy Politechnika Gdańska dogania światową czołówkę?

PG vs TOP5 Uczelni na świecie
Pracownicy Centrum Analiz Strategicznych zadali sobie pytanie: „Czy Politechnika Gdańska dogania światową czołówkę Uczelni?” i postanowili to sprawdzić! Aby to zweryfikować, przygotowano analizę porównawczą, w której wzięto pod uwagę TOP5 Uczelni na świecie z ostatniej edycji rankingu QS World University Rankings 2024.

Tab. 1 Uczelnie uwzględnione w porównaniu

Nazwa Uczelni

Pozycja w rankingu QS World 2024

Rok założenia

Subskrybuj