Hydrotechnika morska | Politechnika Gdańska

Treść strony

Hydrotechnika morska

Studia podyplomowe z Hydrotechniki Morskiej są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, którego rozwój podąża równolegle z koniecznością przebudowy portów oraz strategicznym dla rozwoju Polski i Europy sektorem offshore. Wszechobecna dynamika prac portowych oraz prężny rozwój sektora energetycznego przykuwają uwagę inwestorów oraz przede wszystkim potencjalnych pracowników. Nie da się więc zaprzeczyć, że hydrotechnika to branża przyszłości, która zapewnia pracę na lata, dając bardzo rozległe możliwości zatrudnienia. Pracownicy tej specjalizacji są pożądanymi kandydatami dla pracodawców takich jak generalni wykonawcy, biura projektowe, firmy specjalistyczne czy urzędy.

Hydrotechnika Morska to jedyne studia podyplomowe w Polsce oferujące specjalistyczną wiedzę dotyczącą wykonawstwa, projektowania oraz zarządzania inwestycją hydrotechniczną. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Politechniki Gdańskiej oraz wybitnych specjalistów-praktyków pracujących na co dzień w branży budowlanej, posiadających wysokie kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne, odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć. Zakres studiów to kompleksowo przedstawiona wiedza obejmująca zarówno podstawy, takie jak rodzaje i przeznaczenie budowli hydrotechnicznych, jak i zaawansowane aspekty dotyczące na przykład wymiarowania konstrukcji czy harmonogramowania prac hydrotechnicznych. Wiedza słuchacza zostanie wzbogacona o informacje zdobyte na zajęciach dotyczących podłoża gruntowego, ochrony brzegów morskich, oddziaływań na konstrukcje hydrotechniczne oraz specjalistycznego sprzętu używanego przy prowadzeniu robót hydrotechnicznych. W programie znalazł się również blok tematyczny poświęcony morskim elektrowniom wiatrowym, który poza omówieniem specyfiki zarządzania inwestycją typu offshore, dotyczyć będzie także procedur związanych z projektowaniem monopali będących najpopularniejszym sposobem posadowienia tego typu konstrukcji. Cykl zajęć uzupełniony będzie o zajęcia z wykorzystaniem technologii BIM (ang. Building Information Modeling) oraz wizytację terenu budowy. Oprócz przedmiotów branżowych studia podyplomowe Hydrotechnika Morska oferują również rozwój kompetencji miękkich, takich jak praca zespołowa i efektywna komunikacja czy negocjacje w projektach. Ma to na celu pokazanie słuchaczom, jak ważna dla przebiegu inwestycji jest wzajemna współpraca wszystkich uczestniczących w niej podmiotów. Zaproponowane połączenie wiedzy branżowej i kompetencji miękkich to idealna recepta na przygotowanie do pracy zawodowej.

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie; kierunek budownictwo, architektura, inżynieria środowiska lub inne pokrewne. Studium rozpocznie się w październiku 2024 r., trwać będzie 2 semestry i zakończy się egzaminem w czerwcu 2025 r. Zajęcia odbywać się będą z częstotliwością raz lub dwa razy w miesiącu: w soboty i niedziele w godzinach 9:00-17:00. Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami podyplomowymi sprawuje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Przed rozpoczęciem zajęć każdy słuchacz otrzyma szczegółowy program oraz harmonogram zajęć. W trakcie studiów słuchacze będą mieli dostęp do uczelnianej platformy eNauczanie (https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle), na której zamieszczone zostaną materiały do zajęć. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu końcowego, słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania:2 semestry

Data rozpoczęcia zajęć:październik 2024 r

Termin rekrutacji:od dnia 6.05.2024 r. do dnia 16.09.2024

Koszt:Całkowity koszt studiów: 9000,00 PLN

Wydział:
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Więcej informacji

Informacje i zgłoszenia:

mgr Paulina Wierzbińska

pokój 231 / Budynek Żelbet

e-mail: hm.wilis@pg.edu.pl

 

Kierownik studiów:

dr inż. Witold Tisler

pokój 403 / Budynek Hydro

e-mail: witold.tisler@pg.edu.pl