#nauka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Prof. Grzegorz Boczkaj w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Na zdj. prof. Grzegorz Boczkaj
Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. PG z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska znalazł się na tegorocznej liście najczęściej cytowanych naukowców na świecie – Highly Cited Researchers Top 1 % (Clarivate). Jest jednym z zaledwie sześciu naukowców reprezentujących polskie instytucje naukowe, którzy zostali uwzględnieni w tym zestawieniu światowej czołówki badaczy.

Aktualizowana co roku lista Highly Cited Researchers uwzględnia naukowców, których znaczący wpływ na swoją dziedzinę badań został odzwierciedlony poprzez szczególne dużą liczbę cytowań przez innych autorów publikacji naukowych. Osoby, które znalazły się na liście są autorami wielu artykułów naukowych plasujących się w TOP 1 % publikacji najczęściej cytowanych w danej dziedzinie i roku publikacji wg Web of Science.

Tagi

Miniatura 7. Cztery naukowczynie z PG otrzymały dofinansowanie

Cztery wykładowczynie
Narodowe Centrum Nauki opublikowało szóstą listę laureatów konkursu MINIATURA 7. Wśród osób, którym przyznano dofinansowanie, znalazły się cztery naukowczynie z Politechniki Gdańskiej.

Łączna wartość działań, które znalazły się na szóstej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 7 to dokładnie 9 399 001 zł. Dzięki nim uczeni z całego kraju będą mogli zrealizować pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze czy wyjazdy konsultacyjne. W konkursie można było uzyskać od 5 000 do 50 000 zł.

Tagi

Innowacyjna metoda utrwalania mleka kobiecego opracowana przez naukowczynie z PG

Prof. Malinowska
Mleko kobiece w Bankach Mleka wspomaga rozwój i rekonwalescencję najmniejszych pacjentów oddziałów neonatologicznych. Nowa metoda przechowywania i konserwowania mleka, zaproponowana przez naukowczynie z Politechniki Gdańskiej, pozwoli na zachowanie większej ilości niezwykle cennych składników bioaktywnych, których nie może zastąpić żadna sztuczna mieszanka.

Mleko kobiece to pokarm idealnie dopasowany do potrzeb małego dziecka. Przyjmowane we wczesnym okresie życia ma ogromny wpływ nie tylko na kondycję oraz rozwój fizyczny, ale także psychiczny i neurologiczny. Dla noworodków, które muszą być hospitalizowane, pokarm kobiecy ma szczególne znaczenie terapeutyczne, jednak nie każdy z małych pacjentów może być karmiony przez własną mamę. Banki Mleka powstały w celu optymalnego żywienia pacjentów oddziałów neonatologicznych.

Nagroda Elsevier Research Impact Leaders dla PG

Na zdj. laureaci tegorocznych nagród Elsevier. Nagrodę dla PG odebrała dr Barbara Wikieł, prof. uczelni, prorektorka ds. studenckich (w środku)
Politechnika Gdańska otrzymała Nagrodę Elsevier Research Impact Leaders 2023 w kat. Engineering&Technologies, przyznawaną uczelniom, które mają największy wpływ na badania naukowe w Polsce i tym samym przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki za granicą. PG została doceniona za zwiększenie dorobku w zakresie publikacji, w tym m.in. cytowania powyżej średniej światowej.

Gala wręczenia nagród Elsevier Research Impact Leaders odbyła się 26 października w Łodzi podczas posiedzenia prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Nagrodę w imieniu Politechniki Gdańskiej odebrała dr Barbara Wikieł, prof. uczelni, prorektorka ds. studenckich.

Tagi

Naukowcy PG wśród TOP 2% najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie

czasopismo naukowe
62 naukowców z Politechniki Gdańskiej znalazło się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2022, uwzględniającym badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów na świecie. Ranking opracował Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier.

Zestawienie World’s TOP 2% Scientists powstaje w oparciu o dorobek naukowy badaczy, a kryteriami oceny są m.in. liczba cytowań, indeks Hirscha, czy pozycja i rola danego badacza na liście autorów publikacji [więcej o metodologii]. Ranking składa się z dwóch list: pierwsza ocenia dorobek naukowy uwzględniający całą karierę naukowca, druga dotyczy ostatniego roku kalendarzowego.

Tagi

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej w Radzie Doskonałości Naukowej

Na zdj. prof. Lucyna Nyka i prof. Andrzej Seweryn
Prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury oraz prof. Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, zostali powołani na nową kadencję 2024-2027 Rady Doskonałości Naukowej.

Dwoje naukowców z PG zostało powołanych do prac w Zespole Nauk Inżynieryjno-Technicznych: prof. Lucyna Nyka w dyscyplinie architektura i urbanistyka, natomiast prof. Andrzej Seweryn w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Tagi

Awans PG w jubileuszowej 20. edycji rankingu THE World University Rankings

grafika rankingu
Politechnika Gdańska w najnowszej edycji Times Higher Education World University Ranking 2024 uplasowała się przedziale 1001-1200, awansując z pozycji 1201-1500. Nasza uczelnia odnotowała największy wzrost YoY (rok do roku) wyniku łącznego PG w historii tego rankingu.

Ranking Times Higher Education World University Rankings 2024 objął swym zasięgiem 1904 uniwersytety ze 108 krajów. Kolejne 769 uniwersytetów nie zostało sklasyfikowanych w rankingu, ale otrzymało status „reportera”, co oznacza, że dostarczyły one dane, ale nie spełniły kryteriów kwalifikujących rankingu.

Tagi

Na PG powstaje nowoczesny system ochrony infrastruktury krytycznej przed dronami

dron
Konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Gdańska, opracuje system generacji i emisji mikrofalowych impulsów elektromagnetycznych wielkiej mocy do przeciwdziałania atakom i szkodliwej aktywności bezzałogowych statków powietrznych. Na realizację projektu naukowcy pozyskali blisko 21,8 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na świecie, ochrona infrastruktury krytycznej, zarówno obiektów wojskowych, jak i cywilnych, np. lotnisk, elektrowni, elementów systemu elektroenergetycznego, portów morskich czy rafinerii, to jedno z kluczowych wyzwań dla bezpieczeństwa państwa. Celem projektu jest stworzenie rozwiązania, które wpłynie na zwiększenie tego bezpieczeństwa – mówi prof.

Tagi

Naukowcy z Polski z wizytą w obiektach jądrowych Japonii

Przedstawiciele polskich uczelni technicznych podczas wizyty w obiektach jądrowych w Japonii
Przedstawiciele polskich uczelni technicznych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej wizytowali obiekty jądrowe w Japonii, w tym elektrownie (m.in. Fukushima), laboratoria i centra kształcenia kadr dla energetyki jądrowej. Zebrane materiały mają wzbogacić programy kształcenia na polskich uczelniach i umożliwić rozwój potencjału badawczego w zakresie nowych technologii.

W wyjeździe do Japonii, który odbył się w dniach 21-25 sierpnia uczestniczyli reprezentanci Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej.

Dr Miłosz Wieczór współautorem artykułu w „Science” o nowych izoformach białka MFN2

Dr inż. Miłosz Wieczór 
Dr inż. Miłosz Wieczór z Wydziału Chemicznego jest współautorem artykułu o nowo zidentyfikowanych wariantach mitofuzyny 2, białka, które uczestniczy w procesach metabolicznych zachodzących w mitochondriach komórek. Został on zaprezentowany w amerykańskim czasopiśmie naukowym „Science”. To już druga publikacja w tym prestiżowym tytule naukowym z afiliacją Politechniki Gdańskiej w tym roku.

Artykuł pt.

Tagi
Subskrybuj #nauka