Baza polityk czasopism | Politechnika Gdańska

Treść strony

Baza polityk czasopism

Celem projektu jest budowa bazy polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych. Zespół składający się z pracowników Biblioteki Politechniki Gdańskiej tworzy cyfrową platformę, która gromadzi i analizuje politykę wydawniczą w zakresie otwartego dostępu, dysponowania prawami autorskimi oraz wykorzystania treści publikacji zarówno przez autorów jak i użytkowników. Informacje w bazie prezentowane są w pełnej zgodności z założeniami przyjętymi przez redakcję i wydawcę czasopisma. Dane gromadzone są w oparciu o powszechnie dostępne informacje, jak i bezpośredni kontakt z redakcją bądź wydawcą. Kontakt ma na celu uzyskanie i uzupełnienie informacji niezbędnych dla dokładnego i rzetelnego przedstawienia profilu czasopisma w powstającej bazie.

Powstała baza ma charakter niekomercyjny i jest dostępna dla wszystkich użytkowników bez opłat. Odbiorcami bazy są przede wszystkim członkowie społeczności naukowo-badawczej: pracownicy naukowi, doktoranci, studenci. Baza jest także wygodnym w użyciu narzędziem pozwalającym bibliotekarzom akademickim, zwłaszcza zaangażowanym w rozwój instytucjonalnych repozytoriów, na określenie zasad tzw. Green Open Access.

Baza jest częścią szerszego projektu MOST Danych współfinansowanego przez 3 trójmiejskie uczelnie (Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3.

Przejdź do bazy