Aktualności | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konkurs Czerwonej Róży 2023. Wybieramy najlepszego studenta i koło naukowe

Czerwona Róża napis
Rozpoczęła się kolejna edycja prestiżowego Konkursu Czerwonej Róży 2023 w kategorii „najlepszy student” i w kategorii „najlepsze koło naukowe” województwa pomorskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych działających w Pomorskiem.

Każda osoba studiująca na drugim stopniu kształcenia na Politechnice Gdańskiej, która uzyskała wysoką średnią ocen za wyniki w nauce (za 2 poprzednie semestry), ma osiągnięcia naukowe albo sportowe lub artystyczne oraz jest aktywna społecznie i potrafi publicznie zaprezentować swoje osiągnięcia z okresu studiów wyższych, ma szansę zostać „najlepszym studentem” Politechniki Gdańskiej w 2023r.

Tagi

Politechnika Gdańska sygnatariuszem Magna Charta Universitatum 2020

zdjęcie
Magna Charta Universitatum (MCU) to dokument, który został pierwotnie podpisany przez 388 rektorów uniwersytetów z całej Europy i spoza niej 18 września 1988 roku, w 900. rocznicę powstania Uniwersytetu Bolońskiego. Politechnika Gdańska była również wśród sygnatariuszy pierwotnej Karty.

Dokument zawiera zasady wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej jako wytyczne dla dobrego zarządzania.

W 2018 roku powołano wielonarodową grupę, której zadaniem było dokonanie przeglądu Magna Charta Universitatum w kontekście zmian jakie zaszły od 1988 roku w uniwersytetach i w środowiskach, w których funkcjonowały. Po szerokich konsultacjach nowa wersja Karty została przyjęta w lipcu 2020 roku. Od tego czasu ponad 960 uczelni z 94 krajów podpisała co najmniej jedną wersję MCU.

Pracownicy Centrum Analiz Strategicznych przyjaciółmi Centrum Nowoczesnej Edukacji

Przyjaciele CNE
Pracownicy Centrum Analiz Strategicznych: Marta Jankowska, Tatiana Ilczyszyn oraz Kajetan Lewandowski podczas drugich urodzin CNE otrzymali tytuł "Przyjaciela CNE".

Specjalną nagrodę wręczył J.M. Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztof Wilde, oraz Dyrektor CNE, prof. Joanna Mytnik. Tytuły "Przyjaciela CNE" pracownicy CAS otrzymali za wspieranie działań CNE oraz aktywne promowanie idei nowoczesnego kształcenia, pomoc w realizacji celów CNE oraz uśmiech i życzliwość. Warto podkreślić współpracę pracowników obu jednostek w ramach projektu "Doskonałość Dydaktyczna Uczelni" oraz zakończonego projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" (POWER 3.5).

I Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej. Naukowe atrakcje dla dzieci i młodzieży

Klepsydra
17 marca na Politechnice Gdańskiej odbędzie się I Ogólnopolski Dzień Inżynierii Materiałowej. W programie eksperymenty, pokazy, quizy i zabawy naukowe.  

Co to jest inżynieria materiałowa, jak bada się materiały i wymyśla nowe, gdzie po takich studiach może pracować ich absolwent. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uczestnicy wydarzenia będą mogli odnaleźć podczas wielu naukowych aktywności. Dzień Inżynierii Materiałowej dedykowany jest przede wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych oraz najmłodszym.

Subskrybuj