prof. dr hab. inż. Jacek Stefański | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański

dziekan J. Stefański w todze

 

 

Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

data urodzenia
1968

wykształcenie

 • Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki (1993)

stopień/tytuł naukowy

 • profesor (2020)
 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2012),
 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2000)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1993–2001), adiunkt (2001–2013), adiunkt ze stopniem doktora hab. (2013–2015), profesor nadzwyczajny (2015–2019), profesor uczelni (2019–2020), profesor (od 2020)
 • Instytut Łączności w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy: adiunkt (2005–2009)

pozycja akademicka

 • dziekan (od 2020)
 • prodziekan ds. organizacji studiów (2016–2020),
 • kierownik Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2018–2020),
 • z-ca kierownika Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2006–2018)

funkcje instytucjonalne

 • ekspert Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk (od 2014),
 • członek Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk (od 2009),
 • członek sekcji ds. bezpieczeństwa żeglugi, radiokomunikacji oraz poszukiwań i ratownictwa na morzu przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO (od 2001)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Instytut Łączności w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy (2005–2009)
 • członkostwo w towarzystwach naukowych
 • członek Board Associate Editors of International Journal of Electronics and Telecommunications (od 2014),
 • członek Vehicular Technology Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (od 2005)

zainteresowania naukowe

 • cyfrowe systemy radiokomunikacyjne, zagadnienia odbioru adaptacyjnego oraz modulacji cyfrowych, problematyka nowoczesnych technik zabezpieczeń przed błędami w kanale radiowym,
 • planowania wąsko- i szerokopasmowych sieci radiokomunikacyjnych,
 • zagadnienia radiolokalizacyjne i radionawigacyjne w sieciach radiokomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań asynchronicznych

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2018)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015),
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2003),
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii Transfer Wyników Badań Naukowych do Praktyki Gospodarczej za Mobilną stację pomiarową ARPOL (2010),
 • Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na Targach TECHNICON-INNOWACJE 2009, za Bezprzewodowy system monitoringu ładunków kontenerowych, zagrożeń bezpieczeństwa publicznego (2009),
 • Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w Konkursie Innowacje 2008 w kategorii Ochrona Środowiska, Ekologia za System i urządzenie do pomiarów w ruchu zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego (2008),
 • Nagrody rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe i badawczo-rozwojowe: I stopnia (3), II stopnia (4) i III stopnia (3),
 • Nagrody rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia dydaktyczne: I stopnia (2) i III stopnia (1),
 • Nagrody rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia organizacyjne: I stopnia (1) i III stopnia (1)