Oleksandr Polovyi | Politechnika Gdańska

Treść strony

Oleksandr Polovyi

Kontakt:

email:
oleksandr.polovyi@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Technik

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska - HYDRO, 312
telefon:
+48 58 34 72701
Oleksandr Polovyi

Publikacje:

Projekty: