Doradztwo dla młodych naukowców PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Doradztwo dla młodych naukowców PG

Biuro Karier zaprasza młodych naukowców, w tym doktorantów, na indywidualne konsultacje online z doradcą zawodowym oraz doradcą ds. przedsiębiorczości.

Poradnictwo zawodowe obejmuje wsparcie w zakresie m.in.:

  • planowania kariery, sprecyzowania celów zawodowych i sposobów ich realizacji;
  • odkrywania indywidualnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonej pracy;
  • określenia mocnych stron, kompetencji potrzebnych w pracy;
  • określenia optymalnych sposobów wykorzystania własnych talentów w karierze zawodowej;
  • przygotowania dokumentów potrzebnych w procesie rekrutacji i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Poradnictwo dotyczące  przedsiębiorczości obejmuje wsparcie w zakresie m.in.:

  • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. wybór formy prawnej i formy opodatkowania);
  • pozyskiwania środków na założenie i rozwój działalności, z dostępnych na rynku źródeł finansowania działalności (w tym m.in. kredyty, pożyczki, dotacje);
  • tworzenia modelu biznesowego na podstawie Business Model Canvas (ułatwiającego kompleksowe sprawdzenie pomysłu przed jego realną realizacją oraz przygotowującego do stworzenia biznesplanu);
  • przeprowadzenia analizy SWOT dla poszczególnych rozwiązań;
  • dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Przedsiębiorców.

W celu umówienia się na spotkanie należy skontaktować się drogą mailową biuro.karier@pg.edu.pl lub telefoniczną: + 48 58 347 28 84.

zobacz więcej informacji