Sieć Kompetencji Otwartej Nauki - Data Steward PL to grupa robocza skierowana do data stewardów oraz osób zajmujących się w swojej pracy archiwizacją, udostępnianiem i popularyzowaniem danych badawczych oraz otwartym publikowaniem. W swoim założeniu jest to przestrzeń dyskusji dla bibliotekarzy, naukowców, pracowników administracji i specjalistów IT na temat różnych spraw związanych z zarządzaniem danymi badawczymi, wdrażaniem i popularyzacją Otwartej Nauki w Polsce, problemów, które się pojawiają oraz propozycji ich rozwiązywania (analiza przypadków, wymiana doświadczeń). Członkostwo w grupie jest darmowe i dobrowolne. Sieć posiada swoją listę mailingową, do której można dołączyć aplikując o przyjęcie poprzez stronę www.

Początki Sieci sięgają grudnia 2021 roku, kiedy na Politechnice Gdańskiej została powołana pierwsza krajowa grupa robocza Data Steward Competence Centre w ramach tzw. sieci wdrożeniowych (Implementation Networks) inicjatywy GO FAIR. Zadaniem Grupy było m.in. wspieranie procesu otwierania danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych w Polsce. Od grudnia 2021 aż do końca 2023 roku grupa zarządzana była przez pracowników Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG. Wraz z początkiem 2024 roku powołany został tzw. komitet sterujący, który przejął administrowanie grupy roboczej, a następnie zmianie uległa nazwa samej grupy na Sieć Kompetencji Otwartej Nauki - Data Steward PL.

Cele:
  • stworzenie sieci krajowych ekspertów o różnych kompetencjach do wspierania rozwoju polskiej społeczności RDM (ang. research data management = zarządzanie danymi badawczymi),
  • stworzenie przestrzeni do systematycznej wymiany informacji (transferu wiedzy) na temat zarządzania danymi badawczymi,
  • wspieranie działań promujących zasady FAIR,
  • popularyzowanie otwierania danych badawczych na polskich uczelniach i w ośrodkach naukowych.