#współpraca | Politechnika Gdańska

Treść strony

Współpraca ponad wszystko. „Primum Cooperatio” dla prof. Henryka Krawczyka

Trzech panów
Prof. Henryk Krawczyk, dyrektor Centrum Informatycznego TASK otrzymał nagrodę Primum Cooperatio. To wyróżnienie przyznawane przez organizację Pracodawców Pomorza naukowcom, którzy swoim działaniem udowodnili, że możliwa jest efektywna współpraca obu środowisk przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce.

Kandydaturę prof. Henryka Krawczyka zgłosił prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Akademia Wodorowa na PG. Studenci z całej Polski wezmą udział w serii wykładów

Logo Akademii Wodorowej
3 i 4 czerwca na Politechnice Gdańskiej odbędzie się cykl zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych w ramach Akademii Wodorowej. To pierwszy w Polsce program edukacyjny dotyczący wodoru, skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych, stworzony przez PKN Orlen.

Politechnika Gdańska jest jednym z partnerów merytorycznych tego projektu. W ramach Akademii Wodorowej zajęcia prowadzone są w siedzibie PKN Orlen w Płocku, w siedzibie firmy Toyota oraz na trzech uczelniach. Uczestnicy Akademii po raz pierwszy odwiedzą Politechnikę Gdańską, gdzie będą mogli wziąć udział w kilkunastu wykładach i zajęciach laboratoryjnych.

Infoshare 2023: Technologiczne newsy z pierwszej ręki

Człowiek w okularach VR
Rozwiązania technologiczne wykorzystywane w biznesie mają swój początek w nauce. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański zaprezentowały prototypy i aplikacje podczas tegorocznej konferencji Infoshare, promując nie tylko ofertę trzech uczelni, ale też nową usługę – wspólny punkt kontaktu dla biznesu.

Dzięki InvestGDA już po raz kolejny Uczelnie Fahrenheita pojawiły się na największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Na stoisku FarU czekała liczna reprezentacja największych gdańskich uczelni: pracowników, studentów oraz brokerów z Centrów Transferu Technologii, a więc osób, które na co dzień łączą naukowców z inwestorami i partnerami biznesowymi. Politechnikę Gdańską reprezentowali: Sławomir Ćwikliński, Aleksandra Kocińska i Mateusz Puchalski z Centrum Transferu Wiedzy oraz zespół naukowy z WFTiMS w składzie: prof.

Przedstawiciele uczelni z całego świata spotkali się w Walencji

Duo ludzi w grupie
V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów Universia, które odbyło się w Walencji, zgromadziło 700 rektorów z 14 krajów, reprezentujących 14 milionów studentów z Europy, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej. Z Polski udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele 30 uczelni. Politechnikę Gdańską reprezentował prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Spotkanie, które odbyło się w dniach 8-10 maja,  było wyjątkowym forum debaty pod hasłem „Uczelnia a społeczeństwo”. Wydarzenie otworzyli oficjalnie Pedro Sánchez, premier Hiszpanii  oraz Ana Botin – przewodnicząca Grupy Santander.

„We need to talk about impact” – trwa międzynarodowa konferencja EUA

Gmach Główny
Na Politechnice Gdańskiej trwa doroczna międzynarodowa konferencja European University Association (EUA), której uczestnikami są rektorzy kilkuset uczelni z 40 krajów. Tematem wiodącym jest oddziaływanie uniwersytetów na otaczające je środowisko społeczno-biznesowe i kształtowanie przez nie kluczowych zasad w czasach wielkich zmian czy kryzysu.

European University Association (EUA) reprezentuje ponad 850 uniwersytetów w 49 krajach Europy. Odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i wpływa na politykę Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Przedstawiciele EUA co roku spotykają się na konferencji, organizowanej przez jedną z uczelni członkowskich.

Uczelnie Fahrenheita z nagrodą specjalną w plebiscycie Pomorskie Sztormy

Grupa osób nagrodzonych
Kapituła konkursowa plebiscytu Pomorskie Sztormy przyznała Uczelniom Fahrenheita nagrodę specjalną - Medal Karty Trójmiasta za współpracę i podejmowane działania na rzecz jak najlepszego wykorzystania potencjału trzech uczelni członkowskich. 

Statuetkę odebrał prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Uczelni Fahrenheita wraz z prof. Barbarą Wikieł, prorektor ds. studenckich Politechniki Gdańskiej oraz prof. Sylwią Mrozowska, prorektor ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

Aplikuj o Nagrodę Santander dla studentów i doktorantów PG

student i studentka
Dzięki współpracy Politechniki Gdańskiej z Santander Universidades rozpoczął się nabór na kolejną edycję Nagrody Santander dla wyróżniających się studentów PG. Pierwszy raz do udziału w konkursie zaproszeni zostali również doktoranci Szkoły Doktorskiej oraz Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej PG.

W konkursie przewidziano łącznie 30 nagród po 2 tys. zł. Mogą się o nie ubiegać studenci i doktoranci, którzy:

Porozumienie o współpracy z polskim oddziałem grupy Carrier

Dwóch panów trzymających umowy
Politechnika Gdańska podpisała porozumienie o współpracy ze spółką Carrier Fire & Security Polska, która jest częścią globalnej grupy Carrier. Umowa otwiera możliwości międzywydziałowej współpracy badawczej i komercjalizacji. 

Carrier jest wiodącym globalnym dostawcą bezpiecznych, zrównoważonych i inteligentnych rozwiązań w zakresie sterowania i automatyki budynków oraz łańcucha chłodniczego. Gdański oddział Carrier zarządza laboratorium badawczo-rozwojowym, w którym funkcjonuje Inkubator innowacji pod nazwą „Carrier i3 Labs”, w którym firma procesowo rozwija i testuje autorskie rozwiązania.

Nowoczesne technologie morskie – spotkanie z wiceministrem w AMW

Odprawa koordynacyjna podsumowująca realizację projektów związanych z domeną morską w AMW
Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej uczestniczył w odprawie koordynacyjnej podsumowującej realizację projektów związanych z domeną morską z udziałem Marcina Ociepy, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Spotkanie odbyło się w Akademii Marynarki Wojennej.

Celem odprawy koordynacyjnej, która odbyła się 23 lutego w Akademii Marynarki Wojennej było podsumowanie dotychczasowej realizacji projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawienie planów rozwoju nowoczesnych technologii morskich.

Subskrybuj #współpraca