#nauka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dzień Nauki Polskiej. Nagrody Ministra Nauki i rozmowa z prof. Krzysztofem Wildem, rektorem PG

Nagrody
W rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, 19 lutego, przypada Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska akademickiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się prof. Józef Sienkiewicz i dr inż. Mohammad Malikan z Politechniki Gdańskiej.

Minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył 59 nagród: 50 indywidulanych i 9 zespołowych. Nagrody przyznawane były w 4 kategoriach za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, wdrożeniowej, dydaktycznej oraz naukowej, a także za całokształt dorobku.

Tagi

Naukowcy z PG przeprowadzą badania w Kanadzie i USA

grafika programu Bekkera i logotyp NAWA
Dr inż. Marcin Wekwejt oraz dr inż. Paweł Wityk zostali laureatami programu im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Pierwszy z nich w Kanadzie zajmie się opracowaniem nowego implantu medycznego, a drugi w amerykańskim Illinois skupi się na badaniach procesu uszkadzania DNA pod wpływem promieniowania X i gamma.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru w tegorocznej edycji programu im. Mieczysława Bekkera. Laureatami dwuletnich stypendiów z Politechniki Gdańskiej zostali dr inż. Marcin Wekwejt i dr inż. Paweł Wityk.

Tagi

BE-LIGHT – rozwój diagnostyki medycznej z wykorzystaniem uczenia maszynowego i fotoniki

AI
BE-LIGHT to nowy europejski projekt naukowców z Politechniki Gdańskiej w zakresie rozwoju metod diagnostyki medycznej z wykorzystaniem uczenia maszynowego i fotoniki. Projekt uzyskał wysoką ocenę w ramach konkursu HORIZON–MSCA–2022–DN, w której podkreślono znaczenie interdyscyplinarności oraz dobrze zdefiniowanych zadań badawczych w obszarze sztucznej inteligencji.

Międzynarodowe konsorcjum realizujące projekt składa się siedmiu instytucji akademickich, w tym dwóch polskich uczelni i trzech szpitali, posiadających uzupełniającą się wiedzę specjalistyczną w zakresie fotoniki, mikroskopii, sztucznej inteligencji i badań klinicznych:

Zastąpią ubytki kości i przyspieszą ich regenerację. Nowe funkcjonalne cementy kostne

Obecna grupa badawcza w ramach projektu Plutonium.Od lewej: Magdalena Górecka, Maryia Khamenka, dr inż. Marcin Wekwejt, kierownik projektu, mgr inż. Monika Wojtala, Alma Melnyk, inż. Klaudia Piwko w Laboratorium Biomateriałów i Biokompozytów, Centrum Nanotechnologii B
Wstrzykiwalne, bardziej skuteczne i aktywnie wspomagające odbudowę tkanek cementy kostne są opracowywane przez zespół naukowców i studentów Politechniki Gdańskiej. Wynalazki, które mają znaleźć szerokie zastosowanie w ortopedii i chirurgii urazowej, zgłoszono już do ochrony patentowej. Teraz badacze pracują nad kolejnymi ulepszeniami otrzymywanych cementów pod kątem ich innowacyjności.

Cementy kostne do zastosowań medycznych, czyli samoutwardzalne substytuty kości, to zwykle biomateriały składające się z proszku i płynu. Zmieszane tworzą pastę, która po zaaplikowaniu do organizmu twardnieje w wyniku specyficznej reakcji chemicznej.

Tagi

Na Politechnice Gdańskiej powstaje pierwszy na świecie mały, bezzałogowy ekranoplan

Ekranoplan
Ekranoplan to typ samolotu bezzałogowego, który leci nisko nad wodą, wykorzystując efekt przypowierzchniowy. Samolot,  który powstaje na Politechnice Gdańskiej, będzie pierwszą tej wielkości i tego typu jednostką na świecie, a jego głównym celem jest wspieranie działań morskich oddziałów wojska.

Projekt powstaje w ramach konsorcjum Politechniki Gdańskiej, która jest jego liderem, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Na jego realizację pozyskano kwotę kilkunastu milionów złotych. Projekt realizowany jest w ramach programu na obronność finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Naukowcy z PG w nowej kadencji Komitetów Naukowych i Problemowych PAN

logo PAN
Zakończyły się wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Ich kadencja rozpocznie się po 1 stycznia i potrwa cztery lata. Wśród powołanych naukowców znalazło się 31 pracowników Politechniki Gdańskiej. Dwóch naukowców zostało zaproszonych do udziału w pracach komitetów problemowych PAN. 

Komitety naukowe PAN to ciała kolegialne grupujące członków Akademii w obrębie określonej dyscypliny nauki lub dyscyplin pokrewnych i ułatwiające ich współpracę. Są przypisane do poszczególnych wydziałów Akademii. W listopadzie zakończyły się wybory członków na kadencję 2024–2027. Mogły w nich brać udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Ostatecznie wybory przeprowadzono w odniesieniu do 71 komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. 

Tagi

11 projektów z dofinansowaniem w programach OPUS 25 i PRELUDIUM

Ludzie naukowcy twarze
Ponad 10,6 mln złotych uzyskali naukowcy z Politechniki Gdańskiej na dofinansowanie swoich projektów w ramach konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22, zorganizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Na 11 zakwalifikowanych do finansowania projektów, aż 6 prowadzonych będzie na Wydziale Chemicznym.

Projekt „Związki modulujące funkcje białek telomerowych TRF1 i TRF2”, kierownik projektu: prof. Maciej Bagiński, Wydział Chemiczny. Kwota dofinansowania 2 813 440,00 zł (OPUS 25). Projekt realizowany będzie we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.

Za środki z OPUS-a zbadają ludzkie mleko i ograniczą emisję podtlenku azotu

grafika NCN
Ponad 2,7 mln zł na badania nad strukturą mleka ludzkiego oraz w obszarze biologicznego oczyszczania ścieków pozyskali naukowcy z Politechniki Gdańskiej w ramach rozstrzygniętej właśnie 24. edycji konkursu OPUS 24+LAP/Weave, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Prace badawcze będą prowadzić we współpracy z naukowcami z Niemiec i Belgii.

Badanie uwalniania składników odżywczych z mleka ludzkiego w czasie trawienia

Prof. Adam Macierzanka. Fot.
Tagi

Prof. Grzegorz Boczkaj w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Na zdj. prof. Grzegorz Boczkaj
Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska znalazł się na tegorocznej liście najczęściej cytowanych naukowców na świecie – Highly Cited Researchers Top 1 % (Clarivate). Jest jednym z zaledwie sześciu naukowców reprezentujących polskie instytucje naukowe, którzy zostali uwzględnieni w tym zestawieniu światowej czołówki badaczy.

Aktualizowana co roku lista Highly Cited Researchers uwzględnia naukowców, których znaczący wpływ na swoją dziedzinę badań został odzwierciedlony poprzez szczególne dużą liczbę cytowań przez innych autorów publikacji naukowych. Osoby, które znalazły się na liście są autorami wielu artykułów naukowych plasujących się w TOP 1 % publikacji najczęściej cytowanych w danej dziedzinie i roku publikacji wg Web of Science.

Tagi

Miniatura 7. Cztery naukowczynie z PG otrzymały dofinansowanie

Cztery wykładowczynie
Narodowe Centrum Nauki opublikowało szóstą listę laureatów konkursu MINIATURA 7. Wśród osób, którym przyznano dofinansowanie, znalazły się cztery naukowczynie z Politechniki Gdańskiej.

Łączna wartość działań, które znalazły się na szóstej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 7 to dokładnie 9 399 001 zł. Dzięki nim uczeni z całego kraju będą mogli zrealizować pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze czy wyjazdy konsultacyjne. W konkursie można było uzyskać od 5 000 do 50 000 zł.

Tagi
Subskrybuj #nauka