dr hab. inż. Marcin Śliwiński, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Marcin Śliwiński, prof. uczelni

prodziekan M Śliwiński w todze

 

 

Prodziekan ds. organizacji studiów

data urodzenia
1976

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (2001)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (2019),
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (2006)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki: doktorant (2001–2005), asystent (2005–2006), adiunkt (2006–2018), starszy wykładowca (2018–2019), profesor uczelni (od 2019)

pozycja akademicka

 • prodziekan ds. organizacji studiów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (od 2020),
 • kierownik Katedry Automatyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (od 2019),
 • pełnomocnik dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki ds. studiów międzykierunkowych Bezpieczeństwo Przemysłowe i Energetyczne (2009–2010)

funkcje instytucjonalne

 • koordynator pracy zespołu w Politechnice Gdańskiej ds. kursu: Bezpieczeństwo funkcjonalne Ib w ramach programu certyfikacji osób UDT-CERT wespół z Urzędem Dozoru Technicznego i Politechniką Warszawską (od 2017),
 • udział w zespole eksperckim w zakresie Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa funkcjonalnego Urzędu Dozoru Technicznego (od 2008),
 • udział w zespole eksperckim oraz współpraca z Polskim Towarzystwem Bezpieczeństwa i Niezawodności PTBN (od 2006),
 • członek zespołu eksperckiego Przemysłowego Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (2009–2014),
 • członek Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa PPTSB (2006–2011)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • European Space Agency ESA, European Space Research and Technology Centre ESTEC, w ramach grupy Polish Space Industry, Noordwijk aan Zee, Holandia (2013)
 • członkostwo w towarzystwach naukowych
 • członek zespołu naukowego PZU-Lab w ramach projektu Piramida Kompetencji dla sektora przemysłu: chemicznego, petrochemicznego i energetycznego (od 2014)
 • członek zespołu naukowego ASE Automatic System Engineering ds. badań naukowych (od 2012),
 • członek zespołu naukowego i organizacyjnego ds. współpracy z Politechniką Warszawską i Urzędem Dozoru Technicznego w ramach programu certyfikacji UDT-CERT (od 2008),
 • współpraca naukowo-badawcza z Polskim Towarzystwem Bezpieczeństwa i Niezawodności PTBN (od 2003)

zainteresowania naukowe

 • zintegrowane podejście w analizach bezpieczeństwa funkcjonalnego i ochrony informacji systemów sterowania i zabezpieczeń,
 • metody identyfikacji i analizy zagrożeń HAZID, HAZOP, C-HAZOP,
 • określenie wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL,
 • modelowanie probabilistyczne przemysłowych systemów sterowania,
 • weryfikacja poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL,
 • projektowanie przemysłowych systemów sterowania ICS i przyrządowych systemów zabezpieczeń SIS,
 • analizy niezawodności: ETA, FTA, RBD, FMEA, FMECA, FMEDA i NFR,
 • analiza warstw zabezpieczeń LOPA,
 • bezpieczeństwo funkcjonalne i cyberbezpieczeństwo w obiektach i systemach infrastruktury krytycznej,
 • niezawodność i diagnostyka przemysłowych systemów sterowania i zabezpieczeń

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Rektora PG za osiągnięcie naukowe: II stopnia (2020),
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2019),
 • Nagroda Rektora PG za osiągnięcie dydaktyczne: III stopnia (2016),
 • Nagroda Rektora PG za osiągnięcie organizacyjne: III stopnia (2012),
 • Stypendium Grupy Lotos SA za wyróżniającą działalność naukową (2003)