Springer | Politechnika Gdańska

Treść strony

Springer

Czas trwania programu publikowania otwartego w ramach umowy konsorcyjnej:

Program wznowiony od 15.07.2022.

Pula artykułów/voucherów:

Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.
Pula artykułów wynosi 1311 (aktualizacja 15.07.2022).

Czasopisma objęte programem:

1937 czasopism hybrydowych.

Rodzaje artykułów:

OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication, ContinuingEducation.

Autorzy kwalifikujący się do programu:

Autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Gdańskiej.

Artykuły kwalifikujące się do programu:

Decyduje data przyjęcia do publikacji do wyczerpania puli dostępnych artykułów.

Licencja:

CC BY 4.0 i niektóre CC BY-NC 4.0

Dodatkowe opłaty:

Dodatkowe opłaty związane tylko z wydrukiem.

Uwagi:

W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pg.edu.pl).

Lokalny administrator PG

dr Piotr Krajewski
e-mail: piotr.krajewski@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 24 01

mgr Natalia Wysmyk
e-mail: natalia.wysmyk@pg.edu.pl
telefon: +48 58 347 26 52