Aktualności | Politechnika Gdańska

Treść strony

Poland My First Choice NAWA - nabór do 15 czerwca

barwy Polski
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do programu "Poland My First Choice NAWA", dzięki któremu młodzież z krajów rozwiniętych może podjąć studia ze stypendium w polskich uczelniach - w tym na Politechnice Gdańskiej. Kandydaci zagraniczni mogą składać wnioski do 15 czerwca 2023 roku. 

Program "Poland My First Choice NAWA" daje możliwość podjęcia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym z comiesięcznym stypendium NAWA. Na uczelniach publicznych stypendyści będą ponadto zwolnieni z opłat za kształcenie.

Przemysł 4.0. Wyjazdowe posiedzenie Konwentu Gospodarczego FarU

Mężczyżni a jasnych kitlach
Cyfryzacja gospodarki będzie postępować, napędzana przez gromadzone dane i potrzeby współczesnych metropolii. Jak wkroczyć w rzeczywistość 4.0? O ścieżce wdrażania i czerpaniu z dokonań nauki rozmawiali członkowie Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita, podczas wizyty w siedzibie firmy Flex w Tczewie.  

Obrady rozpoczął prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaznaczył istotną rolę integracji środowisk w budowaniu konkurencyjności regionu pomorskiego, już dziś czerpiącego z osiągnięć technologicznych członków jego społeczności.

„Focus on Ukraine” – relacja z konferencji

Zdjęcie z konferencji Focus on Ukraine
W dniach 3-4 kwietnia w Gdańsku odbyła się konferencja "Focus on Ukraine", której organizatorami byli Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Uniwersytet Gdański. W roli jednej z prelegentek w trakcie wydarzenia wystąpiła Monika Czerepak, Zastępca Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Gdańskiej. Zachęcamy do lektury relacji z wydarzenia. 

Monika Czerepak reprezentowała Politechnikę Gdańską w trakcie panelu poświęconego uznawalności wykształcenia studentów na uchodźstwie z perspektywy wojny. Tę część konferencji poprowadziła Hanna Reczulska, dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia NAWA. Poza Moniką Czerepak, w roli ekspertów wystąpili: Samir Hećo z Rady Europy, Joanna Nyga z Biura Uznawalności Wykształcenia NAWA i Viktoria Sergienko, Dyrektor Krajowego Centrum Informacji i Mobilności Akademickiej Ukrainy.

Sztuczna inteligencja w służbie zrównoważonego rozwoju

foto
Razem z rosnącą potrzebą dyskusji na temat destrukcyjnych dla środowiska skutków ocieplenia klimatu, zwiększa się także świadomość istotności działań służących zrównoważonemu rozwojowi.

Peter Ferdinand Drucker, jeden z najwybitniejszych myślicieli i teoretyków zarządzania XX wieku powiedział, że „nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć”.

Politechnika Gdańska w mediach

grafika PG w mediach
Według danych z monitoringu mediów w dniach 24 kwietnia – 7 maja w mediach tradycyjnych i społecznościowych ukazało się w sumie 1431 wzmianek na temat Politechniki Gdańskiej, w tym ponad tysiąc w prasie, telewizji, radiu i na portalach.

Informacja nt. uruchomienia Centrum Kompetencji STOS PG i prezentacji superkomputera Kraken ukazała się w najważniejszych mediach lokalnych i ogólnopolskich, m.in.:

Subskrybuj