mgr Katarzyna Lentka | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr Katarzyna Lentka

Kontakt:

email:
katlentk@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Starszy specjalista

miejsce pracy:
Dziekanat Wydziału Elektr., Telekom. i Inform.
Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, NE 149
telefon:
(58) 348 61 96
mgr Katarzyna Lentka

Publikacje:

Projekty: