Barbara Speina | Politechnika Gdańska

Treść strony

Barbara Speina

Kontakt:

email:
barspein@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Starszy referent techniczny

miejsce pracy:
Dziekanat Wydziału Elektr., Telekom. i Inform.
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 138
telefon:
(58) 347 28 18
Barbara Speina

Publikacje:

Projekty: