#współpraca | Politechnika Gdańska

Treść strony

PG i OPEC zacieśniają współpracę

List intencyjny podpisali: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG (z prawej) oraz Wojciech Folejewski, prezes OPEC
Politechnika Gdańska i gdyńskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC) zacieśniają współpracę w obszarze zielonej transformacji technologii energetycznych. Zawarta umowa przewiduje m.in. możliwość organizacji studenckich praktyk i staży, zatrudnianie absolwentów, wspólne przedsięwzięcia oraz projekty badawcze.

List intencyjny dotyczący współpracy 26 kwietnia w siedzibie firmy podpisali prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej oraz Wojciech Folejewski, prezes zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni. W wydarzeniu uczestniczył także prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG.

Poznaj możliwości symulacji komputerowych w nauce i przemyśle

symulacja komputerowa
Spójrz na symulację komputerową z nowej perspektywy i poszerz swoją wiedzę na temat tego dynamicznie rozwijającego się obszaru technologicznego. ANSYS i MEsco zapraszają na seminarium poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych metod komputerowych w rozwiązywaniu praktycznych problemów, z którymi spotykają się inżynierowie w codziennej pracy. Wydarzenie odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 10:00 na Politechnice Gdańskiej.

Analizy numeryczne zyskują coraz większe znaczenie w procesie projektowym, a ich wykorzystanie otwiera nowe możliwości w różnych dziedzinach. Symulacje komputerowe przyczyniają się do usprawnienia procesu projektowego, zmniejszenia kosztów oraz skrócenia czasu potrzebnego do wprowadzenia produktu na rynek. Pozwalają także na lepsze zrozumienie złożonych zjawisk i procesów oraz na skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie trafnych decyzji.

To może być pierwszy tej skali polski odpowiednik GPT. Sukces współpracy PG i OPI w obszarze AI

grafika qra
Politechnika Gdańska i AI Lab z Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) – Państwowego Instytutu Badawczego opracowały polskojęzyczne generatywne neuronowe modele językowe na bazie terabajta danych tekstowych wyłącznie w języku polskim. Qra to pierwszy tej skali i najlepszy w modelowaniu języka polskiego odpowiednik otwartych narzędzi Mety czy Mistral AI. Qra lepiej rozumie treści w języku polskim, lepiej rozumie pytania zadawane w tym języku i lepiej sama tworzy spójne teksty.

PG i OPI opracowały polskojęzyczne generatywne modele językowe o nazwie Qra, które zostały utworzone na podstawie korpusu danych zawierającego teksty wyłącznie w języku polskim. Wykorzystany korpus liczył inicjalnie łącznie prawie 2TB surowych danych tekstowych, w wyniku procesu czyszczenia i deduplikacji uległ prawie dwukrotnemu zmniejszeniu, aby zachować najlepszej jakości unikalne treści. To pierwszy model generatywny wstępnie wytrenowany na tak dużym zasobie polskich tekstów, do którego uczenia użyto wielkich mocy obliczeniowych.

Laboratorium sieci i usług 5G otwarte na Politechnice Gdańskiej

lab
Politechnika Gdańska jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce otworzyła własne laboratorium sieci i usług 5G na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. To nowe możliwości dla naukowców, ale także firm, które będą tu mogły testować nowe rozwiązania.

Uruchomienie sieci 5G na PG jest efektem zakończonego projektu „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem: PL-5G”, który realizowany był w konsorcjum i z Politechniką Warszawską (lider projektu), AGH, Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym, Politechniką Wrocławską, oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Kierownikiem projektu na Politechnice Gdańskiej jest prof. Józef Woźniak z WETI.

Politechnika Gdańska będzie współpracować z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

podpisanie umowy
Politechnika Gdańska i Warszawski Uniwersytet Medyczny podpisały porozumienie o współpracy. Uczelnie będą wspierać wspólny udział naukowców w międzynarodowych projektach oraz sprzyjać pozyskiwaniu środków na badania, rozwój i prace wdrożeniowe. Partnerzy chcą też współpracować m.in. w obszarze rozwoju nowoczesnych technologii wspierających postęp medycyny. 

Wpis na Polską Mapę Infrastruktur Badawczych

W ramach porozumienia rektorzy obu uczelni planują wspólną strategiczną inicjatywę związaną z udziałem w konkursie o wpis na Polską Mapę Infrastruktur Badawczych. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której aktualizacja przypada w 2024 roku.

Politechnika Gdańska buduje współpracę z Babcock International

spotkanie
Przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej spotkali się z reprezentantami firmy Babcock International, działającej między innymi w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Tematem rozmów była współpraca w zakresie pozyskiwania talentów, wymiany wiedzy i know-how oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych.

Babcock International, która w swoim bogatym portfolio ma między innymi współpracę z rządem Wielkiej Brytanii i Królewską Marynarką Wojenną (Royal Navy), działa poza Wyspami również w Australii, Azji, Kanadzie, Francji oraz Republice Południowej Afryki. Dla swoich klientów z sektora morskiego, lądowego, powietrznego i nuklearnego firma oferuje usługi w postaci wsparcia technicznego i szkoleniowego oraz produkty, w tym sprzęt obronny – np. statki i podzespoły do łodzi podwodnych.

Wizyta delegacji z Northern Technical University na PG

ludzie
Politechnika Gdańska gościła delegację z Northern Technical University (Mosul, Irak). Celem spotkania było nawiązanie współpracy w różnych obszarach takich jak wymiana studentów i kadry akademickiej, a także realizacja wspólnych projektów badawczych

Northern Technical University (NTU) powstał w 2014 roku i jest jedną z czterech publicznych uczelni technicznych w Iraku. ​ Na NTU studiuje ponad 40 400 studentów, w tym 40 000 studentów studiów pierwszego stopnia, 400 studentów drugiego stopnia i ponad 250 doktorantów. Uniwersytet oferuje studia na 20 kierunkach w 14 koledżach i instytutach zlokalizowanych w północnej części Iraku. Uczelnia kształci na kierunkach inżynierii, rolnictwa, administracji i medycyny.

Zespół naukowców z WILiŚ w międzynarodowym projekcie APRIORA

Interreg
Projekt APRIORA, którego inauguracja odbyła się w listopadzie w Rostocku, obejmuje międzynarodową współpracę naukowców, organów ochrony środowiska oraz samorządów terytorialnych na rzecz ograniczenia emisji mikrozanieczyszczeń do środowiska wodnego. Politechnika Gdańska jako jedyna uczelnia z Polski została partnerem projektu.

Projekt APRIORA (Improved risk assessment for strategic water management to reduce micro-pollutant emissions in the Baltic Sea Region) jest finansowany w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2021-2027.

Dwa miliony euro na realizację projektów z afrykańskimi i azjatyckimi uczelniami

współpraca
Katedra Inżynierii Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska otrzymała prawie dwa miliony euro dofinansowania na realizację dwóch międzynarodowych projektów dydaktycznych SQUARES i AFROTRANS z uczelniami w Azji i Afryce Subsaharyjskiej.

Katedra Inżynierii Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska rozpoczęła realizację dwóch międzynarodowych projektów dydaktycznych – SQUARES oraz AFROTRANS.

Politechnika Gdańska i PKP Intercity nawiązują współpracę

Na zdj. od lewej Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity i prof. Krzysztof Wilde, rektor PG
Politechnika Gdańska i PKP Intercity podpisały umowę o współpracy naukowo–technicznej. W jej ramach powstanie nowa oferta edukacyjna, która zostanie oparta na doświadczeniu naukowców PG i know-how PKP Intercity. Ponadto studenci skorzystają m.in. ze staży, praktyk oraz wizyt studyjnych.

Umowę o współpracy, która ma na celu stałą wymianę doświadczeń oraz wzajemne świadczenie usług, 21 września w Sali Senatu PG podpisali: z ramienia PG rektor prof. Krzysztof Wilde, a ze strony PKP Intercity członek zarządu Artur Resmer. W wydarzeniu uczestniczyli także prof. Joanna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz prof. Mirosław Wołoszyn, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Ewa Boguszewska, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Intercity. To pierwsze tego typu porozumienie PG z tym przewoźnikiem.

Subskrybuj #współpraca