dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. uczelni

prodziekan P. Czarnul w todze

 

 

Prodziekan ds. współpracy i promocji 

data urodzenia
1975

wykształcenie 

 • Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (1999),
 • studia podyplomowe „Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (2011–2012)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2015), 
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2003)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: adiunkt (2003–2016); profesor nadzwyczajny (od 2016),
 • University of Michigan, Electrical Engineering and Computer Science, visiting research investigator (2001–2002),
 • Chipidea Mikroelektronika Sp. z o.o., general manager (2002–2009) 

pozycja akademicka 

 • prodziekan ds. współpracy i promocji Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (od 2016),
 • kierownik Katedry Architektury Systemów Komputerowych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (od 2016)

funkcje instytucjonalne

 • członek Zespołu doradczego ds. infrastruktury badawczej, przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2019),
 • członek Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2018),
 • członek Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (od 2016)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • University of Michigan, Electrical Engineering and Computer Science, visiting research investigator (2001–2002)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek komitetu redakcyjnego czasopisma Computing and Informatics,
 • członek komitetu redakcyjnego czasopisma Computer Science,
 • członek ACM

zainteresowania naukowe

 • przetwarzanie równoległe i rozproszone w tym programowanie równoległe w klastrach obliczeniowych, akceleratorach, koprocesorach, systemach hybrydowych
 • rozproszone systemy informatyczne
 • architektury systemów rozproszonych
 • optymalizacja obliczeń, w tym z uwzględnieniem wydajności i zużycia energii
 • algorytmy sztucznej inteligencji
 • programowanie urządzeń mobilnych.

publikacje/profil naukowy 

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Brązowy Krzyż Zasługi (2005)
 • nagroda za najlepszy artykuł na konferencji (2)
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe: I stopnia (1), II stopnia (2) i III stopnia (2),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: indywidualna III stopnia (1), zespołowa III stopnia (1),
 • Trzecia nagroda w XVI Konkursie PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, Polskie Towarzystwo Informatyczne (1999)

zainteresowania pozanaukowe