Energetyka jądrowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Energetyka jądrowa

W ramach Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) w 2033 r. planowane jest uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej brutto 1250 MW, a kolejne pięć ma być oddawane do eksploatacji co 2-3 lata. Na rynku pracy pilnie są potrzebni specjaliści posiadający wiedzę dot. projektowania, budowy oraz eksploatacji elektrowni jądrowych oraz nowoczesnych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Energetyka jądrowa jest alternatywą dla pozyskiwania energii elektrycznej ze spalania węgla i węglowodorów. Oferta studiów jest skierowana do absolwentów studiów wyższych co najmniej I stopnia, którzy planują pracę w sektorze jądrowym, obejmującym nie tylko budowę i eksploatację elektrowni, ale także dozór jądrowy i organizacje wsparcia technicznego (TSO).

Wymagania wstępne
- Ukończone wyższe studia (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie), preferowane kierunki techniczne (tj. elektrotechnika, energetyka, mechanika, fizyka, chemia itp.),
- Złożenie formularza zgłoszeniowego za pomocą systemu https://rekrutacja.pg.edu.pl/

Zasady naboru:
Minimalna liczba uczestników: 35 osób.
Na studia przyjęci zostaną kandydaci, którzy spełnią następujące warunki:
- pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
- zawarcie z uczelnią umowy o warunkach pobierania opłat na studiach podyplomowych.

Studia przewidują 10 zjazdów w semestrze (sobota lub niedziela) w Politechnice Gdańskiej.

Czas trwania:2 semestry

Data rozpoczęcia zajęć:luty 2024 r.

Termin rekrutacji:od 08.11.2023 do 31.01.2024

Koszt:7000 zł brutto – za całe studia.

Wydział:
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Marcin Jaskólski

telefon: + 48 58 347 12 54

e-mail: podyplomowe.weia@pg.edu.pl

Sekretariat

mgr Mirosława Kamonciak

telefon: +48 58 348 60 63

e-mail: podyplomowe.weia@pg.edu.pl