Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej - rekrutacja na r.a. 2023/2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej - rekrutacja na r.a. 2023/2024

Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej - rekrutacja na r.a. 2023/2024

 
 
Możliwości składania ankiet: 9 - 26 stycznia

Radzimy jednak nie czekać do ostatniej chwili ze składaniem ankiety, gdyż może ona zostać skierowana do poprawy i w przypadku przekroczenia terminu - nieujęta na liście kandydatów na promotorów.

Poniższe instrukcje zawierają także cenne informacje dla kandydatów na promotorów. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do wypełniania ankiety. 

W przypadku pracowników PG ankiety składane są elektronicznie przez system Moja.PG, natomiast w przypadku instytutów - w formie papierowej przez przedstawicieli instytutów w Radzie Szkoły.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty pomocne przy wypełnianiu ankiety:

  • Instrukcja  wypełniania  ankiety  potencjalnego  promotora  kandydata do  Szkoły  Doktorskiej  na  Politechnice  Gdańskiej – rekrutacja na r.a. 2023/2024 – Politechnika Gdańska [LINK]
  • Instrukcja wypełniania ankiety potencjalnego promotora kandydata do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej  – rekrutacja na r.a. 2023/2024 – Instytuty PAN [LINK]
  • Ankieta potencjalnego promotora (.word)  - tylko Instytuty PAN LOCK PAN 2023-2024 - prospective supervisor form-doctoral school (poza moja.pg) (docx, 665.69kB)
Listy potencjalnych promotorów dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej
Chcielibyśmy poinformować, że na stronach opisujących nabór na poszczególne dyscypliny opublikowane zostaną listy potencjalnych promotorów dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na r. a. 2023/2024 dla poniższych dyscyplin:
 
ekonomia i finanse [EiF]
nauki o zarządzaniu i jakości [ZiJ]
nauki chemiczne [NCh]
nauki fizyczne [NF]     
matematyka [M]      
inżynieria lądowa, geodezja i transport [ILGiT] - PG
inżynieria lądowa, geodezja i transport [ILGiT] - IBW PAN
architektura i urbanistyka [AiU]    
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka [IŚGiE]
inżynieria materiałowa [IMa]     
inżynieria mechaniczna [IMe] - PG
inżynieria mechaniczna [IMe] - IMP PAN
automatyka, elektronika i elektrotechnika i technologie kosmiczne [AEEiTK]     
informatyka techniczna i telekomunikacja [ITiT]
inżynieria biomedyczna [IB]