Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej członkiem PRIDE Network oraz EUA-CDE | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-01

Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej członkiem PRIDE Network oraz EUA-CDE

photo
Jak informowaliśmy w naszych mediach społecznościowych, nasza Szkoła Doktorska została członkiem dwóch bardzo dobrze znanych międzynarodowych sieci łączących szkoły doktorskie.

PRIDE Network – Association for Professionals in Doctoral Education

Stowarzyszenie zostało założone w 2017 roku i w chwili publikowania wpisu posiada 34 członków organizacyjnych oraz 16 indywidualnych z 20 różnych państw, przy czym nasza Szkoła Doktorska została pierwszym członkiem organizacji z Polski.

Można nas znaleźć na stronie PRIDE Network.

EUA (European University Association) - CDE (Council for Doctoral Education) 

Stowarzyszenie zostało założone w 2008 roku i w chwili publikowania wpisu posiada 289 członków z 39 różnych Państw, w tym 17 z Polski.

Można nas znaleźć na mapie EUA-CDE.

Cele organizacji 

Należy mieć na uwadze, że są to dwie różne sieci łączące szkoły doktorskie. Łączy je jednak wspólny mianownik, czyli stanie się źródłem inspiracji, miejscem pozyskania i wymiany informacji przydatnych lub wręcz niezbędnych dla rozwoju procesu kształcenia doktorantów i zaangażowanych w ten proces profesjonalistów, a także promowanie jakości w edukacji, opiece promotorskiej oraz procesach wspierających kształcenie. Obecność w tych organizacjach sprzyja nawiązaniu współpracy i nowych kontaktów poprzez szeroko rozumiany networking.

Wśród działań obu organizacji możemy wyróżnić m.in.:

  • wymianę doświadczeń i wiedzy, tworzenie, wspieranie i promowanie dobrych i sprawdzonych praktyk, ustanawianie profesjonalnych standardów obsługi,
  • pomaganie instytucjom szkolnictwa wyższego w zrozumieniu roli i potencjału pracowników zaangażowanych w obsługę procesu związanego z kształceniem doktorantów oraz ich profesjonalizacja,
  • gromadzenie i udostępnianie zasobów związanych z organizacją kształcenia doktorantów oraz promowanie możliwości szkoleniowych podnoszących kompetencje specjalistów z tego obszaru,
  • wspieranie rozwoju zawodowego i awansu pracowników uczelni,
  • ułatwienie relacji i interakcji między pracownikami szkół doktorskich.

Jako Szkoła Doktorska nieustannie dążymy do podnoszenia kompetencji naszego zespołu oraz staramy się wprowadzać rozwiązania, które są uznawaną praktyką na całym świecie, co przekłada się na systematyczne podnoszenie jakości kształcenia naszych doktorantów. 

Będziemy na bieżąco informować o naszych mniej widocznych działaniach, dlatego zachęcamy wszystkich do śledzenia naszej strony internetowej oraz portalów społecznościowych.


Składki członkowskie zostały sfinansowane w ramach naszego nowego projektu STER: "Szkoła Doktorska Politechniki Gdańskiej bliżej Europy" (PG_go_West) finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) i realizowanego w ramach Programu "STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich".

,
85 wyświetleń