Jak korzystać z Biblioteki PG? Ważne informacje oraz instrukcje:

 1. Udostępnianie zbiorów Biblioteki PG - regulaminy: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/o-bibliotece/regulaminy-i-cenniki
 2. Godziny otwarcia: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/godziny-otwarcia
 3. Wypożyczanie: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/o-bibliotece/wypozyczalnia-informatorium
 4. Katalog: https://katalog.bg.pg.edu.pl/search/query?theme=system
 5. Multiwyszukiwarka na głównej stronie Biblioteki PG: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg
 6. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych (bazy danych, e-książki): https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/e-zrodla
 7. Jak korzystać z norm: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/o-bibliotece/czytelnie/czytelnia-norm
 8. Ważne instrukcje:
  Rejestracja konta i logowanie do systemu PBN 2.0
  Podpinanie ORCID iD do konta użytkownika PBN
  Łączenie identyfikatora ORCID z profilami w serwisach MOST Wiedzy oraz Moja PG
  * Podłączenie profilu POL-ON

Osoba kontaktowa: mgr Magdalena Szuflita-Żurawska (e-mail: magszufl@pg.edu.pl)

Pani Magdalena Szuflita - Żurawska będzie prowadzić przedmiot Scientific Databases and Information Skills w ramach zajęć soft skills.


Library Information Skills e-course

Chociaż nie jest to kurs obowiązkowy dla naszych doktorantów, polecamy go Państwu, szczególnie jeśli nie są Państwo absolwentami Politechniki Gdańskiej.

Biblioteka PG oferuje studentom zapisanym na studia anglojęzyczne w PG e-kurs "Library Information Skills".

Library Information Skills ma na celu pomóc każdemu studentowi w korzystaniu z zasobów, które Biblioteka PG ma do zaoferowania:

 • Książki, 
 • elektroniczne bazy danych, 
 • e-kursy (e-booki, e-czasopisma) 

tak skutecznie, jak to możliwe. 

Kluczowe umiejętności informacyjne obejmują: 

 • umiejętność zlokalizowania i uzyskania dostępu do potrzebnych informacji, 
 • umiejętność porównania i oceny informacji, 
 • umiejętność organizowania, stosowania i przekazywania informacji innym, np. powoływanie się na odniesienia w eseju, prezentacji, artykule lub pracy dyplomowej lub tworzenie bibliografii. 

Jak dostać się na e-kurs "Library Information Skills e-course"?
Kliknij na poniższy link: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/enrol/index.php?id=5001

Aby uzyskać dostęp do kursu, należy się zalogować.