mgr Ewa Kwiatkowska | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr Ewa Kwiatkowska

Kontakt:

email:
ewakwiat@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Specjalista

miejsce pracy:
Dziekanat Wydziału Elektr., Telekom. i Inform.
Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, NE 145
mgr Ewa Kwiatkowska

Publikacje:

Projekty: