prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

dziekan WIMiO, prof. Andrzej Seweryn w todzoe

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa


rok urodzenia
1962

wykształcenie  

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, kierunek studiów: podstawowe problemy techniki, specjalność mechanika stosowana (1981-1986)

stopień/tytuł naukowy

 • profesor nauk technicznych – Prezydent RP (2004)
 • doktor habilitowany w dyscyplinie mechanika – Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (1997)
 • doktor w dyscyplinie mechanika – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (1992)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: profesor (od 2021)
 • Politechnika Białostocka: asystent (1988-93); adiunkt (1993-1998); profesor nadzwyczajny (1998-2006); profesor zwyczajny (2006-2019), profesor (2019-2021)
 • Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych TOWIMOR – konstruktor (1986-1988)

pozycja akademicka  

 • Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (od 2021)
 • Prorektor ds. Nauki Politechniki Białostockiej (2008-2012)
 • Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej (2002-2008, 2012-2019)
 • Kierownik Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej PB (1999-2020)
 • Przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych (2012-2020)
 • Honorowy Przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych (od 2020)

funkcje instytucjonalne

 • członek Komitetu Mechaniki PAN (nieprzerwanie od 2003)
 • członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (2016-2020)
 • członek Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (2018-2020)
 • członek Rady Programowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (2011-2014)
 • członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki (od 2011)
 • działalność w zespołach ministerialnych: przewodniczący sekcji N501 (budowa maszyn) w 2010 oraz członek sekcji N503 (mechanika) w 2007 i 2010

staże i współpraca naukowa

 • 6-miesięczny staż naukowy w Instytucie Postawowych Problemów Techniki PAN-(1989)
 • współpraca z ośrodkami naukowymi i akademickimi, m.in.: Technical University of Kosice, Cleveland State University, University of Waterloo, Aberystwyth University, University of Lviv, Institute of Applied Mathematics and Mechanics National Academy of Sciences of Ukraine, Janka Kupala State University of Hrodna, Pamukkale University

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 2002), przewodniczący Oddziału Białostockiego i członek Zarządu Krajowego (2009-2014), wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego (2017-2018)
 • członek European Structural Integrity Society (ESIS)

zainteresowania naukowe

 • badania doświadczalne i modelowanie procesów kumulacji uszkodzeń i pękania w elementach konstrukcyjnych w warunkach wieloosiowego stanu obciążenia, o proporcjonalnych i nieproporcjonalnych składowych,
 • numeryczne modelowanie za pomocą metody elementów skończonych odkształcania i pękania mezostruktury materiałów porowatych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej
 • wytrzymałość i trwałość zmęczeniowa spieków stopów metali o różnej porowatości oraz materiałów otrzymywanych za pomocą technologii addytywnych, także metamateriałów,
 • badania doświadczalne i modelowanie interakcji uszkodzeń wywołanych pełzaniem i zmęczeniem materiału
 • wytrzymałość i trwałość zmęczeniowa konstrukcyjnych stopów metali w podwyższonej temperaturze
 • kryteria kruchego i ciągliwego pękania elementów z karbami w jedno- i dwuosiowym stanie obciążenia, także w podwyższonej i obniżonej temperaturze
 • modelowanie pękania ośrodków niejednorodnych i anizotropowych na przykładzie drewna
 • modelowanie rozwoju pęknięć pod wpływem jedno- i wieloosiowych obciążeń zmęczeniowych
 • wyznaczanie właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metod doświadczalnych i numerycznych
 • metoda elementów skończonych w zastosowaniach do mechaniki pękania

publikacje/profil naukowy 

ResearchGate

nagrody i odznaczenia

 • The World’s Top 2% Scientists wg. rankingu Stanford University (2020)
 • Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2004)
 • Nagroda Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk II stopnia (2000)
 • stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1993)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006), Srebrny (2004) oraz Złoty Krzyż Zasługi (2020)
 • 26 nagród Rektora Politechniki Białostockiej: indywidualne w latach 1996, 1998, 2003-2019 oraz zespołowymi w latach 1994, 1995 i 1999-2002, 2020
 • Złoty Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2015), Platynowy Medal Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (2017), Medal 60-lecia Politechniki Białostockiej (w 2009 roku), Medal: Za zasługi dla Wydziału Mechanicznego WAT (2015), Medal 70-lecia Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej (2015), Medal 60-lecia Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (2011), Srebrny medal Jubileuszowy z Cyrkonią z okazji 60. rocznicy utworzenia Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej (2005), Złota Odznaka Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (2017) oraz Medal 60 lat praw miejskich – Hajnówka 1951-2011