Elsevier | Politechnika Gdańska

Treść strony

Elsevier

Czas trwania programu publikowania otwartego w ramach licencji krajowej:

01.01.2022 - 31.12.2024

Pula artykułów/voucherów:

1013 - 2024 r.
Program A - zwolnienie z opłaty za publikację otwartą (Article Processing Charge), ale dotyczy tylko artykułów wysłanych i zaakceptowanych w 2024 r.
Wykorzystano 40 artykułów z puli 1013 (aktualizacja 26.03.2024).

Czasopisma objęte programem:

Czasopisma hybrydowe.
Dodatkowe czasopisma dostępne w programie dla Politechniki Gdańskiej: lista tytułów (dot. tylko czasopism hybrydowych).

Rodzaje artykułów:

Case Reports (CRP), Data (DAT), Full Length Articles (FLA), Micro Articles (MIC), Software (OSP), Reviews (REV), Replication Study (RPL), Short Communications (SCO), Short Surveys (SSU), Videos (VID), Practice Guidelines (PGL), Protocols (PRO).

Autorzy kwalifikujący się do programu:

Autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Gdańskiej.

Artykuły kwalifikujące się do programu:

Program dostępny jest dla artykułów wysłanych i zaakceptowanych w 2024 r.

Licencja:

CC BY 4.0 i CC BY-NC-ND 4.0

Dodatkowe opłaty:

Dodatkowe opłaty w kilku czasopismach (tzw. opłata od liczby stron "Page Charges").

Uwagi:

W procesie publikacyjnym wymaga się podania adresu e-mail w domenie instytucji (@pg.edu.pl).

Materiały dodatkowe

Lokalny administrator PG

dr Piotr Krajewski
telefon: +48 58 347 24 01
e-mail: piotr.krajewski@pg.edu.pl

mgr Rafał Narwojsz
telefon: +48 58 347 11 99
e-mail: rafal.narwojsz@pg.edu.pl