Współpraca z GO FAIR

Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Politechniki Gdańskiej nawiązało współpracę z organizacją GO FAIR.

W ramach działalności GO FAIR powstała Europejska sieć Centrów Kompetencji - Data Stewardship Competence Centers (DSCC). Koordynatorem Centrów w Polsce jest dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

Link do Manifestu DSCC

 


Nawiązanie współpracy z NCN

Wiedza i profesjonalizm pracowników Centrum została doceniona przez NCN, które zorganizowało cykl szkoleń z przygotowania PZD i zaprosiło nas do ich poprowadzenia. Nasi pracownicy przeprowadzili dwa szkolenia w siedzibie NCN w Krakowie oraz trzy szkolenia na Politechnice Gdańskiej. Wszystkie szkolenia przeznaczone były dla pracowników Bibliotek i innych jednostek z całej Polski. Przeszkolono łącznie ponad 100 osób.

Informacje NCN na temat Otwartej Nauki

Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki Politechniki Gdańskiej będzie także obecne na Dniach NCN-u, które odbędą się w listopadzie 2020 w Białymstoku.