[Aktualizacja 25.03.2024] [Doktoranci III i IV roku] Egzamin doktorski | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-05

[Aktualizacja 25.03.2024] [Doktoranci III i IV roku] Egzamin doktorski

photo

Drodzy Doktoranci,

Przypominamy, że wszyscy doktoranci są zobligowaniu do zdania egzaminu doktorskiego nie później niż na 4 roku kształcenia. Egzamin weryfikuje wiedzę na zaawansowanym poziomie z dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie. Egzamin organizowany jest przez Radę Dyscypliny / Dziedziny / Radę Naukową instytutu, sprawującą nadzór nad kształceniem w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, a jego wynik potwierdzony jest w protokole. W sprawie egzaminów należy kontaktować się bezpośrednio z przewodniczącymi rad dyscyplin / dziedzin / rad naukowych.

Doktoranci IV roku są zobligowani do przystąpienia do egzaminu doktorskiego nie później niż do 21.06.2024.

Doktoranci III roku mogą przystąpić do egzaminu wcześniej. W tym celu należy skontaktować się z Radą Dyscypliny / Dziedziny / Radą Naukową instytutu w celu ustalenia wcześniejszego terminu.

Po odbytym egzaminie należy przekazać do biura Szkoły Doktorskiej kopię protokołu egzaminu doktorskiego.

1085 wyświetleń