mgr inż. Agnieszka Hryszko | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr inż. Agnieszka Hryszko

Kontakt:

email:
agnhrysz@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Specjalista

miejsce pracy:
Dziekanat Wydziału Elektr., Telekom. i Inform.
Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, NE 149
telefon:
+48 58 348 6197
mgr inż. Agnieszka Hryszko

Publikacje:

Projekty: