Elsevier | Politechnika Gdańska

Treść strony

Elsevier

Czas trwania programu publikowania otwartego w ramach umowy konsorcyjnej:

01.01.2022 - 31.12.2024
Aktywny program A i B.

Pula artykułów/voucherów:

1013 - 2023 r.
Program A - zwolnienie z opłaty za publikację otwartą (Article Processing Charge), ale dotyczy tylko artykułów wysłanych do recenzji w 2023 r.
Program B - zniżka 10% na APC bez ograniczeń, ale dotyczy tylko artykułów wysłanych w 2021 r. lub wcześniej.
Pula w Programie A wynosi 1013 artykułów (aktualizacja 14.12.2022).

Czasopisma objęte programem:

1124 czasopism hybrydowych, Open Access.

Rodzaje artykułów:

Case Reports (CRP), Data (DAT), Full Length Articles (FLA), Micro Articles (MIC), Software (OSP), Reviews (REV), Replication Study (RPL), Short Communications (SCO), Short Surveys (SSU), Videos (VID), Practice Guidelines (PGL), Protocols (PRO).

Autorzy kwalifikujący się do programu:

Autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Gdańskiej.

Artykuły kwalifikujące się do programu:

Program A - artykuły wysłane do recenzji w 2023 r.
Program B - artykuły wysłane w 2021 r. lub wcześniej (decyduje data złożenia manuskryptu).

Licencja:

CC BY 4.0 i CC BY-NC-ND 4.0

Dodatkowe opłaty:

Dodatkowe opłaty w kilku czasopismach (tzw. opłata od liczby stron "Page Charges").

Uwagi:

W procesie publikacyjnym wymaga się podania adresu e-mail w domenie instytucji (@pg.edu.pl).

Lokalny administrator PG

dr Piotr Krajewski
(tymczasowa nieobecność)
e-mail: piotr.krajewski@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 24 01

mgr Natalia Wysmyk
e-mail: natalia.wysmyk@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 26 52