mgr inż. Agnieszka Urbańska | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr inż. Agnieszka Urbańska

Kontakt:

email:
agnkunke@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Specjalista

miejsce pracy:
Dziekanat Wydziału Elektr., Telekom. i Inform.
Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, NE 145
telefon:
(58) 348 61 99
mgr inż. Agnieszka Urbańska

Publikacje:

Projekty: