Elsevier | Politechnika Gdańska

Treść strony

Elsevier

Czas trwania programu publikowania otwartego w ramach licencji krajowej:

01.01.2022 - 31.12.2024
Aktywny program A.

Pula artykułów/voucherów:

Program A - zwolnienie z opłaty za publikację otwartą (Article Processing Charge), ale dotyczy tylko artykułów wysłanych i zaakceptowanych w 2023 r.
Wykorzystano 564 artykułów z puli 1013 artykułów w programie A (aktualizacja 11.09.2023).

Czasopisma objęte programem:

1124 czasopism hybrydowych.
Dodatkowe czasopisma dostępne w programie dla Politechniki Gdańskiej: lista tytułów.

Rodzaje artykułów:

Case Reports (CRP), Data (DAT), Full Length Articles (FLA), Micro Articles (MIC), Software (OSP), Reviews (REV), Replication Study (RPL), Short Communications (SCO), Short Surveys (SSU), Videos (VID), Practice Guidelines (PGL), Protocols (PRO).

Autorzy kwalifikujący się do programu:

Autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Gdańskiej.

Artykuły kwalifikujące się do programu:

Program dostępny jest dla artykułów wysłanych i zaakceptowanych w 2023 r.

Licencja:

CC BY 4.0 i CC BY-NC-ND 4.0

Dodatkowe opłaty:

Dodatkowe opłaty w kilku czasopismach (tzw. opłata od liczby stron "Page Charges").

Uwagi:

W procesie publikacyjnym wymaga się podania adresu e-mail w domenie instytucji (@pg.edu.pl).
Program B - zniżka 10% na APC bez ograniczeń, ale dotyczy tylko artykułów wysłanych w 2021 r. lub wcześniej.

Lokalny administrator PG

dr Piotr Krajewski
e-mail: piotr.krajewski@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 24 01

mgr Rafał Narwojsz
e-mail: rafal.narwojsz@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 11 99