dr hab. inż. Leszek Matuszewski | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Leszek Matuszewski

Kontakt:

email:
leszekma@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/leszek-matuszewski,6637-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Instytut Budowy Okrętów
Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pokój 218
telefon:
(58) 347 14 59

Pełnione funkcje:

Kierownik zakładu

dr hab. inż. Leszek Matuszewski

Publikacje:

Projekty: