Roman Szkałuba | Politechnika Gdańska

Treść strony

Roman Szkałuba

Kontakt:

email:
romszkal@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Samodzielny referent techniczny

miejsce pracy:
Sekcja techniczna WZIE
Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii, 516
telefon:
+48 58 348 60 30
Roman Szkałuba

Publikacje:

Projekty: