Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej - rekrutacja na r.a. 2023/2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej - rekrutacja na r.a. 2023/2024

Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej - rekrutacja na r.a. 2023/2024

Możliwości składania ankiet: 9 - 26 stycznia
 

Radzimy jednak nie czekać do ostatniej chwili ze składaniem ankiety, gdyż może ona zostać skierowana do poprawy i w przypadku przekroczenia terminu - nieujęta na liście kandydatów na promotorów.

Poniższe instrukcje zawierają także cenne informacje dla kandydatów na promotorów. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do wypełniania ankiety. 

W przypadku pracowników PG ankiety składane są elektronicznie przez system Moja.PG, natomiast w przypadku instytutów - w formie papierowej przez przedstawicieli instytutów w Radzie Szkoły.

Poniżej znajdą Państwo dokumenty pomocne przy wypełnianiu ankiety:

  • Instrukcja  wypełniania  ankiety  potencjalnego  promotora  kandydata do  Szkoły  Doktorskiej  na  Politechnice  Gdańskiej – rekrutacja na r.a. 2023/2024 – Politechnika Gdańska [LINK]
  • Instrukcja wypełniania ankiety potencjalnego promotora kandydata do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej  – rekrutacja na r.a. 2023/2024 – Instytuty PAN [LINK]
  • Ankieta potencjalnego promotora (.word)  - tylko Instytuty PANLOCK PAN 2023-2024 - prospective supervisor form-doctoral school (poza moja.pg) (docx, 665.69kB)