Aktualności | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konferencja “Technology, Innovation and Growth”, zgłoszenia artykułów

Ludzie na konferencji
W dniach 23-24 maja 2024 r. na Politechnice Gdańskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa TIG2024 (Technology, Innovation and Growth 2024). Zgromadzi ona naukowców – ekonomistów, socjologów, politologów i inżynierów zajmujących się analizą powiązań technologicznych w gospodarce światowej, źródłami wzrostu gospodarczego oraz zmianami na rynkach pracy w wyniku rozwoju technologii. 

Wykłady gościnne wygłoszą znakomici ekonomiści: prof. Holger Görg (Kiloński Instytut Gospodarki Światowej, Niemcy), prof. Klaus Prettner (Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu, Austria), prof. Francesco Venturini (Uniwersytet w Perugii, Włochy), prof. Jakub Growiec (Szkoła Główna Handlowa).

Premia na Horyzoncie - wypłacanie dodatków do wynagrodzeń w okresie realizacji projektu Horyzont 2020

u1

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że po wprowadzeniu Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Gdańskiej dodatki do wynagrodzeń stanowią cześć wynagrodzenia, w związku z tym, zgodnie z Prawem Pracy okres przyznania dodatku do wynagrodzenia finansowanego z przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie musi być tożsamy z okresem realizacji powiązanego projektu programu Horyzont 2020.

[Aktualizacja 20.02.2024] Zajęcia dla doktorantów w semestrze letnim 2023/2024

foto

[Aktualizacja 20.02.2024 r.] Zakończyliśmy wstępne zapisy na przedmioty obieralne na semestr letni 2023/2024. Od 20 lutego 2024 r.  rozpoczynamy publikowanie harmonogramu zajęć w kalendarzu zajęć i na stronach dyscyplin – prosimy śledzić naszą stronę. Będziemy je aktualizować na bieżąco w miarę otrzymywania informacji od prowadzących.

[Doktoranci II - V roku] Ankiety oceny biura szkoły oraz administracji i infrastruktury.

photo

Drodzy Doktoranci, 

Chcielibyśmy was poinformować, że 1 lutego 2024 r. na swoje skrzynki otrzymaliście indywidualne linki do dwóch ankiet: 

  • ankieta oceny biura szkoły 
  • ankieta oceny administracji i infrastruktury 

Adresatami ankiet są aktywni doktoranci II - V roku, odbywający kształcenie w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej. 

Ankiety będzie można wypełnić do 15 lutego 2024 r., do godziny 23:59.  

Klimat do działania: zrównoważony rozwój na co dzień

Klimat do działania: zrównoważony rozwój na co dzień
Z Anną Modrzejewską, kierowniczką Działu Współpracy Międzynarodowej, i Justyną Sudakowską, specjalistką ds. wydarzeń, spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób w ich zespole na co dzień dba się o środowisko oraz jaki to ma wpływ na codzienną pracę.

Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju PG: Beata Pronobis (BP), Tatiana Ilczyszyn (TI): Znajdujemy się w „Misiówce”, zabytkowym budynku na terenie kampusu PG, w którym na co dzień pracuje Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) PG.

BP: Dzień dobry.

Anna Modrzejewska (AM), Justyna Sudakowska (JS): Dzień dobry.

Książka na luty

kanapa, fotel oraz pufa, na której ustawiono książki i albumy

W najnowszym zestawieniu polecanych lektur z księgozbioru Biblioteki PG, prezentujemy czytelnikom historyczny i obecny wizerunek Politechniki Gdańskiej. Zebrane publikacje ukazują zmieniającą się na przestrzeni lat Uczelnię oraz związaną z nią społeczność akademicką.

BE-LIGHT – rozwój diagnostyki medycznej z wykorzystaniem uczenia maszynowego i fotoniki

AI
BE-LIGHT to nowy europejski projekt naukowców z Politechniki Gdańskiej w zakresie rozwoju metod diagnostyki medycznej z wykorzystaniem uczenia maszynowego i fotoniki. Projekt uzyskał wysoką ocenę w ramach konkursu HORIZON–MSCA–2022–DN, w której podkreślono znaczenie interdyscyplinarności oraz dobrze zdefiniowanych zadań badawczych w obszarze sztucznej inteligencji.

Międzynarodowe konsorcjum realizujące projekt składa się siedmiu instytucji akademickich, w tym dwóch polskich uczelni i trzech szpitali, posiadających uzupełniającą się wiedzę specjalistyczną w zakresie fotoniki, mikroskopii, sztucznej inteligencji i badań klinicznych:

Zawieszenie przyjmowania wniosków pracowników w programie Erasmus+

chmurka
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wyjazdami w ramach programu Erasmus+, z dniem 1 lutego 2024 roku składanie wniosków przez pracowników zostaje zawieszone do odwołania. Jednocześnie informujemy, że uczelnia podjęła już kroki w celu pozyskania dodatkowych środków na mobilności.

Możliwość składania wniosków zostanie zawieszona z dniem 1 lutego. Pracownicy, którzy złożyli wnioski, ale jeszcze nie otrzymali zgody na wyjazd, zostaną w ciągu najbliższych dwóch tygodni poinformowani, czy ich wnioski będą dalej procedowane.

Subskrybuj