RDA | Politechnika Gdańska

Treść strony

RDA

Periodic Reporting for period 2 - RDA Europe (Research Data Alliance -  Europe 3) | Report Summary | RDA Europe | H2020 | CORDIS | European  Commission

Research Data Alliance

Dostęp: https://rd-alliance.org/

Research Data Alliance (RDA) to organizacja społeczna, której głównym celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji i rozwoju infrastruktury potrzebnej do swobodnego dzielenia się danymi i prowadzenia opartych na nich badań. Powstała w 2013 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, Narodowej Fundacji Nauki Stanów Zjednoczonych, Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii oraz Australijskiego Urzędu Innowacji. Organizacja skupia obecnie ponad 14000 członków ze 150 krajów. Członkami RDA są osoby prywatne, biblioteki, instytucje naukowe, jak również przedstawiciele sektora biznesu.

Podstawową ideą stojącą za RDA jest potrzeba swobodnego przepływu danych badawczych pomiędzy instytucjami i naukowcami na całym świecie. Misja organizacji jest realizowana poprzez tzw. Working Groups, Interest Groups i Communities of Practice. Working Groups (czyli grupy robocze) działają przez 12-18 miesięcy i są głównym źródłem technicznych i społecznych rozwiązań infrastrukturalnych. Interest Groups (tzw. grupy interesu) działają bez ograniczeń czasowych i są zaangażowane w bezpośrednie lub pośrednie udostępnianie, wymianę lub interoperacyjność danych. Communities of Practice (społeczności praktyków) badają, omawiają i dostarczają wiedzę i umiejętności w ramach określonej dyscypliny i/lub domeny badawczej. Ponadto Research Data Alliance organizuje webinaria, spotkania z ekspertami, a dwa razy do roku konferencje RDA’s Plenary, które na kilka dni gromadzą całą społeczność na serii wydarzeń, warsztatów i wykładów.

Politechnika Gdańska jest członkiem organizacyjnym (Organisational Member) RDA, a jej przedstawicielem w ramach organizacji jest mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, Kierownik Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej Biblioteki PG, która przystąpiła do trzech grup roboczych: Education and Training on Handling of Research Data IG (jako współprzewodnicząca), Engaging Researchers with Data IG oraz Professionalising Data Stewardship IG. Członkami RDA z ramienia Biblioteki Politechniki Gdańskiej są ponadto Robert Szczodruch, Kierownik Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych, oraz Piotr Krajewski i Rafał Narwojsz z Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej.

Aktualności: